Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Liikennejärjestelmäasiantuntija

Piritta Keto

  • 0295 020 600 (liikenteen asiakaspalvelu)

Turun kaupunkiseudun pääpyöräilyreittien viitoitushanke

Tiehanke Käynnissä Varsinais-Suomi

Turun kaupunkiseudulla on uusittu seudullisten pääpyöräilyreittien viitoitusta ja opastusta. Kesäkuussa 2020 voimaan astunut tieliikennelaki toi käyttöön uuden tyyppisiä pyöräilyn opasteita. Turun seudulla pyöräilyn opastus on uusittu näiden opasteiden mukaiseksi vuosien 2020–2023 aikana. Kaiken kaikkiaan viitoitetaan 12 Turusta lähtevää säteittäistä reittiä sekä kolme kehämäistä reittiä. Kukin reitti on numeroitu ja reitin kulkeminen onnistuu seuraamalla opasteisiin merkittyä numeroa. Työtä tehdään yhteistyössä seudun kuntien kanssa.

Turun seudulle on määritelty 12 numeroitua seudullista pyöräilyreittiä, jotka lähtevät säteittäin Turusta. Reitti numero 1 kulkee Turun keskustasta Ruissaloon ja numerointi kiertää Turun keskustan myötäpäivään. Viimeinen reitti nro 12 kulkee Turun keskustasta Hirvensalon läpi Kakskertaan. Lisäksi on muodostettu kolme kehämäistä reittiä, jotka eivät ala tai pääty Turun keskustaan. Kehäreittien numerointi alkaa numerosta 21. Ensimmäinen ns. sisäkehä kulkee noin kolmen kilometrin päässä Turun keskustasta Pahaniemestä Halisten kautta Uittamolle mm. Markulantietä ja Eteläkaarta pitkin. Toinen kehäreitti kulkee Kaarinantietä pitkin Saaristotielle jatkaen kohti Paraista. Kolmas kehäreitti kulkee Turun kehätietä pitkin Raisiosta Piikkiöön. Reitit numeroineen on esitetty alla olevassa kuvassa.

Toteutetut opasteet

Vuosien 2020-2022 aikana toteutettiin pyöräilyn viitat ja opasteet reiteille 1, 2, 4, 9, 10, 11 ja 12. Lisäksi toteutettiin osa kehäreitistä 21 sekä kokonaisuudessaan kehäreitti 22. Saariston Pienen Rengastien opastus toteutettiin vuonna 2022 seudullisten pääpyöräilyreittien viitoitushankkeen ohessa.

Reitit on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä ELY-keskuksen ja seudun kuntien kanssa. Suunnittelu ja toteutus on tapahtunut osana Turun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) ohjelmaa yhteistyössä ELY-keskuksen ja kuntien kanssa. Osa reittien suunnittelusta ja toteutuksesta on tapahtunut valtion ns. Käpy-rahoituksella eli vuoden 2020 Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen osoitetulla rahoituksella. 

Vuoden 2021 aikana toteutettiin myös pyöräilyn EuroVelo 10 -reitin opastus Turusta Helsinkiin. EuroVelo -reitit ovat Eurooppaa kiertäviä pyöräilyreittejä, joista neljä ulottuu Suomeen. EuroVelo -reiteistä Turun ja Helsingin välinen osuus oli ensimmäinen väli Suomessa, jonka opastus toteutettiin reitin varrelle. EuroVelo 10 -reitin opastus Turusta Vaasaan toteutettiin kesän 2023 aikana. Reitin tunnus on numero 10, jonka ympärillä on keltaisia tähtiä. Tutustu EuroVelo-reitteihin (en.eurovelo.com). EuroVelo-reitin opastus toteutettiin Väyläviraston kävelyn ja pyöräilyn erillisrahoituksella.

Vuonna 2023 toteutuneet opasteet

Viimeisenä kokonaisuutena Turun seudun pääpyöräilyreiteistä opastettiin reitit 3, 5-8, 23 sekä reittien 21 ja 11 viimeiset osuudet. Reittien suunnittelu ja toteutus on tapahtunut myös Turun kaupunkiseudun MAL-ohjelman rahoituksella yhteistyössä ELY-keskuksen ja kuntien kanssa.

