Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Soili Katko

  • 0295 024 010

Sitowise Oy

Projektipäällikkö

Matti Romppanen

  • 020 747 6740

Vt 9 Kanavuori - Lievestuore

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Valtatien 9 parantaminen välillä Kanavuori-Lievestuore, YVA ja YS, Jyväskylä ja Laukaa

 

Suunnittelualueen kuvaus
 

Noin 17 kilometriä pitkä tarkastelualue alkaa Kanavuoresta Varikkotien risteyssillan kohdalta ja päättyy Lievestuoreella Hohontien (mt 16734) liittymään. Lännessä suunnittelukohde liittyy käynnissä olevaan ”valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla” -nimiseen tiesuunnitelmaan ja itäpäässä limittyy ”valtatien 9 parantaminen Lievestuoreen kohdalla” -nimiseen tiesuunnitelmaan.

Valtatie 9 on tärkeä osa valtakunnallista ja kansainvälistä itä - länsisuuntaista poikittaisyhteyttä. Valtatie 9 kuuluu kansainväliseen TEN-T kattavaan verkkoon ja on osa kansallista raskaan liikenteen runkoyhteyttä. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa maanteiden ja rautateiden pääväyliksi valtatie 4 on määritetty pääväylien palvelutasoluokkaan 1. Valtatiet 9 kuuluu myös suurten erikoiskuljetusten verkkoon.

Keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä suunnittelualueella on noin 9800 – 11 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on 8-9,5%.  Suunnittelualueella on vuosien 2015-2019 aikana tapahtunut 35 poliisin tietoon tullutta onnettomuutta, joista 7 on johtanut henkilövahinkoihin ja näistä kaksi kuolemaan.

Suunnittelualueella on useita tasoliittymiä, joista vasemmalle kääntyminen on ajoittain haastavaa. Suunnittelualueella on myös huonosti ohitusmahdollisuuksia eikä yhtään varsinaista ohituskaistaa.  Suunnittelualueen maastonmuodot ovat vaihtelevia, minkä vuoksi niin tien vaaka- kuin pystygeometriakin on paikoittain haasteellinen. Pahimmissa ylämäissä raskaimpien kuljetusten vauhti hiljenee merkittävästi jopa alle 50 km/h:iin.


Hankekuvaus
 

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt keväällä 2021 valtatiellä 9 Kanavuoren ja Lievestuoreen välillä yleissuunnitelman laatimisen. Yleissuunnittelun alussa vuosina 2021-22 laaditaan ympäristövaikutusten arviointi, YVA. Tavoitetilassa tieosuudella on jatkuva keskikaide, ympärivuotinen 100 km/h nopeustaso sekä tasoliittymien kokoaminen eritasoliittymiin. YVA:ssa arvioidaan useamman eri vaihtoehdon vaikutuksia. Arvioitavat vaihtoehdot eroavat toisistaan mm. valtatien poikkileikkauksen ja rinnakkaisverkon kattavuuden suhteen sekä paikoin myös valtatielinjauksen sekä tasauksen suhteen.  Lähtökohtana tielinjausvaihtoehdoille on vuonna 2020 valmistuneen toimenpideselvityksessä tutkitut uudet tielinjat (kuva toimenpideselvitysvaiheesta).
 


Suunnittelutilanne


Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on valmistunut marraskuussa 2021 ja se laitetaan nähtäville 13.12.2021. YVA-selostus laaditaan vuoden 2022 aikana. Tämän jälkeen käynnistyy varsinainen yleissuunnitelman laatiminen. YVA-vaiheessa järjestettävistä yleisötilaisuuksista (niin ohjelma- kuin selostusvaiheessa) ja asiakirjojen nähtävilläolosta kuulutetaan erikseen.


Yleisötilaisuus
 

YVA-ohjelmaa esitellään virtuaalisessa yleisötilaisuudessa tiistaina 14.12.2021 klo 17:00-18:30. Tilaisuus järjestetään Teams-alustalla, tilaisuuteen pääset liittymään tästä linkistä: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä