Hyppää sisältöön

Liikennejärjestelyt ja muut vaikutukset hankealueeseen

Ajankohtaiset liikennejärjestelyt ja urakoiden muut vaikutukset lähiympäristöön päivitetään tälle sivulle.

PITKÄT LIIKENNEKATKOT, VIIKONLOPPUTYÖT, LYHYTKESTOISET LIIKENNEJÄRJESTELYT JA MELUA AIHEUTTAVAT TYÖT

Karttaan merkityillä alueilla tehdään louhintatöitä, meluseinien rakentamista ja paalutustöitä sekä radan parannustöitä. Häiritsevää melua aiheuttavia työvaiheita ovat kallion poraus, räjäytykset ja louheen rikotus ja käsittely louhintatöiden yhteydessä, sekä meluesteen perustusten pora- ja tärypaalutus. Louhintatöitä tehdään viikoilla 27–31, paalutuksia viikoilla 28–34. Työaika on arkisin 7.00–20.00, viikonloppuisin rataliikenteen totaalikatkojen aikana lauantaista kello 13.00 sunnuntaihin kello 13.00.

 

IMATRA

Liikennejärjestelyt muuttuvat Tainionkoskentiellä siltatyömaan kohdalla 26.7.–12.8. kuvan osoittamalla tavalla.

11.7. on otettu Asemäentien alikulkusillan kohdalla Karhumäenkadulla kuvan mukaiset liikennejärjestelyt, joissa toinen ajokaista on suljettu. Kohtaan on asetettu nopeusrajoitus 30 km/h. Järjestelyt ovat voimassa syyskuun 2022 loppuun.

Korvenkannantiellä otetaan alikulkusillan kohdalla poikkeukselliset liikennejärjestelyt käyttöön maanantaista 4.7. lähtien. Liikennejärjestelyt tehdään kahdessa vaiheessa, molemmissa vaiheissa toinen ajorata on suljettu. Ensimmäisessä vaiheessa jalankulun ja pyöräilyn väylä siirretään suljetulle ajoradalle. Toisessa vaiheessa väylä kulkee normaalireittiä.

Mansikkakosken vanhan ratasillan kunnostustyöt käynnistyvät 23.5., jolloin silta suljetaan kaikelta liikenteeltä. Kunnostustöiden arvioitu valmistumisaika on marraskuussa 2022. Kiertoreitti on esitetty kartassa. 

Imatran asemalla otettiin uusi matkustajalaituri osittain käyttöön juhannuksen 2022 liikennekatkossa. Kulku laiturille kulkee toistaiseksi edelleen matkakeskuksen kautta.

 

LAPPEENRANTA

Kuvan osoittamassa paikassa Poikkitiellä on toinen kaista suljettu liikenteeltä syyskuun 2022 loppuun asti. Kohtaan on asetettu 30 km/h nopeusrajoitus. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden väylä erotetaan sillan alla 1,5 metriä leveäksi alueeksi.

Hietalankadun uuden alikulkusillan työmaalla apusiltojen nostotöiden aikana jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulku joudutaan hetkittäin pysäyttämään. Purkutöiden etenemisen mukaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden yhteyttä siirretään Hietalankadun vasemmalle puolelle. Poikkeusjärjestelyt ovat voimassa viikolta 27 viikolle 29.

Keskiviikkona 15.6. astuu voimaan liikennejärjestelyitä valtatie 6 Mattilan ja Myllymäen välillä. Sillankorjaustyö vaikuttaa valtatien liikenteeseen seuraavasti: Nopeus alennetaan 50 km/h ja molemmissa ajosuunnissa oikeanpuoleinen ajokaista suljetaan työn ensimmäisessä vaiheessa. Mattilan eritasoliittymän rampit säilyvät käytössä. Pohjoiseen suuntaan menevän ajoradan nopeusrajoitus sovitetaan yhteen läheisen sillankorjaustyömaan kanssa (Vanhan Viipurintien sillat). Järjestelyjen kesto on lokakuun loppuun asti.

Hyötiöntiellä on muutoksia Lauritsalan eteläisen alikulkusillan kohdalla jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulkureitissä. Suljettu kohta ja kiertoreitti on merkitty karttaan. 

Hietalankadulla ajoneuvoliikenne on suljettu radan alittavalta osuudelta uuden sillan rakentamisesta johtuen maanantaista 29.11.2021 alkaen. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulkuyhteys järjestetään rakentamisen aikana työmaasta erotettua merkittyä reittiä pitkin työmaan läpi. 

Ajoneuvoliikenteeseen kohdistuvat liikennejärjestelyt jatkuvat alustavasti syyskuun 2022 loppuun saakka.

Siltatöihin liittyen on toinen ajokaista suljettuna Tyrmin sillan kohdalla Teollisuustiellä 27.6. alkaen. Järjestelyt eivät vaikuta jalankulkijoihin tai pyöräilijöihin.

 

LUUMÄKI

11.7. suljetaan Luumäen Toikkalan kohdalla Vt 6 Lappeenrannan suuntaan toinen ajokaista. Nopeusrajoitus kohteessa asetetaan 50 km/h. Liikennejärjestelyjen syynä ovat louhintatyöt rata-alueella. Räjäytysten aikana liikenne valtatiellä pysäytetään molemmista ajosuunnista, mutta muuta vaikutusta Kouvolan suunnan liikenteeseen ei ole. Järjestelyt ovat voimassa syyskuun 2022 loppuun.

 

 

Muutokset junien liikennöintiin ja esimerkiksi busseilla korvattavat junayhteydet kannattaa tarkistaa VR:n sivuilta: Junaliikenne nyt