Hyppää sisältöön

Teiden kesähoito

Valtion tieverkkoa on 78 000 kilometriä. Teiden kesäkunnossapidolla varmistetaan onnistunut kunnossapito myös talvella. Kesäajan kunnossapitotyöt painottuvat kuvan mukaisessa suhteessa: päällystykset ja paikkaukset, siltojen korjaus, muut kesän kunnossapitotyöt, liikenneympäristön hoito, soratiet, valaistus ja energia sekä kuivatus.

Valtion tieverkkoa on 78 000 km. Teiden kesäkunnossapidolla varmistetaan onnistunut kunnossapito myös talvella. Kesäaikaan tehtävä teiden kunnossapitotyö painottuu seuraavasti:
Päällystykset ja paikkaukset: Tienkäyttäjille kesän näkyvin kunnossapidon toimenpide on teiden päällystys ja tiemerkinnät. Tänä vuonna päällystetään n. 2500 km teitä. Lisäksi uusitaan tiemerkintöjä ja tehdään pienempiä paikkauksia.
Siltojen korjaus: Tieverkolla on n. 15 000 siltaa. Kesällä silloille tehdään korjauksia ja tarkastuksia.
Muut kesän kunnossapitotyöt
Kesällä tiealueella tehdään lukuisia pienempiä  hoito- ja korjaustoimenpiteitä, kuten kiveyksien korjaamista liittymissä, kiertoliittymien korjauksia, kaiteiden ja levähdysalueiden hoitoa sekä yksittäisiä rakenteen parantamisia.
Liikenneympäristön hoito: Vihertöissä tehdään mm. vesakoiden raivauksia ja tienvarsien niittoja. Liikenneympäristön hoitoa on mm.  liikennemerkkien vaihto, tunneleiden kunnossapito sekä yleinen puhtaanapito.
Valaistus ja energia: Tieverkosta valaistua on n. 12 000km, josta n. 7000 km on Väyläviraston vastuulla. Kesällä valaisimia, pylväitä, sähkökeskuksia ja kaapeleita uusitaan sekä korjataan.
Soratiet: Keväällä soratiet muokataan muotoon, kun jää on sulanut teiden rakenteista. Kesätöihin kuuluu sorateiden tasaaminen, pölynsidonta, sorastus ja rakenteiden korjaus.
Kuivatus: Kuivatuksella varmistetaan tien pitkä käyttöikä. Ojia syvennetään, rumpuja uusitaan ja kaivoja puhdistetaan, jotta tiet eivät vaurioidu.

Kesäkaudella maanteitä hoidetaan monin eri tavoin, jotta ne pysyvät turvallisina ja mukavina liikkua. Töitä tehdään talvikautta enemmän erityisesti ajoradan ulkopuolella, jotta varmistetaan hyvät kunnossapito- ja ajo-olosuhteet myös talveksi.

Päällystykset ja paikkaukset

Tienkäyttäjille kesän näkyvimmät kunnossapidon toimenpiteet ovat teiden päällystys ja tiemerkintätyöt. Päällysteisiin tehdään lisäksi myös pienempiä paikkauksia. Lue lisää päällysteiden korjauksista.

Siltojen korjaus

Tieverkolla on noin 15 000 siltaa. Silloille tehdään korjauksia, tarkastuksia ja muita hoitotoimenpiteitä pääsääntöisesti kesäisin. Erilaisia hoitotoimenpiteitä ovat esimerkiksi puhtaanapito, tarkastukset sekä pienet kunnostus- ja huoltotoimenpiteet. Silloille tehdään kesäisin myös pienempiä ja suurempia korjaustoimenpiteitä. Tyypillisiä pieniä korjauksia ovat muun muassa reunapalkkien, kaiteiden, saumojen ja keilojen korjaukset. Suurempia korjauksia ovat sillan kannen eristysten, tukipilarien ja pintarakenteiden korjaukset. Tarvittaessa silta on uusittava kokonaan. 

Liikenneympäristön hoito

Liikenneympäristön hoitoa ovat esimerkiksi vihertyöt, liikennemerkkien vaihto, tunneleiden kunnossapito sekä yleinen puhtaanapito.

Viherhoito

Maanteiden ympäristössä on monimuotoisia hoidettavia viheralueita. Viheralueiden hoito voidaan jakaa tapahtuvaksi taajaman ulko- ja sisäpuolella. Taajaman sisäpuolella tehdään esimerkiksi puiden ja pensaiden hoitoa, kasvien istutusta, rikkakasvien poistamista sekä nurmetusta. Taajaman ulkopuolella tapahtuu puolestaan niitto- ja raivaustöitä.

Niitto ja raivaus parantavat näkyvyyttä ja turvallisuutta tiellä. Hyvä näkyvyys pienentää liikenneonnettomuuksien määrää. Myös onnettomuustilanteessa puihin törmäämisen riski pienenee. Säännöllinen raivaus ja niitto parantavat myös luonnon monimuotoisuutta.

Teiden niitto aloitetaan kesäkuussa, kun kasvillisuus on kasvuvauhdissa. Vilkasliikenteiset tiet voidaan niittää kahdesti kesässä, kun vähäliikenteiset tavallisesti kerran. Raivaus puolestaan suoritetaan kahden vuoden välein vilkkailla teillä, vähemmän vilkkailla kolmen. Tärkeitä alueita kuten liittymä- ja riistavaara-alueita sekä koulujen lähistöjä voidaan raivata tarvittaessa useammin. Lue lisää niittotöistä.

Harjaus ja muu puhtaanapito

Talven jälkeen maanteillä ja niiden reunaympäristössä on tehtävä puhdistus- ja siistimistöitä. Kevään aikana puhdistetaan ja oikaistaan liikennemerkkejä, reunapaaluja sekä pysäkkikatoksia, kerätään roskia, korjataan reunakiviä, pestään siltoja ja laitetaan levähdysalueet käyttökuntoon. Pääsääntöisesti nämä tehdään kesäkuuhun mennessä, mutta tarvittaessa myös kesän aikana.

Tiet tulee harjata puhtaaksi talvella käytetystä hiekasta. Ensimmäisenä harjataan kävely- ja pyöräilyväylät heti sulan kauden vakiinnuttua. Seuraavana harjauksessa ovat valta- ja kantatiet sekä levähdys- ja pysäköintialueet. Muut päällystetyt tiet harjataan viimeisenä. Harjaus tehdään koneella, joka kastelee hiekan ennen harjausta ja näin vähentää pölyn syntymistä. 

Soratiet

Keväällä soratiet muokataan muotoon, kun jää on sulanut teiden rakenteista. Kesätöihin kuuluvat esimerkiksi sorateiden tasaaminen, pölynsidonta, sorastus ja rakenteiden korjaus. Kesän hoitotöiden sisältö kuitenkin vaihtelee säiden mukaan. Lue lisää sorateiden hoidosta.

Kuivatus

Veden johtaminen pois tien pinnalta ja sen rakenteista on yksi tärkeimmistä tavoista varmistaa pitkä käyttöikä sekä tien päällysteelle että koko rakenteelle. Maanteiden kuivatusta parannetaan kesäkauden aikana kaivamalla liettyneitä ojia syvemmiksi ja vaihtamalla rikkoutuneita tai väärällä korkeudella olevia rumpuja uusiin. Myös laskuojia perataan tarpeen mukaan.

Kuivatusta pyritään yleensä parantamaan niillä tieosuuksilla, joilla tehdään päällystystoimenpiteitä. Sadevesi- ja salaojajärjestelmien kuntoa seurataan etenkin keväisin hiekoitushiekan puhdistamisen jälkeen, ja mahdolliset liettymät hulevesikaivoista poistetaan.

Valaistus ja energia

Tieverkosta valaistua on noin 12 000 kilometriä, josta noin 7 000 kilometriä on Väyläviraston vastuulla. Kesäaikaan teiden valaistus on pääsääntöisesti sammutettu. Kesällä tehdäänkin erilaisia uusimis- ja korjaustöitä. Muun muassa sähkökeskuksia korjataan, kaapeleita, valaisimia, valaisinpylväitä ja lamppuja uusitaan. Valaisinpylväitä voidaan myös tarvittaessa oikoa. Lamppujen uusiminen tapahtuu tyypillisesti kesän loppupuolella, jolloin valaistus voi olla päällä.

Muut kesän kunnossapitotyöt

Kesällä tiealueella tehdään lukuisia pienempiä hoito- ja korjaustoimenpiteitä, kuten kiveyksien korjaamista liittymissä, kiertoliittymien korjauksia, kaiteiden ja levähdysalueiden hoitoa sekä yksittäisiä rakenteen parantamisia.