Hyppää sisältöön

Toijala - Valkeakoski, Rantoo ja Sonnanharju tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Valkeakoski

Ratahanke Pirkanmaa

Tasoristeys jossa vilkkuvat valot

Hankkeen tausta

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi marraskuussa 2017 tasoristeysten turvallisuuden parantamisohjelman, jossa oli listattu 65 tasoristeystä, jotka tulisi poistaa tai parantaa nelivuotisen ohjelman aikana 2018-2021. Työn edetessä lista parannuskohteista on kasvanut tähän päivään saakka. Ohjelmaan otetaan mukaan kesken hankkeen muita hallinnollisesti sujuvasti toteutettavia ja matalakustanteisia tasoristeyksien poisto- ja parannuskohteita eri puolelta suomen valtion rataverkkoa. Nykyisellään ohjelmaa ja parannuskohteiden listaa käsitellään kokonaisuutena Tasoristeysohjelma.

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen jatkuu vuosittain myös nelivuotisen parantamisohjelman jälkeen. Esimerkiksi vuonna 2022 on tarkoitus poistaa tai parantaa noin 100–150 tasoristeystä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Kohteesta tehdään ratasuunnitelma. Suunnittelukohde sijaitsee rataosalla 1303 (Toijala)-Valkeakoski. Suunnittelualue alkaa ratakilometriltä 158+300 ja päättyy ratakilometrille 159+300. Suunnittelualue rajautuu radan vasemmalla puolella maantiehen 304 ja radan oikealla puolella 300 metriä rautatiestä. Ratasuunnitelman tavoitteena on tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeykset voidaan parantaa tai poistaa ja kulku järjestää joko korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014) kriteerit. 

Ratainfran kunto ja perusparantamistarpeet selvitetään yhteistyössä suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon edustajien kanssa.

Hankkeesta ei ole tehty yleissuunnitelmaa, koska hankkeen vaikutukset ovat vähäiset, lisäksi rautatiealueen sijainti on riittävässä määrin ratkaistu asemakaavoissa ja oikeusvaikutteisissa yleiskaavoissa.

Ratasuunnitelma laaditaan tarveselvityksen ja vaihtoehtotarkastelun perusteella valituista vaihtoehdosta.

Hankkeen aikataulu

Ratasuunnitelman laatiminen on käynnistetty lokakuussa 2022.

Aloituskuulutus suunnittelun aloituksesta on julkaistu Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset 16.9.2022.

Suunnitelma valmistuu kokonaisuudessaan maaliskuun 2023 loppuun mennessä.

Suunnittelun vuorovaikutus

Vuorovaikutustilaisuus Toijala - Valkeakoski, Rantoo ja Sonnanharju tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Valkeakoski järjestetään:
Aika: 13.3.2023 klo 17:30-19:00
Paikka: Teams-tapahtuma verkossa. Liity tapahtumaan tästä linkistä.

Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Vuorovaikutustilaisuuden palautteet tulee antaa 26.3.2023 mennessä.

Kutsu yleisötilaisuuteen on julkaistu Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset 28.2.2023.

Yleiskartta, luonnos

Suunnitelmakartta, luonnos

Tyyppipoikkileikkaus, luonnos

Vuorovaikutustilaisuuden esitys

Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (ratalaki 22 §).

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Terhi Haapaniemi, puhelin 029 534 3809, [email protected].