Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Janne Jaatinen

  • 0295 024 683

Destia Oy

Työmaapäällikkö

Ari-Pekka Olkkonen

  • 0400 158 143

Maantien 16684 (Vesangantie) jalankulku- ja pyöräliikenteen väylä, Jyväskylä

Tiehanke Valmistunut Keski-Suomi

Jalankulku- ja pyöräliikenteen väylän rakentaminen maantien 16684 (Vesangantie) varteen välille Ruokkeentie – Könkkölä toteutettiin aikavälillä toukokuu-marraskuu 2022. Keski-Suomen ELY-keskuksen rakennuttamassa hankkeessa urakoitsijana toimi Destia Oy. Jalankulku- ja pyöräliikenteen väylän rakentaminen oli ELY-keskuksen ja Jyväskylän kaupungin yhteishanke ja sen kokonaiskustannuksiksi muodostui 2,3 miljoonaa euroa. Hanke toteutettiin osittain MAL-rahoituksen avulla.

Toimenpiteet ja niiden vaikutukset

Urakassa rakennettiin uutta jalankulku- ja pyöräliikenteen väylää noin 2,3 kilometriä välille Ruokkeentie – Könkkölä. Uusi väylä kulkee pääasiassa maantiestä erotettuna, mutta asutuksen kohdalla se rakennettiin reunakivellä korotettuna kiinni Vesangantiehen. Urakkaan sisältyi myös Siltalan sillan uusiminen, kallioleikkauksen tekeminen jyrkän mäen kohdalle sekä Vesangantien huonokuntoisten osuuksien korjaamista asutuksen kohdalla.

Liitteet (pdf):