Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Timo Seppänen

  • 0295 036 294

Ylöjärven kaupunki

Suunnitteluinsinööri

Mirko Harjula

  • 050 384 8382

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Markku Uusitalo

  • 040 511 2291

Ramboll Finland Oy

Pääsuunnittelija

Sanna Leppämäki

  • 044 036 5293

Mt 2773 jkp Viljakkala-Veittijärvi

Tiehanke Suunnitteilla Pirkanmaa

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Ylöjärven kaupunki laativat tie- ja rakennussuunnitelmaa Ylöjärvelle maantien 2773 parantamisesta välillä Vastamäentien liittymä–Saksitien liittymä.

Hankekuvaus

Tavoitteena on parantaa jalankulun ja polkupyöräilyliikenteen turvallisuutta ja olosuhteita Ylöjärvellä maantien 2773 Viljakkala - Veittijärvi parantamisesta Vastamäentien liittymän ja Saksitien liittymän välille suunniteltavalla jalankulku- ja polkupyörätiellä.

Pirkanmaan ELY-keskus on toukokuussa 2020 käynnistänyt tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen yhdessä Ylöjärven kaupungin kanssa. Suunnitelmaa laativana konsulttina toimii Ramboll Finland Oy.

Suunnitelma-aineiston nähtävilläoloaika on päättynyt

Valmistunut tiesuunnitelma pidettiin yleisesti nähtävänä 18.12.2020–01.02.2021 välisen ajan, jolloin siitä oli mahdollisuus jättää muistutus Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon. Nähtävillä oloaika on nyt päättynyt, eikä suunnitelmaa koskevia muistutuksia voi enää tehdä.