Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Liikennejärjestelmäasiantuntija

Piritta Keto

  • 0295 020 600 (liikenteen asiakaspalvelu)

Turun kaupunkiseudun pääpyöräilyreittien viitoitushanke

Tiehanke Käynnissä Varsinais-Suomi

Turun kaupunkiseudulla uusitaan seudullisten pääpyöräilyreittien viitoitusta ja opastusta. Kesäkuun alussa 2020 voimaan astunut tieliikennelaki toi käyttöön uuden tyyppisiä pyöräilyn opasteita. Turun seudulla pyöräilyn opastus tullaan uusimaan näiden opasteiden mukaiseksi seuraavien vuosien kuluessa. Kesän 2020 aikana opastettiin kolme reittiä: reitit Turusta Lietoon, Turusta Varissuon kautta Piikkiöön ja Turusta Kaarinan kautta Piikkiöön. Kaiken kaikkiaan viitoitetaan 12 Turusta lähtevää säteittäistä reittiä sekä kolme kehämäistä reittiä. Kukin reitti on numeroitu ja reitin kulkeminen onnistuu seuraamalla opasteisiin merkittyä numeroa. Työtä tehdään yhteistyössä seudun kuntien kanssa.

Turun seudulle on määritelty 12 numeroitua seudullista pyöräilyreittiä, jotka lähtevät säteittäin Turusta. Reitti numero 1 kulkee Turun keskustasta Ruissaloon ja numerointi kiertää Turun keskustan myötäpäivään. Viimeinen reitti nro 12 kulkee Turun keskustasta Hirvensalon läpi Kakskertaan. Lisäksi on muodostettu kolme kehämäistä reittiä, jotka eivät ala tai pääty Turun keskustaan. Kehäreittien numerointi alkaa numerosta 21. Ensimmäinen ns. sisäkehä kulkee noin kolmen kilometrin päässä Turun keskustasta Pahaniemestä Halisten kautta Uittamolle mm. Markulantietä ja Eteläkaarta pitkin. Toinen kehäreitti kulkee Kaarinantietä pitkin Saaristotielle jatkaen kohti Paraista. Kolmas kehäreitti kulkee Turun kehätietä pitkin Raisiosta Piikkiöön. Reitit numeroineen on esitetty alla olevassa kuvassa.

Karttakuva, jossa on esitetty Turun seudun pyöräilyreitit numeroituna.

Vuonna 2020 toteutettavat opasteet

Kesän 2020 aikana pyöräilyn viitat uusittiin reiteille 9, 10 ja 11 eli Turusta Lietoon, Turusta Varissuon kautta Piikkiöön ja Turusta Kaarinan keskustan kautta Piikkiöön suuntautuvilla reiteillä sekä näiden välisillä kehäreiteillä 21 ja 22. Reittiä 11 jatketaan myöhemmin Piikkiöstä Paimioon, kun kyseiselle välille rakentuu jalankulku- ja pyöräilyväyläyhteys. 

Reitit suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä ELY-keskuksen ja seudun kuntien kanssa. Reittien 9, 10 ja 11 suunnittelu ja toteutus tapahtui osana Turun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) ohjelmaa yhteistyössä ELY-keskuksen ja kuntien kanssa. Hankkeeseen oli varattu kokonaisuudessaan rahoitusta 300 000 €, josta ELY-keskuksen osuus on 150 000 €.

Myöhemmin toteutettavat opasteet 

Syksyllä 2020 Turun seudulla käynnistyi suunnittelu reiteistä 1, 2, 4, 12 ja 22 sekä Saariston Pienestä Rengastiestä. Näiden reittien opasteet toteutetaan reiteille vuoden 2021 aikana. Lisäksi vuoden 2021 aikana suunnitellaan muitakin reittejä, joiden toteutus tapahtuu vuodesta 2022 eteenpäin.

Reittien 1, 2, 4, 12 ja 22 sekä Saariston Pienen Rengastien suunnittelu ja toteutus tapahtuu valtion ns. Käpy- rahoituksella eli vuoden 2020 Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen osoitetulla rahoituksella. 

