Hyppää sisältöön

Ruukin liikennepaikka, esisuunnittelu; Siikajoki

  • Suunnittelun valmistelu
  • Suunnittelu alkaa loppukesästä 2023
  • Suunnittelu
  • Suunnitelma valmistuu 2024

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2023-2024
Yhteistyökumppanit
Ramboll Finland Oy
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet

Suunnittelukokonaisuuteen kuuluu parantamistoimenpiteet, joilla nopeus voidaan nostaa suunnittelunopeustasolle 200 km/h. Lisäksi kartoitetaan ja suunnitellaan liikennepaikan lähistöllä sijaitsevien siltojen tarvittavat kunnostustoimenpiteet. 
 

Nykytila

Ruukin liikennepaikka on osa Seinäjoki–Oulu-rataosaa. Se sijaitsee Siikajoen kunnassa Ruukin taajamassa. Liikennepaikalla on pääraiteen lisäksi viisi sivuraidetta. Ruukin liikennepaikka toimii henkilöliikenteen asemana. Lisäksi liikennepaikkaa käytetään junien kohtaamiseen sekä kuormauspaikkana. Ruukin liikennepaikalla on liikennettä hidastavia nopeusrajoituksia erityisesti Siikajoen ratasillalla. 

Sisältö ja tavoitteet

Työssä tehdään Ruukin liikennepaikalle alustava suunnitelma alueen ratageometrian parantamisesta. Suunnittelu sisältää myös alueen siltojen muutostarpeiden kartoittamisen. 

Tavoitteena on rataosan välityskyvyn parantaminen, juna- ja liikennemäärien lisääminen ja matka-aikojen lyheneminen. Lisäksi tavoitteena on kehittää liikennepaikkaa ja sen lähiympäristöä vastaamaan paremmin tavaraliikenteen tulevien toimintojen, puunkuormauksen sekä maankäytön tarpeita. 

Ratageometrian muutokset ja siltojen korjaaminen mahdollistavat alueen nopeusrajoitusten poistamisen. Muutokset parantavat rataosan välityskykyä sekä henkilö- ja tavaraliikenteen yhteensovittamista. Nopeusrajoitusten poistaminen lyhentäisi osaltaan matka-aikoja. 

Aikataulu ja kustannukset

Esisuunnittelu tehdään vuosina 2023–2024. 

Ruukin liikennepaikan alustavat rakentamiskustannukset ovat 25–35 M€ (maanrakennuskustannusindeksi MAKU 140, 2015=10). Rakentamisesta ei ole päätöstä.

Rautatie ja sähköratapylväitä

Ruukin ratapiha. Kuva: Ramboll Finland Oy

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.