Liikennejärjestelyt ja muut vaikutukset hankealueeseen

Kaikki ajankohtaiset liikennejärjestelyt ja urakoiden muut vaikutukset lähiympäristöön päivitetään tälle sivulle.

IMATRA

Rataurakka 2 tekee häiriötä aiheuttavia töitä junaliikenteen katkoissa kahtena seuraavana viikonloppuna. Töitä tehdään myös yöaikaan. Häiriötä aiheuttavat erityisesti louhinnan räjäytykset, maansiirtoliikenne sekä täyttöjen tiivistäminen.

______________________________________

Sienimäen vanha ylikulkusilta puretaan, ja aikanaan paikalle rakennetaan uusi silta. Ensimmäisessä vaiheessa tehtävä sillan purkaminen vaikuttaa jalankulun ja pyöräilyn reitteihin. Vaihtoehtoinen kartassa esitetty reitti on merkitty myös maastoon opastein. Reitit ovat voimassa 20.4. alkavalta viikolta.

 

Sillanrakentamisen vuoksi suljemme Joutsenonkadun Poventsan alikulkusillan kohdalta 27.1. – 30.6.2020 väliseksi ajaksi. Liikennejärjestelyt sujuvat karttakuvan mukaisesti.

 

Tainionkoskentien alikulkusillalla tehdään porapaalutustöitä maanantaista 17.2. alkaen. Paalutustyö tehdään pääsääntöisesti arkipäivisin klo 7:00 – 18:00. Työn luonteen vuoksi porapaalutusta tehdään junaliikenteen sallimissa rajoissa, jonka vuoksi porapaalutusta joudutaan myös tekemään viikonloppuöisin. Työt jakautuvat kolmelle peräkkäiselle viikonlopulle (29.2. – 2.3., 7.3. – 9.3. sekä 14.3. – 16.3.). Viikonlopputyöt ajoittuvat la-su klo 22:00 – 8:00 ja su-ma klo 22:00 – 6:30.

 

LAPPEENRANTA

Joutsenrannan alikulkusillan rakentamiseen liittyvä kiertotiejärjestely on voimassa Lappeenrannassa 4.5. alkaen.

Katu katkaistaan alikulkusillan kohdalta moottoriajoneuvoliikenteeltä Varastotien ja Laastitien risteyksistä. Pellisenrannantien kautta kulkeva kiertotie viitoitetaan maastoon kuvan osoittamiin kohtiin. Jalankulkijoilla ja pyöräilijöillä on kulkuyhteys siltapaikan läpi. Järjestelyt tulevat voimaan maanantaina 4.5., ja ne kestävät elokuuhun. 

________________________________________________

Vt 6 Lappeenrannan suuntaan menevä toinen kaista Joutsenon kohdalta on suljettuna noin 1,5 kilometrin matkalta Rataurakka 1 ratatöiden vuoksi 27.4. alkaen. Järjestely alkaa Joutsenon tv-maston kohdalta ja päättyy Kesolan rampille. Imatran suunnan liikenteeseen järjestelyllä ei ole vaikutusta. Nopeusrajoitus kyseisellä kohdalla tulee olemaan 50 km/h. Liikennejärjestelyjen kesto on noin kuusi viikkoa.

______________________________________

Tunnelikadun alikulkusillan työt muuttavat jalankulun ja pyöräilyn väyliä Karjalantiellä. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reittejä siirretään kesäkuuhun asti puolelta toiselle rakentamisen eri vaiheissa.

 

Teollisuustie suljetaan ajoneuvoliikenteeltä kunnallistekniikan laitteiden ja putkistojen siirtotöiden takia 2.3. alkaen. Huhtikuussa alkavat sillanrakentamiseen liittyvät työt, jotka ajoittain sallivat liikenteen kulun työmaan läpi. Ajoneuvoliikenne kulkee kiertoreitillä. Tavoitteena on avata katu taas kaikelle liikenteelle loppukesästä 2020.

______________________________________________

reaktionapit
Sivu päivitetty 20.05.2020