Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Janne Jaatinen

  • 0295 024 683

Destia Oy

Työmaapäällikkö

Ari-Pekka Olkkonen

  • 0400 158 143

Maantien 16684 (Vesangantie) jalankulku- ja pyöräliikenteen väylä, Jyväskylä

Tiehanke Käynnissä Keski-Suomi

Jalankulku- ja pyöräliikenteen väylän rakentaminen maantien 16684 (Vesangantie) varteen välille Ruokkeentie – Könkkölä on aloitettu toukokuun lopussa 2022. Keski-Suomen ELY-keskus toimii hankkeen rakennuttajana. Urakoitsijaksi on kilpailutuksen jälkeen valittu Destia Oy. Jalankulku- ja pyöräliikenteen väylän rakentaminen on ELY-keskuksen ja Jyväskylän kaupungin yhteishanke ja sen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 2,3 miljoonaa euroa. Hankkeelle on myönnetty MAL-rahoitusta.

Toimenpiteet ja niiden vaikutukset

Urakassa rakennetaan uutta jalankulku- ja pyöräliikenteen väylää noin 2,3 kilometriä välille Ruokkeentie – Könkkölä. Väylä kulkee pääasiassa maantiestä erotettuna, mutta asutuksen kohdalla se rakennetaan reunakivellä korotettuna kiinni Vesangantiehen. Urakkaan sisältyy myös Siltalan sillan uusiminen, kallioleikkauksen tekeminen jyrkän mäen kohdalle sekä Vesangantien huonokuntoisten osuuksien korjaamista asutuksen kohdalla.

Rakentaminen

Rakentaminen on aloitettu puuston ja pintamaan poistolla sekä maankaivulla Könkkölän päässä. Tulevan kallioleikkauksen kohdalle on rakennettu kiertotie maantien eteläpuolelle. Kallioisen mäennyppylän louhimisen ajaksi liikenne ohjataan sorapintaiselle kiertotielle alennetuin nopeusrajoituksin. Kiertotie on ajoneuvoliikenteen osalta valo-ohjattu ja 1-kaistainen. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille on kiertotiellä erotettu oma kaistansa. Siltalan sillan uusiminen ajoittuu loppukesään. Urakan kaikki työt valmistuvat marraskuun 2022 loppuun mennessä.

Haitat liikenteelle

Aktiivisten työalueiden kohdalla Vesangantien nopeusrajoituksia alennetaan turvallisuuden parantamiseksi. Liikenteen siirtyessä kiertotielle rakennustyöt aiheuttavat viivästyksiä liikenteelle. Esim. kallion räjäytysten ajaksi liikenne pysäytetään hetkeksi.

HUOMIO!

Vesangantien jalankulku- ja pyöräliikenteen väylän työmaalla on otettu käyttöön työnaikainen kiertotie. Kiertotiellä on vain yksi ajokaista ajoneuvoille, sekä lamelleilla erotettu kaista kevyelle liikenteelle. Kiertotiellä on käytössä liikennevalo-ohjaus, jonka takia suosittelemme reittiä Keuruuntien tai Ruokkeentien kautta Jyväskylään. Työnaikainen kiertotie on käytössä loppukesään 2022 asti.

Urakoitsija suorittaa myös kiertotien kohdalla louhinta- ja räjäytystöitä kesän aikana. Räjäytystöiden ajaksi liikenne kiertotiellä pysäytetään turvamiesten toimesta n. 8 min ajaksi. Räjäytykset pyritään toteuttamaan arkipäivisin klo 08 -18 välisenä aikana. Räjäytystyöstä ilmoitetaan kuuluvilla katkonaisella merkkiäänellä ennen räjäytystä ja yhtenäisellä äänellä räjäytyksen ollessa ohi. Vaara-alue merkitään maastoon räjäytys- ja louhintatöistä varoittavilla kylteillä. Ylimääräistä liikkumista alueella tulisi välttää.

ELY-keskus toivoo kaikilta tiellä liikkujilta varovaisuutta työmaa-alueen kohdalla.

Liitteet (pdf):