Reittien varrelle lisätään vielä myöhemmin opastauluja, joista selviää karttana pääpyöräilyreittiverkosto alku- ja päätepisteineen.

Tällä hetkellä pääpyöräilyreitit löytyvät ELY-keskuksen verkkosivuilta (pdf, ely-keskus.fi) sekä Turun karttapalvelusta (opaskartta.turku.fi)

Kuvassa on esitetty käytettävät EuroVelo -opasteet.

 
Kuvassa käytettävät EuroVelo 10 -opasteet.
 

Uudet pyöräliikenteen opasteet

Uuden tieliikennelain myötä tuli käyttöön uusia pyöräliikenteen opasteita. Niistä Turun seudulla otetaan käyttöön tässä hankekokonaisuudessa kaikki pyöräilyä koskevat opasteet. Pääpyöräilyreiteillä ennen tärkeimpiä risteyksiä käytetään pyöräilyn suunnistustaulua (F21.1), jossa kerrotaan mihin kohteisiin risteyksestä pääsee. Pyöräilyn etäisyystaulua (F22) käytetään kertomaan välimatkoja seuraaviin kohteisiin ja pyöräilyn paikannimi (F23) kertoo, että on saavuttu opastettavaan kohteeseen. Lisäksi käytetään pyöräilyn viittoja (F21.1) ja pyöräilyn suunnistustaulua (F21.2) esimerkiksi ohjaamaan numerolla opastetulle reitille tai EuroVelo-reitille. 

Kuvassa on esitetty uudet pyöräilyopasteet.

 

Kuvassa esimerkit uuden tieliikennelain mukaisista kävelyn ja pyöräilyn opasteista.

Viitoissa ja opasteissa käytetään erilaisia tunnuksia. Turun seudulliset pyöräilyreitit on merkitty punaisilla ympyröillä, joissa on reitin numero valkoisella. Lisäksi opasteissa käytetään mm. sairaalan tunnusta, pyöräilyn Eurovelo 10 -reitin tunnusta, Saariston Rengastien tunnusta ja uudessa tieliikennelaissa käyttöön tullutta keskustan tunnusta. Valkoisella katkonaisella kehyksellä oleva punainen reittitunnus kertoo, että kyseistä suuntaa seuraamalla pääsee mainitulle reitille. Lisäksi opasteissa ilmoitetaan kohde, seurattava kulkusuunta nuolella sekä matka kohteeseen numeroilla.

Kuvassa esimerkki pyöräilyn suunnistustaulusta.Kuvassa esimerkki uudesta pyöräilyn suunnistustaulusta.

 

Kuvassa pyöräilyn suunnistustauluja, joissa näkyy mustavalkoinen keskusta-tunnus, Saariston Rengastien tunnus, punaisia pyöräilyreittien tunnuksia sekä Eurovelo 10 -reitin tunnus. Katkonaisella valkoisella kehyksellä oleva reittitunnus kertoo, että kyseistä suuntaa seuraamalla pääsee mainitulle reitille.

Säteittäiset reitit 1–12
 
1  Turku keskusta – Ruissalo 
2  Turku keskusta – Naantali
3  Härkämäki – Raisio – Masku – Nousiainen
4  Turku keskusta – Raisio – Naantali
5  Länsikeskus – Rusko – Vahto 
6  Turku keskusta – Runosmäki – Yli-Maaria – Paattinen 
7  Turku keskusta – Ilmarinen – Liedon asema
8  Metsämäki – Jäkärlä
9  Turku keskusta – Lieto
10  Turku keskusta – Varissuo – Piikkiö
11  Turku keskusta – Kaarina keskusta – Piikkiö – Paimio
12  Turku keskusta – Hirvensalo – Kakskerta
 
Kehäreitit 21–23 
 
21  Sisäkehä: Pahaniemi – Länsikeskus – Halinen – Skanssi – Uittamo (- Hirvensalo)
22  Saaristoreitti: Kaarina Auranlaakso – Parainen keskusta
23  Kehätie: Raisio – Turku – Piikkiö