Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

esisuunnitteluvastaava

Marjo Paavola

  • 0295 038 348

Sitowise Oy

projektipäällikkö

Pirkka Hartikainen

  • 040 7351 998

Valtateiden 4 ja 8 kehittämisselvitys välillä Haaransilta - Lapinkangas, Liminka

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) laatii kehittämisselvitystä valtateille 4 ja 8 Haaransillan ja Lapinkankaan välille Limingassa. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Limingan kunnan ja Väyläviraston kanssa.

Selvityksessä määritetään pitkän aikavälin toimenpiteet valtateille 4 ja 8 Limingan kohdalle. Näillä toimenpiteillä turvataan liikenneverkon toimivuus ja turvallisuus myös tulevaisuudessa. Esitettyjen toimenpiteiden lähtökohtana on vuonna 2023 valmistunut selvitys ”Valtatie 8 uudelleenarviointi välillä Vaasa - Oulu”. Siinä määritettiin koko välille pitkän aikavälin tavoitetila valtatien 8 parantamiseksi, joka vastaa pääväyläasetuksen edellyttämää tasoa.

Suunnittelualue alkaa valtatieltä 4 Haaransillan eritasoliittymästä päättyen valtatielle 8 Tikkaperän kohdalle. Suunnittelualueen pituus on noin 11 kilometriä.  Suunnitelmassa esitetään mm. eritasoliittymiä Haaransillan, Liminganportin, Sepänkankaan ja Ylivieskantien liittymiin.

Kehittämisselvitys ei ole maantielain mukainen suunnitelma, vaan selvityksessä esitetyt toimenpiteet tarkentuvat ja saavat lainvoiman myöhemmin laadittavien kaavojen sekä tiesuunnitelmien kautta. Toimenpideselvityksen ratkaisut toimivat lähtökohtana kuntien maankäytön suunnittelulle ja kaavoitukselle sekä hankekohtaiselle väyläsuunnittelulle. Tavoitteena on, että suunnitelma valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kehittämisselvityksen suunnitelmaluonnoksia esiteltiin Limingassa Lakeus-talolla 29.8.2023.

​​​​ Suunnittelualueen yleiskartta.

Suunnittelualueen yleiskartta.