Hyppää sisältöön

Päällystystyöt Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Tiehanke Päällystystyöt Käynnissä Pohjois-Pohjanmaa Kainuu

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päällystetään 150 km maanteitä ja 7 km jalankulun ja polkupyöräilyn väyliä vuonna 2023. Maanteiden uudelleenpäällystyksiin, paikkauksiin sekä tiemerkintöihin käytetään kuluvana vuonna noin 23 miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 merkittävimmät päällystyskohteet:

•    Vt 4 Oulun moottoritie
•    Vt 4 Lehtola–Rantsila
•    Vt 20 Taivalkoski-Rintelä
•    Vt 27 Kalajoki-Esperinperä
•    Kt 75 Kuhmon kunnanraja–Rastinkylä
•    Kt 86 Sievin kunnan raja–Asemakylä
•    Kt 86 Oulainen-Ylivieska
•    St 848 Ylikylä-Lamula
•    Mt 8820 Melalahti-Neuvosenniemi

Päällystysurakoitsijana toimii Peab Industri Oy. Päällystystyöt alkavat toukokuun loppupuolella ja jatkuvat aina syyskuulle saakka.

Päällystyskohteet suunnitellaan vuosittain ELY-keskuksessa käytettävissä olevan rahoituksen mukaan. Päällystettyjen teiden kuntoa arvioidaan ja kuntotietoja mitataan koko maassa yhtenäisellä tavalla. Päällystyskohteiden valinnassa painottuvat valtakunnallisten linjausten mukaisesti päätiet, joilla on eniten liikennettä. Tämän vuoden päällystyskohteet ovat pääosin vilkkailla teillä.

Päällystysmäärät Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ovat vaihdelleet viime vuosina 220-490 km välillä. Tämän vuoden päällystysmäärä 150 km on pienin määrä 2000-luvulla. Vuonna 2022 alueella päällystettiin 240 km maanteitä.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on päällystettyjä maanteitä noin 8300 km. Tämän vuoden päällystysmäärillä pyrimme pitämään vilkkaimman verkon kunnossa, mutta muulle verkolle tehtävät päällystykset ovat hyvin vähäisiä. Vähäinen päällystysmäärä lisää paikkauksien tarvetta. Tänä vuonna teemme paljon erityyppisiä koneellisia paikkauksia yhä laajemmalla osalla tieverkkoa. Tällä tavoin pyrimme pitämään maanteitä liikennettä tyydyttävässä kunnossa vähäisistä päällystysmääristä huolimatta.

 

Katso myös