Hyppää sisältöön

Ajankohtaista hankkeessa

Hankkeen ajankohtaisia aiheita voi seurata myös Facebookissa ja X:ssä!
Facebook | X

Hankkeen työt etenevät kesällä

(julkaistu 11.6.2018)

Tiehankkeen työt etenevät kesällä monin paikoin hankealueella. Kesäkauden suurimpia töitä ovat peruskorjaustyöt Kolarin kunnan alueella sekä Palojoensuun ja Peeran palsan siltakohteet. Työt aiheuttavat tilapäistä haittaa liikenteelle. 

Kesän peruskorjaustyöt keskittyvät Kolarin kunnan alueelle välillä Kolari-Muonion kunnan raja. Tällä noin 24 kilometrin osuudella tehdään tien leventämistä, rakenteen parantamista ja päällystystöitä kesä-heinäkuun aikana. Lisäksi peruskorjauksen viimeistelytöitä tehdään välillä Muonio-Palojoensuu sekä Kilpisjärvi-Norjan raja kesä-heinäkuun aikana.

Peruskorjaustöiden lisäksi Vt 21 -hankkeen siltatyöt jatkuvat syksyyn 2018 saakka. Tiehankkeen siltaurakkaan lukeutuu yhteensä kahdeksan siltaa Kolarin, Muonion ja Enontekiön kuntien alueella. Kesällä siltatyöt keskittyvät Enontekiön kunnan alueelle, jossa tehdään Palojoensuun sillan ja Peeran palsasillan vesieristys- ja päällystystöitä. Palojoensuun sillalla on kiertotie, joka on käytössä läpi kesäkauden. Peeran palsasilta on otettu liikenteen käyttöön toukokuussa. 

 

Peeran palsasilta otetaan liikenteen käyttöön toukokuussa 2018

(julkaistu 3.5.2018)

Peeran palsasilta sijaitsee Enontekiön kunnassa Kilpisjärven eteläpuolella. Silta on ensimmäinen Suomessa ikiroudan päälle rakennettu silta. Sillan pituus on 92,6 m. Huhtikuun puolivälissä valettiin Palojoensuun sillan ja Peeran palsasillan kannet.

Enontekiön kunnan alueella on tehty läpi talven kolmen isomman sillan töitä, Äijäjoella, Palojoensuussa ja Peerassa. Äijäjoen silta saatiin liikenteelle jo maaliskuun alussa. Palojoensuun sillan kiertotievaihe jatkuu vielä kesäkauden. Näiden siltojen vesieristys- ja päällystystyöt tehdään kesäkaudella.

Hankkeen peruskorjaustyöt jatkuvat kesäkuun alussa 24 kilometrin matkalla Kolarin kunnan puolella välillä Kolari-Muonion kunnan raja. Myös Muonion pohjoispuolella ja Kilpisjärven alueella tehdään kesäkaudella pienempiä viimeistelytöitä.

 

Tien peruskorjaustöitä valmistunut

(julkaistu 17.11.2017)

Tien peruskorjaustyöt Muonion kunnan etelärajan ja Palonjoensuun välillä ovat valmistuneet syksyn 2017 aikana.Syksyllä valmistui myös Kilpisjärven kylän ja Norjan rajan välisen tien päällystystyöt. Työssä saatiin valmiiksi noin 120 kilometriä levennettyä valtatietä ja palsakohteiden parantamista.  
 
Tällä hetkellä hankkeessa keskitytään alueen siltatöihin. Ylläsjoen, Pakajoen ja  Koskenniskan siltatyöt ovatkin jo valmistuneet. Enontekiön kunnan alueella Palojoensuun siltatyö on käynnissä. Rakentamistöiden ajaksi ajoneuvoliikenne ohjataan kiertotielle nykyiselle kevyen liikenteen sillalle, jota pitkin myös kevyt liikenne kulkee. Äijäjoen uuden sillan rakentaminen jatkuu, ja sen kiertotie on käytössä kuluvan vuoden loppuun saakka. Enontekiön Peerassa on käynnissä palsasillan rakentamiseen liittyvät työt. Tämä Suomen ensimmäinen ikiroudan läpi paalutettava silta rakennetaan talvikaudella 2017.  
Myös kohteen vieressä olevan Peerajoen sillan leventämistyöt on aloitettu. Muoniossa on käynnissä Sonkajoen sillan leventäminen.
 
Siltakohteet valmistuvat kesäkaudella 2018.

 

Palojoensuun sillan työt alkavat

(julkaistu 25.9.2017)

Enontekiöllä käynnistyvät Palojoensuun sillan työt viikolla 39. Sillan nykyinen kansi puretaan, ja tilalle rakennetaan kokonaan uusi kansi. Uusittu silta otetaan liikenteen käyttöön kesällä 2018. Rakentamistöiden ajaksi ajoneuvoliikenne ohjataan kiertotielle nykyiselle kevyen liikenteen sillalle, jota pitkin myös kevyt liikenne kulkee. Enontekiön kunnan alueella jatkuu myös Äijäjoen uuden sillan rakentaminen, ja sen kiertotie on käytössä kuluvan vuoden loppuun saakka.

Peruskorjaustöitä valmistuu Kolarin, Muonion ja Enontekiön kuntien alueilla

Ylläsjoen siltatyöt Kolarin kunnan alueella valmistuvat lokakuun aikana. Lisäksi lokakuun puoliväliin mennessä valmistuvat peruskorjaustyöt Muonion kunnan etelärajalta Palojoensuuhun sekä Kilpisjärven kylän ja Norjan rajan välisen osuuden päällystystyöt. Tavoitteena on saada tänä syksynä valmiiksi noin 110 kilometriä levennettyä valtatietä.

 

Kiertotiet Äijäjoen ja Palojoensuun siltakohteissa 

(julkaistu 24.7.2017)

Enontekiön kunnan alueella sijaitsevissa Äijäjoen ja Palojoensuun siltakohteissa otetaan käyttöön kiertotiet. Äijäjoen kohdalle rakennetaan kokonaan uusi silta ja vanha silta puretaan. Kiertotie sillan vieressä otetaan käyttöön 26.7.2017, ja se on käytössä lokakuun loppuun saakka.

Palojoensuun kohdalla koko sillan kansi uusitaan. Kiertotie otetaan käyttöön noin viikon ajaksi 26.7.2017 alkaen. Myöhemmin syksyllä loka-marraskuussa kiertotie otetaan uudestaan käyttöön koko tulevaksi talvikaudeksi. 

 

Hankkeessa kolme kokonaisuutta ja urakoitsijaa

(julkaistu 15.5.2017)

Hankkeen siltakohteiden urakoitsija on Skanska Infra Oy. Urakkaan kuuluu yhteensä kahdeksan siltaa. Nykyisiä siltoja levennetään, ja niiden kantavuutta lisätään. Äijäjoen nykyinen silta uusitaan kokonaan, ja Palojoensuun sillan kansi uusitaan. Äijäjoen ja Palojoensuun kohdilla parannetaan myös tien geometriaa. Suurin siltakohde on Peeran palsan kohdalle rakennettava uusi silta.

Hankkeen toisen peruskorjausurakan urakoitsija on Lemminkäinen Infra Oy. Urakka sisältää Muonio–Palojoensuu-välin, tieosuuden Kilpisjärven kylän eteläpuolelta Norjan rajalle saakka sekä Iiton, Saarikosken ja Pousujärven palsakohteiden korjauksen. Urakassa tiejaksot levennetään 7,5 metrin päällysteleveyteen ja rakenteita parannetaan. Palsakohteille tehdään suurehkoja massanvaihtoja.

Hankkeen Kolari–Muonio-välin urakoitsija on Skanska Asfaltti Oy. Urakka käsittää tien leventämisen 7,5 metrin päällysteleveyteen sekä rakenteen parantamista. Urakkaan sisältyy myös Muonion kohdan 9 kilometrin älyliikenteen testiosuuden parantaminen.