Espoo–Salo-oikorata

Suunnitteilla

Espoo–Salo-oikoradasta laaditaan ratalain mukainen yleissuunnitelma 95 kilometrille uutta rataa. Yleissuunnitelmassa kerrotaan oikoradalle määritellyt tavoitteet, suunnitellaan radan sijainti yleiskaavan tarkkuustasolla, arvioidaan radasta aiheutuvat vaikutukset ja niiden torjumistoimenpiteet sekä määritellään alustavat kustannukset. Espoo–Salo-oikorata on osa Helsinki–Turku nopea junayhteys -hanketta.

Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelma

Espoo–Salo-oikoradasta laaditaan ratalain mukainen yleissuunnitelma. Yleissuunnitelma perustuu maakuntakaavassa hyväksyttyyn väyläkäytävään ja yleissuunnitelma on aina laadittava hankkeissa, joihin on tehty ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Yleissuunnitelmassa kerrotaan oikoradalle määritellyt tavoitteet, suunnitellaan radan sijainti yleiskaavan tarkkuustasolla, arvioidaan radasta aiheutuvat vaikutukset ja niiden torjumistoimenpiteet sekä määritellään alustavat kustannukset.

Seuraavat yleisötilaisuudet syksyllä

Seuraavat yleisötilaisuudet hankkeesta järjestetään lokakuussa 2019. Väylävirasto tiedottaa yleisötilaisuuksista paikallislehdissä sekä kuntien verkkosivuilla.

Hankkeesta on aikaisemmin järjestetty infotilaisuudet lokakuussa 2018 sekä yleisötilaisuudet huhtikuussa 2019. Tilaisuuksien materiaaleihin voi tutustua täällä.

Syksyn 2018 karttapalautekyselyn yhteenveto

Espoo–Salo-oikoratahankkeessa toteutettiin ensimmäinen karttapalautekysely 9.10.–30.11.2018. Kyselyn kartalla esitettiin alustavan yleissuunnitelman kahden raiteen ratalinja maakuntakaavan maastokäytävässä. Kyselyssä pyydettiin kartalle paikannettua palautetta siitä, mitä asioita radan ja siihen liittyvien teiden suunnittelussa pitäisi ottaa huomioon. Tutustu karttakyselyn yhteenvetodioihin sekä yhteenvetokarttoihin täällä.

Tutustu hankkeen materiaaleihin

Hankkeen materiaaleihin, kuten suunnitelmaluonnoksiin, yleisötilaisuuksien esityksiin, karttapalautekyselyn yhteenvetoon ja poikkileikkauksiin, voit tutustua Hankkeen materiaalit -sivulla. Löydät linkin hankkeen materiaaleihin myös tämän sivun vasemman reunan valikosta.

Palaute ja sähköpostilistalle liittyminen

Voit antaa yleistä palautetta hankkeesta palautelomakkeella: http://bit.ly/AnnaPalautettaOikoradasta.

Palautelomakkeen kautta on lisäksi mahdollista liittyä hankkeen sähköpostilistalle. Halutessasi voit liittyä sähköpostilistalle myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: oikorata-pbm@bm.com.

Vuorovaikutus

Suunnittelun aikana tehdään tiivistä yhteistyötä radan varrella sijaitsevien kuntien, maakuntaliittojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Maanomistajilla ja hankkeen vaikutuspiirissä asuvilla ihmisillä sekä eri sidosryhmillä on oikeus ja mahdollisuus ottaa kantaa suunnitelmiin suunnittelun eri vaiheissa. Suunnitteluvaiheen aikana pidetään yleisötilaisuuksia, joissa tarjoutuu mahdollisuus antaa palautetta suunnitelmista. Suunnitelmien hyväksyntävaiheessa on vielä mahdollisuus antaa muistutus nähtävillä olevasta aineistosta.

Sivu päivitetty 13.06.2019