Hyppää sisältöön

Ruukin liikennepaikka, esisuunnittelu

Nykytila

Ruukin liikennepaikka on osa Seinäjoki-Oulu-rataosaa. Se sijaitsee Siikajoen kunnassa Ruukin taajamassa. Liikennepaikalla on pääraiteen lisäksi viisi sivuraidetta. Ruukin liikennepaikka toimii henkilöliikenteen asemana. Lisäksi liikennepaikkaa käytetään junien kohtaamiseen sekä kuormauspaikkana. Ruukin liikennepaikalla on liikennettä hidastavia nopeusrajoituksia erityisesti Siikajoen ratasillalla. 

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Hankkeella tehdään Ruukin liikennepaikalle alustava suunnitelma alueen ratageometrian parantamisesta. Suunnittelu sisältää myös alueen siltojen muutostarpeiden kartoittamisen. 

Hankkeen tavoitteena on rataosan välityskyvyn parantaminen, juna- ja liikennemäärien lisääminen ja matka-aikojen lyheneminen. Lisäksi tavoitteena on kehittää liikennepaikkaa ja sen lähiympäristöä vastaamaan paremmin tavaraliikenteen tulevien toimintojen, puunkuormauksen sekä maankäytön tarpeita. 

Ratageometrian muutokset ja siltojen korjaaminen mahdollistavat alueen nopeusrajoitusten poistamisen. Muutokset parantavat rataosan välityskykyä ja henkilö- ja tavaraliikenteen yhteensovittamista. Nopeusrajoitusten poistaminen lyhentää osaltaan matka-aikoja. 

Aikataulu ja kustannukset

Esisuunnittelu tehdään vuosina 2022-2024. 

Ruukin liikennepaikan alustavat rakentamiskustannukset ovat 20-30 M€ (maanrakennuskustannusindeksi MAKU 130, 2010=10).