Hyppää sisältöön

Tietomallintaminen Pisararadan suunnittelussa

Pisararadan suunnitteluun on kuulunut myös mallintaminen. Mallintaminen tarkoittaa ennen kaikkea suunnittelussa syntyvän tiedon systemaattista hyödyntämistä yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaisesti.

Pisaran tietomallista havainnekuva.

Eri osien suunnittelijoilta edellytettiin alusta alkaen mallien aktiivista käyttöä. Osapuolten tiedontarpeet käytiin läpi jo ennen varsinaisen suunnittelutyön aloittamista samoin kuin se, missä muodoissa tietoja voidaan siirtää.

Tekijät velvoitettiin toimittamaan aineisto ennalta sovittuina hetkinä. Aineiston pohjalta koottiin kulloistakin suunnitteluhetkeä vastaava yhdistelmämalli. Ennen kuin eri osapuolten aineistot hyväksyttiin mukaan, tarkastettiin niistä tallennusmuodon oikeellisuus. Tieto, jonka pohjalta suunnittelua oltiin jatkamassa, oli oltava toisiinsa sopivaa.

Yhteisen tietokannan - Pisararadan ylläpitopalvelun - avulla on varmistettu, että tieto on ollut hyvin läpinäkyvää ja tietojen vaihto on tapahtunut automaattisesti. Kukaan ei esimerkiksi ole tietämättään voinut käyttää suunnittelutyönsä pohjana jonkun toisen tekemää vanhaa versiota vaan käytettävissä oleva aineisto on aina ollut ajantasaista.

Ylläpitopalveluun on tuotu myös olemassa olevia tietoja esimerkiksi kallionpinnan korkeudesta, maanalaisista johdoista ja nykyisistä rata-alueen rakenteista. Esimerkiksi siirrettävien kunnallistekniikan putkien tarve on tullut esille ilman, että kenenkään on tarvinnut sitä erikseen huomata.

Mallien avulla on seurattu myös hankkeen kustannuksia. Kustannuslaskennan onnistumisessa systemaattinen mallinnus on suuri apu, kun asioiden luokittelu on tehty sovittujen ohjeiden mukaisesti. 

Prosessikuvauksia on Pisararatahankkeessa työstetty huomattavan paljon, sillä mallien ylläpito on edellyttänyt niiden olemassaoloa.
 

Kansainvälisesti uraauurtavaa työtä

Näin laaja yhteisen tietomallin käyttö rata- tai tiehankkeen työskentely-ympäristönä on uutta. Haastavien talonrakennuskohteiden suunnittelussa työtapa mahdollistaa huikean monimutkaisten rakenteiden suunnittelun, minkä tuloksena voidaan toteuttaa paljon erikoisempia pilvenpiirtäjiä ja vaikkapa stadioneita kuin vanhoin menetelmin olisi oikeastaan ollut edes mahdollista.

Rata- ja sen rakentamissuunnittelun edellyttämät infra-, kallio- ja geotekniset mallit vaativat paljon enemmän totuttelua. Myös kansainvälisesti tarkasteltuna Pisararadan suunnittelun työtapa on erittäin edistyksellinen. Liikenneviraston päätös sen edellyttämisestä näin laajasti kaikilta suunnittelutarjouksen jättäneiltä oli rohkea, mutta perustuu virastossa aikaisemmin tehtyyn linjaukseen uudisrakentamisen suunnittelutavoista.

Muualla maailmassa väylien suunnittelualat yhdistäviä tietomalleja on käytetty lähinnä hankkeiden esittelytarpeisiin. Itse työ tehdään silti irrallisina osasina, jokainen omaan tahoonsa erikseen keskittyen.

Tietomallinnuksen ja avointen tiedonsiirtotapojen hyödyt olivat vertailukohtien puuttumisesta huolimatta tiedossa. Edut lähtötietojen hallinnassa, suunnitelmien yhteensovittamisessa ja saumattomassa tiedonvälityksessä ovat jo kustannustenkin kannalta todella merkittäviä asioita.
 

Suunnittelu: 

EU:n logo ja teksti: EU:n osittain rahoittama hanke, Euroopan laajuinen liikenneverkko (TEN-T).

 

EU:n logo ja teksti: EU:n osittain rahoittama hanke, Verkkojen Eurooppa -väline.