Hyppää sisältöön

Naantalin liikennepaikan kehittäminen, ratasuunnitelma

Naantalin liikennepaikkaa kehitetään liikennettä paremmin palvelevaksi. Hankkeen tavoitteena on muun muassa henkilöliikenteen mahdollistaminen ja tavaraliikenteen turvaaminen Naantaliin. Ratasuunnitelman on tavoitteena valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä.

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
Ratasuunnitelma toteutetaan vuosina 2023–2024. Hankkeen toteutuksesta ei ole tehty toteutuspäätöstä.
Kustannukset
Kustannusarvio on 9,7 M€. Kustannukset tarkentuvat ratasuunnitelman edetessä. Ratasuunnitelmavaiheen kustannukset ovat arviolta 0,85 M€.
Vastuutahot
Väylävirasto ja Naantalin kaupunki
Tavoitteet
  • Mahdollistaa henkilöjunaliikenne ja turvata tavaraliikenne Naantaliin. 
  • Lyhentää joukkoliikenteen matka-aikoja ja sujuvoittaa liikennettä.  
  • Parantaa rautatiekuljetusten kilpailukykyä. 
  • Vähentää henkilöautoliikennettä, tieliikenteen onnettomuuksia ja päästöjä. 
  • Tehostaa Helsinki–Turku-kaukojunaliikennettä. 
  • Ratasuunnitelman aloitus, maastomittauksia ja pohjatutkimuksia 2023
  • Ratasuunnitelma nähtävillä, yleisötilaisuudet 2024–2025
  • Ratasuunnitelman hyväksyminen 2025
  • Mahdollinen investointipäätös 2025

Hankkeen tausta

Naantalin rautatieliikennepaikka, kolme raidetta ja raiteiden pystygeometria ovat huonossa kunnossa, eivätkä täytä nykypäivän vaatimuksia. Liikennepaikalla ei ole myöskään matkustajalaituria.  

Tällä hetkellä liikennepaikkaa käytetään tavaraliikenteen kuljetuksiin ja valtaosa raiteista on Suomen Viljava Oy:n käytössä.

Hankkeen sisältö

Hankkeen tavoitteena on laatia ratasuunnitelma Naantalin liikennepaikan muutoksista siten, että liikennepaikalle voidaan tulevaisuudessa liikennöidä henkilöjunilla. 

Ratasuunnitelma laaditaan yhdessä Naantalin kaupungin kanssa ja kaupunki osallistuu suunnittelun kustannuksiin 50 % osuudella. 

Tavoitteena toimivampi ja turvallisempi liikennepaikka

Hankkeen tavoitteena on uusia liikennepaikka aina turvalaitteista radan päällysrakenteeseen. Tavoitteena on mahdollistaa henkilöliikenne Naantaliin, parantaa liityntäpysäköintiä ja kulkuyhteyksiä. Hankkeen tavoitteena on myös parantaa teollisuuden kilpailukykyä ja rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta sekä vähentää kuljetusten aiheuttamia päästöjä radan sähköistämisellä.

Hankkeen aikataulu

Ratasuunnitelman suunnittelijan hankinta on käynnistymässä. Ratasuunnitelman laatiminen aloitetaan vuoden 2023 aikana. Ratasuunnitelman laatimisen yhteydessä tehdään tarvittavia maastomittauksia ja pohjatutkimuksia. Suunnitelman on tarkoitus valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä. 

Lisätietoa