Hyppää sisältöön

Kupittaa–Turku-ratahankkeen asukastilaisuus 18.4.2024

Tilaisuudessa kysymyksiin vastasivat projektipäällikkö Erkki Mäkelä ja osastonjohtaja Jussi Lindberg Väylävirastosta sekä projektijohtaja Antero Mäkilä ja hankepäällikkö Mika Rajala Turun kaupungilta. Tilaisuudessa olivat mukana myös Logomon markkinointikoordinaattori Mari Pirilä ja VR:n Head of CX Services Julia Flovén. Lisäksi kysymyksiin vastasivat rakennuttajakonsultit Ville Larkamo VSS Infralta, rakennuttajakonsultit Sami Natunen ja Suvi Salmela Arkokselta. 

Tilaisuuden esitys (pdf)

Tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja vastaukset
 • Kyllä, pääsee kulkemaan molemmin puolin jokea. Ratasillan alta kulku säilyy, ja reitit ovat suurelta osin samat kuin aiemmin. Meluseinä ei ulotu jokeen saakka, vaan päättyy Lonttistentie 27:n kohdalla.

 • Meluseinät ovat teräsputkipaaluilla perustettuja seiniä, joiden sokkelielementit ovat betonia. Sokkelin päällä on melua vaimentavat teräsrakenteiset meluseinäelementit teräksisten runkopilarien välissä. Meluseinäelementin kasettimaisen rakenteen sisällä on mineraalivillaa.

  Töhrimisen estäminen on haastavaa. Radan puolelle meluseinään on asennettu verkkoa ja asutuksen puolella on maalattu vaakapuurimoitus, johon Lonttisten osuudessa lisätään myös kasvillisuutta. Tämä voi vähentää töhrimistä kyseisellä osuudella. 

 • Ratapihankadulla on yksisuuntainen sisäänajo ja poistulo saattoliikenteelle; liikenne kulkee aseman suunnasta Logomonsillalle. Taksit ja pyörät poistuvat eri reittiä takaisin kadulle. Oheinen kuva kertoo tarkemmin liikennejärjestelyistä. 

  Liikennejärjestelyjen toimivuutta on tarkasteltu yhteistyössä Turun kaupungin liikennesuunnittelun kanssa ja niitä tarkistetaan tarvittaessa mahdollisen palautteen perusteella.

 • Reittejä suunnitellaan parantamaan joukkoliikenteen saavutettavuutta Logomonsillan päädyssä oleville asemapalveluille. Suunnitelmissa on, että bussit kulkisivat Kauppatorilta Ratapihankadulle ja takaisin. Reitin tarkemmat yksityiskohdat tarkentuvat myöhemmässä vaiheessa.

  Alustavien suunnitelmien mukaan bussit alkavat kulkea uudella reitillään joulukuun alussa, kun junaliikenne Helsingin suunnasta palaa Turkuun. Vuoroväliksi on suunniteltu 20 minuuttia.

 • Alituskorkeus Koulukadun alikulkusillalla palautuu rakennustöiden jälkeen entiseen 3,6 metriin, joten alituskorkeudesta tulee taas sama kuin ennen rakennustöiden aloitusta.

 • Matkakeskuksen rakentaminen on suuri hanke, joka toteutetaan vaiheittain. Tulevan hankekehityskilpailun voittava ehdotus määrittää toteutusjärjestyksen. Vielä ei ole varmuutta, sisältyykö hankkeeseen kansi. Tärkeintä on varmistaa junalaitureiden saavutettavuus, joka voidaan toteuttaa sillan, tunnelin tai kannen avulla. Tarkka toteutustapa on vielä avoin.

 • Työnaikaisten liikennejärjestelyiden myötä Eteläkiinteistölle tulee polkupyörille 48 kaaritelinettä. Lisäksi Turun kaupunki on suunnitellut kaupunkipyörien aseman siirtämistä vanhan rautatieaseman edestä Eteläkiinteistön tontille. Myös sähköpotkulaudoille tutkitaan mahdollista sijoituspaikkaa Eteläkiinteistön lähelle.

  Pyöräpysäköintipaikkoja on suunnitteilla myös tulevan LogoHubin yhteyteen. Tarve katetulle pyöräpysäköinnille on tunnistettu, ja asia huomioidaan mahdollisuuksien mukaan suunnittelussa. 

  Logomon jo käytössä oleva polkupyöräpysäköinti Vaunukadulla on katettu.

 • Sähköratatöistä vastaava Ratatek tekee töitä yöaikaan, jotta työt eivät häiritsisi päiväaikaista toimintaa. Yötöiden tarve liittyy suoraan olemassa olevan rataverkon liitäntätöihin, mikä tekee yötyöt välttämättömiksi alueella. Tästä syystä yöaikaisia töitä tullaan vielä tekemään Lonttisten alueella. Meluavista töistä ilmoitetaan etukäteen, mutta muuten yötöistä ei tehdä ilmoituksia.

 • Tilapäinen autojunan lastauspaikka puretaan, ja alue muutetaan takaisin rata-alueeksi. Samoin tehdään tilapäiselle laiturille: se puretaan pois osana henkilöratapihan urakkaa.

 • Ratasillan alituskorkeus on vesiluvan mukaisesti vähintään 10 metriä keskivedenkorkeudesta Esimerkiksi Raunistulan pyöräilyn ja jalankulun sillalla alituskorkeus on vähintään 5,5 metriä keskivedenkorkeudesta. Kannattaa myös huomioida, että veden syvyys joessa vaihtelee.

 • Ratasillan kupeeseen ei rakenneta samanlaisia rantamuureja kuin on alajuoksulla. Väyliä varten tarvitaan kuitenkin tukimuureja, jotka toimivat myös osana maisemointia. Tukimuurit rakennetaan puistosuunnitelman mukaisesti vanhan ratasillan kivipaaseista, jotka ovat Kakolan punagraniittimuurikiviä.

 • Osa vanhoista graniittikivistä käytetään Aurajoen rantaväylien reunustamiseen luonnonkivimuureina, erityisesti Aurajoen ratasillan pieliin.

 • Uusi 6 metriä leveä Raunistulan silta, joka yhdistää Ylioppilaskylän ja Raunistulan, päällystetään asfaltilla. Sillan valmistuttua alueen rantareitit Aurajoen rantoja pitkin pysyvät pääosin samanlaisina kuin aiemmin, eikä niitä päällystetä lisää. Ylioppilaskylän puolelle rakennetaan uudet portaat siltojen välistä, ja Halisten puolelta tulee uusi luiska, mikä parantaa pääsyä Aurajoen rantaväyliltä uudelle sillalle ja pois.

 • Parhaillaan etsitään uusia käyttötarkoituksia kohteelle, ja asiasta on myös ollut julkista keskustelua. Lisäksi etsinnässä on uusi omistaja. Tarkempia suunnitelmia ei vielä ole vahvistettu.

 • Meluseinät on rakennettu kasettirakenteisiksi ja ne tukeutuvat kulmarautoihin. Kasettien sisällä oleva vaimennusmateriaali vähentää melua Vatselan suuntaan ja heijastaa sitä pois Helsingintien toiselta puolelta. Seinät on suojattu verkoilla maalauksilta.

 • Olemme tehneet parannuksia ratapiha-alueen kuivatusjärjestelmään, joka on vertauskuvallisesti kuin kuppi tai malja. Olemme päivittäneet alueen olemassa olevia kuivatusratkaisuja. Koska Ratapihankatu on rakennettu erittäin syvälle, nämä parannukset kuivaavat aluetta tehokkaammin, mutta eivät vaikuta muuten pohja- tai orsivesiin. Suurin osa alkuperäisistä kuivatusjärjestelmistä on peräisin 1990-luvulta, ja äskettäin olemme uusineet vain lisätyt osat. 

  Lisäksi olemme asentaneet pidätysrakenteita, jotka vahvistavat Turun kaupungin hulevesiverkoston kapasiteettia ja vähentävät erityisesti Portsan alueen tulvariskejä. Näiden toimenpiteiden ei pitäisi vaikuttaa orsivesiin, ja ymmärrämme huolen rakennusten, puupaalujen ja perustusten turvallisuudesta.     

  Ratapihan rakentamisessa on noudatettu voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

 • Alikulkukorkeutta on työn aikana alennettu väliaikaisesti 3,4 metriin ja se pysyy tässä korkeudessa toisen rakennuslohkon valmistumiseen asti. Sen jälkeen silta palautetaan takaisin 3,6 metrin korkeuteen. 

  Olemme kohdanneet tilanteita, joissa korkeat ajoneuvot ovat joutuneet peruuttelemaan, mikä on työmaan näkökulmasta turvallisuusriski. Tämän estämiseksi olemme asentaneet mittaportit, eli korkeusrajoitusportit, sillan suuaukolle. Lisäksi hälytysvalot, jotka varoittavat korkeudesta, asennetaan takaisin ja ne tulevat myös uuden puolikkaan valmistuttua käyttöön kesän aikana.

 • Eristystöiden yhteydessä suoritetaan hiekkapuhallusta, mutta toteutamme työn sääsuojassa. Vaikka jonkin verran pölyä voi väistämättä syntyä, se on vähäistä eikä hiontatyö kestä päiviä tai viikkoja. Työt ajoittuvat kesä-heinäkuun taitteeseen ja heinäkuun alkupuolelle. 

  Työn laajuus riippuu valittavasta tekniikasta. Esimerkiksi pystybetonipinnan käsittelyssä, joka houkuttelee graffitien maalaajia, harkitsemme, käytämmekö korkeapainepesua vai hiekkapuhallusta. Valitulla työmenetelmällä on merkittävä vaikutus työn lopputulokseen.

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä.