Espoo–Salo-oikorata

Suunnitteilla

Espoo–Salo-oikoradasta laaditaan ratalain mukainen yleissuunnitelma 95 kilometrille uutta rataa. Yleissuunnitelmassa kerrotaan oikoradalle määritellyt tavoitteet, suunnitellaan radan sijainti yleiskaavan tarkkuustasolla, arvioidaan radasta aiheutuvat vaikutukset ja niiden torjumistoimenpiteet sekä määritellään alustavat kustannukset. Espoo–Salo-oikorata on osa Helsinki–Turku nopea junayhteys -hanketta.

Espoo–Salo -oikoradan yleissuunnitelma

Espoo–Salo -oikoradasta laaditaan ratalain mukainen yleissuunnitelma. Yleissuunnitelma perustuu maakuntakaavassa hyväksyttyyn väyläkäytävään ja yleissuunnitelma on aina laadittava hankkeissa, joihin on tehty ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Yleissuunnitelmassa kerrotaan oikoradalle määritellyt tavoitteet, suunnitellaan radan sijainti yleiskaavan tarkkuustasolla, arvioidaan radasta aiheutuvat vaikutukset ja niiden torjumistoimenpiteet sekä määritellään alustavat kustannukset.

Seuraavat yleisötilaisuudet huhtikuussa

Seuraavat yleisötilaisuudet hankkeesta järjestetään huhtikuussa 2019, ja Väylä ilmoittaa niistä paikallislehdissä. Lisäksi yleisötilaisuuksien tarkemmista ajankohdista ja pitopaikoista tiedotetaan hankkeen sekä kuntien verkkosivuilla.

Karttakyselyn yhteenveto

Espoo–Salo -oikoratahankkeessa toteutettiin karttapalautekysely 9.10.–30.11.2018. Kyselyn kartalla esitettiin alustavan yleissuunnitelman kahden raiteen ratalinja maakuntakaavan maastokäytävässä. Kyselyssä pyydettiin kartalle paikannettua palautetta siitä, mitä asioita radan ja siihen liittyvien teiden suunnittelussa pitäisi ottaa huomioon. Tutustu karttakyselyn yhteenvetodioihin sekä yhteenvetokarttoihin tämän sivun alalaidasta.

Palaute ja postituslistalle liittyminen

Voit antaa yleistä palautetta hankkeesta palautelomakkeella: http://bit.ly/AnnaPalautettaOikoradasta.

Palautelomakkeen kautta on lisäksi mahdollista liittyä hankkeen postituslistalle. Halutessasi voit liittyä postituslistalle myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: oikorata-pbm@bm.com.

Vuorovaikutus

Suunnittelun aikana tehdään tiivistä yhteistyötä radan varrella sijaitsevien kuntien, maakuntaliittojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Maanomistajilla ja hankkeen vaikutuspiirissä asuvilla ihmisillä sekä eri sidosryhmillä on oikeus ja mahdollisuus ottaa kantaa suunnitelmiin suunnittelun eri vaiheissa. Suunnitteluvaiheen aikana pidetään yleisötilaisuuksia, joissa tarjoutuu mahdollisuus antaa palautetta suunnitelmista. Suunnitelmien hyväksyntävaiheessa on vielä mahdollisuus antaa muistutus nähtävillä olevasta aineistosta.

Sivu päivitetty 31.01.2019