Hyppää sisältöön

Usein kysyttyä

  • Lokakuussa 2015 valmistuneella E18 Haminan ohikulkutiellä havaittiin moottoritien liikenteelle oton jälkeen Ruissalon eritasoliittymän eteläpuolella, valtatien toisella ajoradalla painumia, kulkusuunnassa Vaalimaalta Helsinkiin. Osuudelle tehdyt pohjanvahvistustoimenpiteet rakentamisen aikana eivät ole olleet riittäviä pehmeikön muodonmuutosten poistamiseksi, ja ne joudutaan korjaamaan.

  • Tien painumien korjaustyö on suunniteltu tehtäväksi rakentamalla paalulaatta noin 500 metrin matkalle Lankamalmin ja Ruissalon eritasoliittymien väliselle osuudelle valtatie 7:n (E 18) pohjoisen ajoradan alle.

  • Työt alkavat maanantaina 5.2.2018 ja työ valmistuu heinäkuussa 2018.

  • Urakan toteuttaa Graniittirakennus Kallio Oy. Urakkasopimus allekirjoitettiin 24.1.2018

  • Tie on rakennettu osin vanhan merenpohjan päälle. Rakentamisen aikana alueelle tehtiin pilaristabilointi sekä tierakennetta kevennettiin. Nämä toimenpiteet eivät syystä tai toisesta ole olleet riittäviä, vaikkakin pilaristabilointi on muutoin onnistunut hankkeen muilla alueilla.

    Pilaristabiloinnin laadunvarmistuksessa ei havaittu mitään merkittävää puutetta mikä selittäisi kyseisen ongelman. Alueen rajut pohjaveden liikkeet maaperässä voivat olla osasyynä tähän ongelmaan ja niiden huomioiminen alueella on ollut käytännössä mahdotonta, jossa maanpinta on melkein merenpinnan tasolla.

  • Töiden ajaksi valtatie 7:n pohjoinen ajorata Lankamalmin ja Ruissalon eritasoliittymien välillä suljetaan. Vaalimaan suunnasta Helsinkiin kulkeva liikenne ohjataan Ruissalon eritasoliittymästä Kiilintielle (Mt 26) oheisen kartan mukaisesti. Helsingin ja Kotkan suunnasta saapuva ohikulkuliikenne kulkee vt 7 eteläistä ajorataa pitkin. Liikennejärjestelyt tulevat voimaan 5.2. ja kestävät heinäkuulle saakka.

  • Hankkeen projektipäällikkö Liikennevirastossa on Jetro Matilainen,  p. 050 505 1513. Tiedotamme hankkeen vaiheista aktiivisesti myös mediassa, näillä verkkosivuilla sekä Twitter-tililämme @vt7hamina.

Logo.