Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Tie- ja rakennussuunnitteluvastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Kuusamon kaupunki

Yhdyskuntatekniikan insinööri

Jukka Väisänen

  • 040 0420 432

WSP Finland Oy

Projektipäällikkö

Jouni Heikkilä

Valtatien 5 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Ronkaisenniementie - Toranki, Kuusamo

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) laatii liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaista tiesuunnitelmaa jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseksi valtatielle 5 välille Ronkaisenniementie – Toranki (Kiestingin alikulkukäytävä). Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Kuusamon kaupungin kanssa.

Tiesuunnittelu on edennyt vaiheeseen, jossa luonnoksia esitellään alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Hankkeen tavoitteena on jalankulun ja pyöräilyn väyläverkkoa laajentamalla parantaa liikenneturvallisuutta. Lisäksi pyritään Kiestingintien liittymää siirtämällä parantamaan puutteellista liittymisnäkemää.

Tiesuunnitelman toimenpiteitä:

-    Noin 2,4 km pituinen jalankulku- ja pyöräilyväylä valtatien 5 itäpuolelle välille Ronkaisenniementie - Toranki (Kiestingintie). Väylälle rakennetaan vesistösilta Säynäjäjoen yli.
-    Kiestingintien liittymän sijaintia muutetaan hieman pohjoisemmaksi liittymän näkemien parantamiseksi.
-    Jalankulku- ja pyöräilyväylälle rakennetaan erillinen valaistus ja tieosuuden linja-autopysäkit parannetaan.

Tiesuunnitelman valmistuttua Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus asettaa suunnitelman nähtäville verkkosivuillaan 30 päivän ajaksi ja huolehtii nähtävillä olon kuuluttamisesta. Tällöin kansalaiset voivat perehtyä suunnitelmaan ja tarvittaessa jättää siitä muistutuksia. ELY-keskus hankkii tiesuunnitelmasta tarvittavat lausunnot ja suunnitelma toimitetaan lausuntoineen ja mahdollisine muistutuksineen Väylävirastolle ja edelleen liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin hyväksymistä varten.

Hankkeen rakennussuunnitelma valmistuu keväällä 2023. Hankkeen kustannusarvio on noin 1,2 - 1,5 milj. € (alv 0 %). Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun edetessä. Hanke pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana.

Suunnitelmaluonnoksia esitellään 15.11.2022 klo 17.00 – 18.30 Kuusamon kaupungintalon valtuustosalissa, osoitteessa Keskuskuja 6. Tilaisuudessa voi tutustua luonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä.