Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Harri Lahelma

Rautatietilastot

Rautatieliikenteen tilastotuotanto sisältää rataverkkoa sekä henkilö- ja tavaraliikennettä koskevat tilastot sekä junien täsmällisyyden kehittymistä kuvaavat tilastot. Tasoristeysonnettomuustilastot sisältävät tasoristeysonnettomuuksien määrät ja kehityksen rataverkolla.

Rautateiden henkilö- ja tavaraliikenne

Rautateiden henkilöliikenteen matkustajamäärät, tavaraliikenteen tonnit sekä kokonaisliikenne bruttotonneina esitetään rataosittain. Lisäksi henkilö- ja tavaraliikenteen kokonaismäärät esitetään pitkänä aikasarjana.

Junien täsmällisyys

Väylävirasto seuraa aktiivisesti rautatieliikenteen täsmällisyyden kehittymistä. Täsmällisyyden seuranta mahdollistaa toimenpiteiden kohdistamisen oikeisiin asioihin.

Tasoristeysonnettomuudet

Väylävirasto seuraa osana rautatieliikenteen turvallisuusseurantaa tasoristeysonnettomuuksien määrää ja kehitystä rataverkolla.

Rautatietilasto

Tilastokeskuksen julkaisemassa Rautatietilastossa kuvataan aikasarjoin ja rataosittain rautateiden tilaa. Tilasto sisältää tietoja radoista, liikennekalustosta, junaliikenteestä, henkilöliikenteestä, tavaraliikenteestä, rahoituksesta ja onnettomuuksista. Tiedot kattavat koko Suomen rautatiejärjestelmän. Tilasto kuuluu Suomen virallisen tilaston sarjaan (SVT).

Tilaston julkaisee Tilastokeskus