Vuoden 2021 aikana toteutetaan myös pyöräilyn EuroVelo 10 -reitin opastus Turusta Helsinkiin. EuroVelo -reitit ovat Eurooppaa kiertäviä pyöräilyreittejä, joista kolme ulottuu Suomeen. EuroVelo -reiteistä Turun ja Helsingin välinen osuus on ensimmäinen väli Suomessa, jonka opastus toteutetaan reitin varrelle. Reitin tunnus on numero 10, jonka ympärillä on keltaisia tähtiä. Tutustu EuroVelo-reitteihin. EuroVelo-reitin opastus toteutetaan pilottihankkeena Väyläviraston kävelyn ja pyöräilyn erillisrahoituksella.

Kuvassa on esitetty käytettävät EuroVelo -opasteet.

 
Kuvassa käytettävät EuroVelo 10 -opasteet.
 

Uudet pyöräliikenteen opasteet

Uuden tieliikennelain myötä tuli käyttöön uusia pyöräliikenteen opasteita. Niistä Turun seudulla otetaan käyttöön tässä hankekokonaisuudessa kaikki pyöräilyä koskevat opasteet. Pääpyöräilyreiteillä ennen tärkeimpiä risteyksiä käytetään pyöräilyn suunnistustaulua (F21.1), jossa kerrotaan mihin kohteisiin risteyksestä pääsee. Pyöräilyn etäisyystaulua (F22) käytetään kertomaan välimatkoja seuraaviin kohteisiin ja pyöräilyn paikannimi (F23) kertoo, että on saavuttu opastettavaan kohteeseen. Lisäksi käytetään pyöräilyn viittoja (F21.1) ja pyöräilyn suunnistustaulua (F21.2) esimerkiksi ohjaamaan numerolla opastetulle reitille tai EuroVelo-reitille. 

Kuvassa on esitetty uudet pyöräilyopasteet.

 

Kuvassa esimerkit uuden tieliikennelain mukaisista kävelyn ja pyöräilyn opasteista.

Viitoissa ja opasteissa käytetään erilaisia tunnuksia. Turun seudulliset pyöräilyreitit on merkitty punaisilla ympyröillä, joissa on reitin numero valkoisella. Lisäksi opasteissa käytetään mm. sairaalan tunnusta, pyöräilyn Eurovelo 10 -reitin tunnusta, Saariston Rengastien tunnusta ja uudessa tieliikennelaissa käyttöön tullutta keskustan tunnusta. Valkoisella katkonaisella kehyksellä oleva punainen reittitunnus kertoo, että kyseistä suuntaa seuraamalla pääsee mainitulle reitille. Lisäksi opasteissa ilmoitetaan kohde, seurattava kulkusuunta nuolella sekä matka kohteeseen numeroilla.

Kuvassa esimerkki pyöräilyn suunnistustaulusta.Kuvassa esimerkki uudesta pyöräilyn suunnistustaulusta.

 

Kuvassa pyöräilyn suunnistustauluja, joissa näkyy mustavalkoinen keskusta-tunnus, Saariston Rengastien tunnus, punaisia pyöräilyreittien tunnuksia sekä Eurovelo 10 -reitin tunnus. Katkonaisella valkoisella kehyksellä oleva reittitunnus kertoo, että kyseistä suuntaa seuraamalla pääsee mainitulle reitille.

Säteittäiset reitit 1–12
 
1 Turku keskusta – Ruissalo 
2 Turku keskusta – Naantali
3 Härkämäki – Raisio – Masku – Nousiainen
4 Turku keskusta – Raisio – Naantali
5 Länsikeskus – Rusko 
6 Turku keskusta – Runosmäki – Yli-Maaria
7 Turku keskusta – Ilmarinen – Liedon asema
8 Metsämäki – Jäkärlä
9 Turku keskusta – Lieto
10 Turku keskusta – Varissuo – Piikkiö
11 Turku keskusta – Kaarina keskusta – Piikkiö – Paimio
12 Turku keskusta – Hirvensalo – Kakskerta
 
Kehäreitit 21–23 
 
21 Sisäkehä: Pahaniemi – Länsikeskus – Halinen – Skanssi – Uittamo (- Hirvensalo)
22 Saaristoreitti: Kaarina Auranlaakso – Parainen keskusta
23 Kehätie: Raisio – Turku – Piikkiö