Hyppää sisältöön

Avoimet paikkatietopohjaiset työkalut

Väylävirasto tarjoaa avoimena myös useita paikkatietopohjaisia työkaluja. Tällä sivustolla on lisätietoja työkaluista ja miten ne saa käyttöön.

Viitekehysmuunnin (VKM)

Viitekehysmuunnin-rajapintaa käytetään tiestösijaintien muuntamiseen sijaintiviitekehyksestä toiseen, esimerkiksi koordinaattien saamiseen tieosoitteelle. Viitekehysmuuntimesta on julkaistu uusi versio, jossa on aiempiin nähden useita uusia ominaisuuksia.

Tieosoitteen, katuosoitteen ja koordinaattien lisäksi käytössä on nyt lineaarilokaatio, eli tielinkkinumero ja m-arvo, uutena viitekehyksenä. Haussa pystyy aiempaa vapaammin yhdistelemään viitekehyksiä, esimerkiksi hakemalla tiellä ja kadulla tai koordinaateilla ja lineaarilokaatiolla yhtä aikaa. Uusia hakuparametreja ovat muun muassa urakka-alue, ely ja hallinnollinen luokka – voi siis hakea esimerkiksi tieosuuden urakka-alueelta.

Kaikki haut tapahtuvat yhden rajapinnan, eli osoitteen, kautta: https://avoinapi.vaylapilvi.fi/viitekehysmuunninTämä on ulkoinen linkki. Tähän rajapintaan voi antaa kaikki käytettävissä olevat hakuparametrit, sijainnit ja sijaintiyhdistelmät. Viitekehysmuunnin palauttaa halutessa lähtösijainnin jokaisessa muussa viitekehyksessä, esimerkiksi tieosoitteen koordinaatteina, lineaarilokaationa ja katuosoitteena aluetietoineen.

Palautus on uudessa viitekehysmuuntimessa GeoJSON-muotoinen, eli koostuu geometriasta ja sen paikkatiedoista. Viivamaisissa hauissa palautus jakautuu geometrisesti yhtenäisiin osiin.

Uusia hakumahdollisuuksia ovat muun muassa haku pistemäisellä ja viivamaisella lineaarilokaatiolla, katuviivan haku ja tieosoitevälin historiahaku.

Viitekehysmuuntimeen voi tutustua osoitteessa https://avoinapi.vaylapilvi.fi/viitekehysmuunninTämä on ulkoinen linkki.

Esimerkki pistemäisen muunnoksen rajapintakutsusta: https://avoinapi.vaylapilvi.fi/viitekehysmuunnin/muunna?tie=1&osa=1&etaisyys=0&palautusarvot=1,2,3,4,5,6Tämä on ulkoinen linkki.

Esimerkki viivamaisen muunnoksen rajapintakutsusta: https://avoinapi.vaylapilvi.fi/viitekehysmuunnin/muunna?tie=1&osa=1&osa_loppu=1&valihaku=true&palautusarvot=1,2,3,4,6Tämä on ulkoinen linkki.

Viitekehysmuuntimen rajapintakuvaus löytyy täältä

Tieosoitetyökalu

Väylävirasto on julkaissut tieosoitetyökalun kaikkien käyttöön. Tieosoitetyökalu on QGIS:n päälle rakennettu lisäosa, joka mahdollistaa monipuoliset hakutoiminnot tie- ja katuosoitteella. Saat tieosoitteen sekä muita tien ominaisuuksia näkyviin helposti karttaa klikkaamalla. Voit myös tarkastella tieosoia, hakea kohteita tieosoitevälillä sekä hakea sijainnin koordinaatilla. Tieosoitevälin ajoratojen osoitetiedot saa talletettua tiedostona taulukkolaskentaohjelmiin viemiseksi.

Työkalu löytyy ensisijaisesti QGIS:n työkaluvalikosta. Lähdekoodit löytyy Väyläviraston GitHubista täältä. 

Alla olevan ohjevideon avulla pääset myös tutustumaan tieosoitetyökalun käyttöön:

 

Vexline

Vexline on Viitekehysmuuntimen graafinen käyttöliittymä, jolla voi suorittaa tieosoite- sekä koordinaattimuunnoksia taulukoiduille paikkatietoaineistoille.
 
Muunnoksesta saatuun tulokseen vaikuttaa käyttäjän valitsemat palautusarvot ja ns. rajaavat parametrit. Vexlinen palautusarvot määrittävät muunnoksen viitekehykset, kuten tieosoite, koordinaatit ja geometria, joissa muunnettu paikkatietodata esitetään.
Rajaavilla parametreilla voi esimerkiksi saada muunnoksen pysymään vain tietyillä ajoradoilla tai vaikkapa selvittää kohteiden sijainteja jo menneellä tieverkolla.
 
Vexlinen parametrit määrittävät myös tulostiedoston muodon: CSV tai GeoPackage, joka on helposti vietävissä paikkatieto-ohjelmistoon.

Tutustu Vexlineen