Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Suunnittelun projektipäällikkö

Jouni Heikkilä

  • 0295 038 150

Sotkamon kunta

Tekninen johtaja

Harri Helenius

  • 044 750 2491

WSP Finland Oy

Projektipäällikkö

Viljo Heikkinen

  • 040 566 7034

Kantatien 76 (Vuokatintie) ja rautatien alikulku, Sotkamo

Tiehanke Suunnitteilla Kainuu

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on aloittanut tiesuunnitelman laatimisen kantatielle 76 (Vuokatintie) Sotkamoon. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Sotkamon kunnan kanssa.

Tiesuunnitelmaan sisältyy jalankulku- ja pyöräliikenteen, hiihtoladun ja moottorikelkkareitin alikulkukäytävä kantatien 76 ja radan alitse Kuikkalammentien liittymän länsipuolelle. Suunnitelman tavoitteena on turvata ja parantaa kävelijöiden, pyöräilijöiden ja ympärivuotisten ulkoilijoiden liikkumismahdollisuuksia Vuokatin matkailualueella ja mahdollistaa myös moottorikelkkailijoille turvallisen pääsyn Vuokatinrinteiden oheispalveluiden äärelle.

Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettu maaliskuussa 2024. Tavoitteena on, että tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä. Syksyllä 2024 järjestetään Sotkamossa avoin yleisötilaisuus, jossa esitellään suunnitelmaluonnoksia.

Suunnittelualueen kartta.

Suunnittelualueen kartta.