Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Kai Paavola

  • 0295 024 705

Plaana Oy

Projektipäällikkö

Keijo Körkkö

  • 040 865 6676

Maantie 642 Paatelan kanavan kohdalla, Äänekoski, tiesuunnitelma

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Hankekuvaus

Suunnittelualue kohdistuu maantielle 642 Paatelan kanavan ja Hämeentaival-kadun väliselle osuudelle. Suunnittelualueen pituus on noin 0,5 km. Suunnittelun tavoitteena on lakkauttaa maantiehen 642 kuuluva pysäköintialue ja järjestellä suunnittelualueen kulkuyhteydet.

Äänekosken kaupunki on käynnistänyt alueella kaavahankkeen, jonka tarkoituksena on mahdollistaa kaavallisesti matkailuun keskittyvän yritystoiminnan jatkuminen alueella ja tarkastella yritysalueeseen liittyvät liikenteen aluetarpeet.

Suunnittelutilanne

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt maantielle 642 tiesuunnitelman laatimisen. Suunnittelun aloituskuulutus on julkaistu ELY-keskuksen tietoverkossa 9.11.2022.

Tiesuunnitelmasta järjestettiin yleisötilaisuus 18.1.2023. Kutsu yleisötilaisuuteen (pdf) on julkaistu 11.1.2023 Keski-Suomen ELY-keskuksen Kuulutukset ja ilmoitukset-verkkosivulla

Tiesuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä 21.6.–21.7.2023 välisen ajan. Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta on julkaistu 21.6.2023 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa: www.ely-keskus.fi/valtion-liikennevaylien-suunnittelu-kuulutukset

Tiesuunnitelma etenee seuraavaksi hyväksymiskäsittelyvaiheeseen. Suunnitelman hyväksymiskäsittelyn jälkeen Traficomin päätöksestä kuuluttaminen tapahtuu loppuvuodesta 2024.