Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Lapin ELY-keskus

Suunnitteluinsiööri

Tomi Tiuraniemi

  • 0295 037 262

Kantatien 78 parantaminen Porokadun liittymän kohdalla, Rovaniemi

Tiehanke Suunnitteilla Lappi

Suunnitelma sisältää kantatien 78 (Ranuantie) sekä Porokadun ja Poropolun liittymäjärjestelyjen laatimisen Rovaniemellä.

Suunnitelma sisältää kantatien 78 (Ranuantie) sekä Porokadun ja Poropolun liittymäjärjestelyjen laatimisen Rovaniemellä.

Hankkeen sisältö

Suunnitelma sisältää liittymäjärjestelyiden parantamisen maantielle 78 Porokadun liittymän kohdalla. Maantielle 78 rakennetaan väistötila Porokadun liittymän kohdalle. Samassa kohtaa maantien länsipuolen katuliittymä katkaistaan asemakaavan mukaisesti. Lisäksi maantien itäpuolelle rakennetaan melukaidetta noin 340 metrin matkalle. Suunnitelma sisältää myös Porokadun parantamistoimenpiteitä ja kahden linja-autopysäkin uusimisen pysäkkiyhteyksineen. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Rovaniemen kaupungin kanssa.

Hankkeen tausta

Kajaanintie eli kantatie 78 kulkee Rovaniemen keskustan läpi. Se välittää sekä seudullista että paikallista liikennettä. Maankäyttö on lisääntymässä kantatien vaikutusalueella. Nykytilanteessa ruuhka-aikana maantien 78 liikenne ruuhkautuu Porokadun liittymän kohdalla. Porokadun liittymä on haasteellinen erityisesti joukkoliikenteelle. Jalankulku- ja pyöräilyväylillä on suurehkoja pituuskaltevuuksia ja huonoja näkemiä risteyksissä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tiesuunnitelman laatiminen on aloitettu. Tavoitteena on, että tiesuunnitelma asetetaan nähtäville keväällä 2023. Rakentamissuunnitelma valmistuu loppuvuodesta 2023. Toteutusajankohta on vielä avoin. Yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 28.3.2023 alkaen klo 17:00.