Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Timo Seppänen

  • 0295 036 294

Ylöjärven kaupunki

Suunnitteluinsinööri

Mirko Harjula

  • 050 384 8382

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Markku Uusitalo

  • 040 511 2291

Ramboll Finland Oy

Pääsuunnittelija

Sanna Leppämäki

  • 044 036 5293

Mt 2773 jkp Viljakkala-Veittijärvi

Tiehanke Suunnitteilla Pirkanmaa

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Ylöjärven kaupunki laativat tie- ja rakennussuunnitelmaa Ylöjärvelle maantien 2773 parantamisesta välillä Vastamäentien liittymä–Saksitien liittymä.

Hankekuvaus

Tavoitteena on parantaa jalankulun ja polkupyöräilyliikenteen turvallisuutta ja olosuhteita Ylöjärvellä maantien 2773 Viljakkala - Veittijärvi parantamisesta Vastamäentien liittymän ja Saksitien liittymän välille suunniteltavalla jalankulku- ja polkupyörätiellä.

Pirkanmaan ELY-keskus on toukokuussa 2020 käynnistänyt tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen yhdessä Ylöjärven kaupungin kanssa. Suunnitelmaa laativana konsulttina toimii Ramboll Finland Oy.

Tieuunnitelma on saanut hyväksymispäätöksen

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt tiesuunnitelmasta hyväksymispäätöksen 15.7.2021. Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksestä on julkaistu 13.8.2021 tietoverkossa ELY-keskuksen verkkosivuilla https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset 

Hyväksymispäätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus ovat nähtävillä sähköisessä muodossa ELY-keskuksen tietoverkossa kuulutuksen nähtävillä olon ajan 13.8.2021 - 20.9.2021 (LjMTL 103 §).