Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Anna Miettinen

  • 029 534 3837

Imatra-Imatrankoski-Raja

Hankkeen tavoitteena on henkilöliikenteen palvelutason parantaminen ja tavaraliikenteen toimintaedellytysten parantaminen. Tavoitteina on myös parantaa liikenteen täsmällisyyttä ja liikenneturvallisuutta ja vähentää meluhaittoja. Suomen ja Venäjän välisen henkilö- ja tavaraliikenteen toimintaedellytysten parantaminen on myös yksi tavoite

Väylävirasto käynnistää syksyllä 2020 ratasuunnitelman laatimisen rataosuudelle Imatra-Imatrankoski-raja. Ratasuunnitelma perustuu keväällä 2020 hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan. Hanke sisältää Imatrankosken radan sekä Imatran kolmioraiteen suunnittelun lisäksi Pelkolan liikennepaikan kehittämisen ja ratalinjan sähköistämisen sekä turvalaitejärjestelyt.

  • Ratasuunnittelu aloitettu 11/2020
  • Yleisötilaisuus 5/2021
  • Suunnitelma valmistunut keväällä 2022
  • Suunnitelman hyväksyminen nähtäville asettamisesta päätetään myöhemmin

Hankkeen keskeisinä tavoitteina on:

  • rataosan välityskyvyn parantaminen
  • akselipainon korotus 25,0 tonniin
  • liikenneturvallisuuden lisääminen poistamalla rataosalta kaksi ajoneuvo- ja kevyen liikenteen tasoristeystä
  • mahdollistaa rataosan avaaminen kansainväliselle henkilöliikenteelle
  • mahdollistaa tavaraliikenteen siirtyminen Imatrankoskelta Pelkolan ratapihalle

Nykytila

Rataosuus Imatra Tavara – Imatrankoski-raja on yksiraiteinen sähköistämätön ja suojastamaton tavaraliikenteen rata, jonka maksiminopeus on 50 km/h ja akselipaino 22,5 t. Venäläisellä vaunukalustolla liikennöinti sallitaan pysyvällä poikkeusluvalla myös 24,5 t akselipainolla.

Rataosuuden kuljetukset ovat pääosin raakapuuta Venäjältä Kaakkois-Suomen tuotantolaitoksille Imatralle, Joutsenoon ja Lauritsalaan. Liikenne hoidetaan vaihtotyönä Imatra Tavaran ratapihalle. Liikenteen määrä on noin 4+4 tavarajunaa päivässä. Rataosuudella ei ole säännöllistä henkilöliikennettä.

Hankkeen sisältö

Suunnittelualue alkaa Luumäki – Imatra T –rataosalta (Karjalan radalta) noin ratakm:ltä 325+000 kolmioraiteen alkamiskohdasta ja päättyy valtakunnan rajaan noin ratakm:lle 337+100. Ratasuunnitelmassa esitetään myös mahdollinen vaiheistus.

Hankkeen tilanne ja ajankohtaista

Imatra–Imatrankoski -raja ratasuunnittelun aloituskuulutus on julkaistu 18.11.2020 ja ratasuunnitelman on valmistunut keväällä 2022. Suunnitelman nähtäville asettamisesta tullaan päättämään erikseen.

Imatra on aikaisemmin tunnistettu TEN-T-verkon osaksi, jolta puuttuu sähköistys sekä keskeisiksi toimenpiteitä vaativiksi ratapihakohteiksi (korjaus-, parannus- ja kehitystoimenpiteitä). Tarpeiden lähtökohdat ovat muuttuneet Venäjän liikenteeseen liittyvien muutosten ja epävarmuuksien takia.  Toimenpiteet vaativat seuranta ja tarvittaessa uudeellen arviointia

Yleisötilaisuus 

Tämän hetkistä suunnitelmaluonnoksia esiteltiin asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille 20.5.2021 kello 17.30-19.00 Teams-tapahtumassa.

Yleisötilaisuuden esityskalvot voit ladata tästä (pdf) 

Yleisötilaisuudessa esitellyt suunnitelmaluonnokset löytyvät alta 13.5.2021 alkaen: