Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Tie- ja rakennussuunnitteluvastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Kuusamon kaupunki

Yhdyskuntatekniikan insinööri

Jukka Väisänen

  • 040 0420 432

WSP Finland Oy

Projektipäällikkö

Jouni Heikkilä

Valtatien 5 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Ronkaisenniementie - Toranki, Kuusamo

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) laatii liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaista tiesuunnitelmaa jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseksi valtatielle 5 välille Ronkaisenniementie – Toranki (Kiestingin alikulkukäytävä). Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Kuusamon kaupungin kanssa.

Hankkeen tavoitteena on jalankulun ja pyöräilyn väyläverkkoa laajentamalla parantaa liikenneturvallisuutta. Lisäksi pyritään Kiestingintien liittymää siirtämällä parantamaan puutteellista liittymisnäkemää.

Tiesuunnitelman toimenpiteitä:

-    Noin 2,4 km pituinen jalankulku- ja pyöräilyväylä valtatien 5 itäpuolelle välille Ronkaisenniementie - Toranki (Kiestingintie). Väylälle rakennetaan vesistösilta Säynäjäjoen yli.
-    Kiestingintien liittymän sijaintia muutetaan hieman pohjoisemmaksi liittymän näkemien parantamiseksi.
-    Jalankulku- ja pyöräilyväylälle rakennetaan erillinen valaistus ja tieosuuden linja-autopysäkit parannetaan.

Tiesuunnitelma on valmistunut tammikuussa 2023. Tiesuunnitelma on ollut nähtävillä 17.3 - 17.4.2023. Seuraavaksi ELY-keskus hankkii tiesuunnitelmasta tarvittavat lausunnot ja suunnitelma toimitetaan lausuntoineen ja mahdollisine muistutuksineen Väylävirastolle ja edelleen liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin hyväksymistä varten.

Hankkeen rakennussuunnitelma valmistuu keväällä 2023. Hankkeen kustannusarvio on noin 2,7 milj. € (alv 0 %, mr-ind 140). Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun edetessä. Hanke pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana.