Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jukka Hakala

  • 0295 036 224

Ylöjärven kaupunki

Suunnitteluinsinööri

Mirko Harjula

  • 050 384 8382

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Markku Uusitalo

  • 040 511 2291

Ramboll Finland Oy

Pääsuunnittelija

Sanna Leppämäki

  • 044 036 5293

Mt 2773 jkpp Viljakkala-Veittijärvi

Tiehanke Suunnitteilla Pirkanmaa

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Ylöjärven kaupunki laativat tie- ja rakennussuunnitelmaa Ylöjärvelle maantien 2773 parantamisesta välillä Vastamäentien liittymä–Saksitien liittymä.

Hankekuvaus

Tavoitteena on parantaa jalankulun ja polkupyöräilyliikenteen turvallisuutta ja olosuhteita Ylöjärvellä maantien 2773 Viljakkala - Veittijärvi parantamisesta Vastamäentien liittymän ja Saksitien liittymän välille suunniteltavalla jalankulku- ja polkupyörätiellä.

Pirkanmaan ELY-keskus käynnisti toukokuussa 2020 tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen yhdessä Ylöjärven kaupungin kanssa. Suunnitelmaa laativana konsulttina toimi Ramboll Finland Oy.

Tieuunnitelman hyväksymispäätös on saanut lainvoimaisuuden

Hyväksymispäätös on lainvoimainen 20.9.2021 alkaen.