Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Kai Paavola

  • 0295 024 705

Plaana Oy

Projektipäällikkö

Keijo Körkkö

  • 040 865 6676

Maantie 642 Paatelan kanavan kohdalla, Äänekoski, tiesuunnitelma

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Hankekuvaus

Suunnittelualue kohdistuu maantielle 642 Paatelan kanavan ja Hämeentaival-kadun väliselle osuudelle. Suunnittelualueen pituus on noin 0,5 km. Suunnittelun tavoitteena on lakkauttaa maantiehen 642 kuuluva pysäköintialue ja järjestellä suunnittelualueen kulkuyhteydet.

Äänekosken kaupunki on käynnistänyt alueella kaavahankkeen, jonka tarkoituksena on mahdollistaa kaavallisesti matkailuun keskittyvän yritystoiminnan jatkuminen alueella ja tarkastella yritysalueeseen liittyvät liikenteen aluetarpeet.

Suunnittelutilanne

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt maantielle 642 tiesuunnitelman laatimisen. Suunnittelun aloituskuulutus on julkaistu ELY-keskuksen tietoverkossa 9.11.2022.

Tiesuunnitelmasta järjestettiin yleisötilaisuus 18.1.2023. Kutsu yleisötilaisuuteen (pdf) on julkaistu 11.1.2023 Keski-Suomen ELY-keskuksen Kuulutukset ja ilmoitukset-verkkosivulla. Yleisötilaisuudenkin jälkeenkin voi esittää kommentteja ja palautetta voi antaa suunnittelukonsultille ja ELY-keskukselle.

Tiesuunnitelma on yleisesti nähtävillä 21.6.–21.7.2023 välisen ajan. Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta on julkaistu 21.6.2023 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa: www.ely-keskus.fi/valtion-liikennevaylien-suunnittelu-kuulutukset. Kuulutuksesta on julkaistu lisäksi ilmoitus Pikkukaupunkilaisessa 21.6.2023. Sähköinen suunnitelma-aineisto on nähtävänä ja mahdollista ladata nähtävänä oloajan päättymiseen asti. Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta.