Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Projektipäällikkö

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Ylivieskan kaupunki

Vs. kuntatekniikan päällikkö

Mauri Haikola

  • 040 7056 885

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Merja Sivonen

  • 040 0876 465

Kt 86 (Ouluntie) liikennejärjestelyt Kaisaniemenkadun kohdalla, Ylivieska

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii tiesuunnitelmaa ”Kantatien 86 (Ouluntie) liikennejärjestelyt Kaisaniemenkadun kohdalla, Ylivieska”. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Ylivieskan kaupungin kanssa.

Suunnittelukohteena on kantatien 86 ja Kaisaniemenkadun liittymäalueen parantaminen. Kantatielle suunnitellaan saarekkeellinen kanavointi (uudet kaistajärjestelyt), Kaisaniemenkadulle tulee muutoksia kaistajärjestelyihin ja kantatien liittymään suunnitellaan uusi katuyhteys (Helaalankatu). Lisäksi liittymään suunnitellaan liikennevalot sekä kantatielle jalankulkijoille ja pyöräilijöille alikulkusilta. Suunnitelman tavoitteena on parantaa ajoneuvoliikenteen sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta.

Suunnittelutyö on käynnistetty kesällä 2022 ja tiesuunnitelma on valmistunut keväällä 2023.

Tiesuunnitelma on ollut nähtävillä 3.5 – 2.6.2023. Seuraavaksi ELY-keskus hankkii tiesuunnitelmasta tarvittavat lausunnot ja suunnitelma toimitetaan lausuntoineen ja mahdollisine muistutuksineen Väylävirastolle ja edelleen liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin hyväksymistä varten.

Hankkeen rakennussuunnitelma on valmistunut ja luovutettu tilaajalle. Hankkeen kustannusarvio on noin 3,4 milj. euroa (alv 0 %, mr-ind. 140). Hanke pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana.