Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Asiantuntija, maanteiden kunnossapito

Jarkko Pirinen

Anna palautetta

Liikenneturvallisuutta vaarantavista tai liikennettä selvästi haittaavista vaurioista kannattaa ilmoittaa Tienkäyttäjän linjalle, puh. 0200 2100 (pvm/mpm) 24/7 Muut palautteet ja kysymykset Palauteväylään

Teiden kunnossapito

Tieverkon turvallisuus ja liikennöitävyys taataan huolellisella kunnossapidolla. Maanteiden kunnossapitoon kuuluu päällystettyjen teiden, sorateiden, siltojen, tieympäristön sekä maanteiden varsilla olevien laitteiden ja rakenteiden hoito ja korjaus.

Asfalttia päällystetään moottoritiellä.

Suomessa on noin 50 750 kilometriä päällystettyjä maanteitä. Päällystetyillä teillä on suuri merkitys päivittäisen liikkumisen ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta.

Tienpidon rahoista päätetään eduskunnassa. Valtion talousarvioesityksestä päätettäessä eduskunta lyö lukkoon myös perusväylänpidolle varatut määrärahat. Päällystystyöt ja tiemerkintöjen uusiminen ovat osa perusväylänpitoa.

Tiestö on jaettu 79 urakka-alueeseen. Hoitourakoitsijat vastaavat maanteiden hoidosta Väyläviraston määrittelemän palvelutason mukaan. Tiet on jaettu käytön mukaan hoitoluokkiin, joilla toimenpideajat esimerkiksi lumen auraamisen suhteen vaihtelevat. Tutustu karttaan hoitourakoista ja -urakoitsijoista maanteiden hoidon kilpailutuksen sivuilla.

Teitä ylläpidetään, jotta niillä voidaan liikennöidä turvallisesti. Päällysteiden korjaamisella ja paikkaamisella huolehditaan, että teiden pinnan kunto säilyy hyvänä. Pinnan kunto vaikuttaa ajamiseen ja suojaa päällysteen alla olevia rakennekerroksia.

Tarkista kartalta, onko käyttämäsi tie valtion, kunnan vai yksityisen omistama. Kartalle on merkitty myös valtion kävelyn ja pyöräilyn väylät, joita ELY-keskukset ylläpitävät. Linkki karttaan ja lisätiedot Liikenteen asiakaspalvelun sivuilla.

Sorateiden kunnossapito

Soratiet kestävät päällystettyä tietä heikommin liikennekuormitusta. Lisäksi rankat sateet, kuivat kesät ja routa vaurioittavat sorateitä. Vaikka sorateitä kunnostetaan, joudutaan silti asettamaan painorajoituksia kelirikkoisille teille.

Sorateiden hoidolla vaikutetaan tiestön pinnan kuntoon ja sitä kautta tienkäyttäjien ajomukavuuteen. Hoitotoimenpiteitä ovat esimerkiksi pinnan tasaus ja paikkaaminen sekä sorastus ja pölynsidonta. Lisäksi teitä muokataan sekä hoidetaan pintakelirikkoa ja pieniä routavaurioita.

Katso ajantasainen tieto kelirikon aiheuttamista painorajoituksista Liikennetilannepalvelusta (https://liikennetilanne.fintraffic.fi/)

Anna palautetta kunnossapidosta (palautevayla.fi)

Siltojen kunnossapito

Siltojen ylläpidolla varmistetaan niiden turvallinen käyttäminen ja säilyvyys. Suuri osa silloista on tulossa peruskorjausikään.

Maanteillä on noin 15 160 siltaa, joista noin viisi prosenttia on huonokuntoisia. Painorajoitus on asetettu 180 huonokuntoiselle sillalle. Väylävirasto arvioi, että vuoteen 2020 mennessä silloista on tulossa peruskorjausikään noin 7000 siltaa. Huonokuntoisten siltojen määrä on hitaasti kasvanut, vaikka Väylä onkin panostanut peruskorjauksiin.