Hyppää sisältöön

Väylätietoja käytetään moneen eri käyttötarkoitukseen

Väyläviraston avointa dataa hyödynnetään moneen eri tarkoitukseen. Alla on listattuna muutamia kyselyn kautta esille nousseita palveluita, joissa hyödynnetään väylätietoja

  • Aluskartta.com sivustolla voi seurata reaaliaikaista alusliikennettä Suomen aluevesillä. Palvelu hyödyntää vesiväyliä ja väyläalueita kuvaavaa aineistoa.

  • Julia on rautatieharrastajille suunnattu sivusto, jossa voi mm. tarkastella junahavaintoja, ajantasaista tietoa junien kulusta sekä aikatauluista.

  • Sovelluskaupasta iOS-laitteille ladattava Kartasto-sovellus on eri karttatasoja kokoava ja niitä esittävä karttaselain.

 

  • Kurakartta.net kokoaa motoristeille oleellisia aineistoja yhteen ja tarjoaa reittisuunnittelumahdollisuuden. Väyläviraston ylläpitämistä teiden ominaisuustiedoista sovellus näyttää päällysteen, valaistuksen, nopeusrajoitukset, liikennemääriä, matkailu- ja museotiet, WC:t sekä hirvivaroitukset.

  • John Nurmisen Säätiön toteuttama Loki on merikulttuurin verkkopalvelu, jossa voi selata tarinoita, museoiden sisältöjä sekä retkikohdevinkkejä Suomen rannikolta ja saaristosta.

  • Reittikamu on eritoten moottoripyöräilijöille suunnattu karttasovellus, jossa voi tarkastella tien päällystetietoja.

  • Sitowise on kehittänyt infran kunnossapitojärjestelmän eli Routa-ohjelmiston liikkuvan työn, infrastruktuurin ja omaisuudenhallinnan tehotyökaluksi. Sovellus hyödyntää tiegeometriaa Digiroadista ja Tievelhosta tarkkaan ajoneuvoseurantaan sekä muita teiden ominaisuustietoja kuten päällystystä, valaistusta sekä liikennemääriin liittyviä tietoja.

 

  • Tietorahdin kartta on karttasovellus logistiikan ammattilaisille ja tarjoaa helpon käyttöliittymän ammattikuljettajille työn tueksi. Sovelluksessa on hyödynnetty mm. Digiroadin tarjoamia massa- ja korkeusrajoituksia.

 

  • Vesi.fi kokoaa tutkittua vesiaiheista tietoa ja tarjoaa karttapalvelun eri asiantuntijaorganisaatioiden yhteistyönä. Väyläviraston tarjoamista aineistoista on hyödynnetty väyläluokkia, sulkuja, vesiliikennevaroituksia sekä vesiliikenteen rajoitusalueita.