Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Anna Miettinen

  • 029 534 3837

Imatra-Imatrankoski-Raja

Hankkeen tavoitteena on henkilöliikenteen palvelutason parantaminen ja tavaraliikenteen toimintaedellytysten parantaminen. Tavoitteina on myös parantaa liikenteen täsmällisyyttä ja liikenneturvallisuutta ja vähentää meluhaittoja. Suomen ja Venäjän välisen henkilö- ja tavaraliikenteen toimintaedellytysten parantaminen on myös yksi tavoite. 

Väylävirasto käynnisti syksyllä 2020 ratasuunnitelman laatimisen rataosuudelle Imatra-Imatrankoski-raja. Ratasuunnitelma perustuu keväällä 2020 hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan. Hanke sisältää Imatrankosken radan sekä Imatran kolmioraiteen suunnittelun lisäksi Pelkolan liikennepaikan kehittämisen ja ratalinjan sähköistämisen sekä turvalaitejärjestelyt.

  • Ratasuunnittelu aloitettu 11/2020
  • Yleisötilaisuus 5/2021
  • Suunnitelma valmistunut keväällä 2022
  • Suunnittelu keskeytetty syksy 2023

Hankkeen keskeisinä tavoitteina on:

  • rataosan välityskyvyn parantaminen
  • akselipainon korotus 25,0 tonniin
  • liikenneturvallisuuden lisääminen poistamalla rataosalta kaksi ajoneuvo- ja kevyen liikenteen tasoristeystä
  • mahdollistaa rataosan avaaminen kansainväliselle henkilöliikenteelle
  • mahdollistaa tavaraliikenteen siirtyminen Imatrankoskelta Pelkolan ratapihalle

Nykytila

Rataosuus Imatra Tavara – Imatrankoski-raja on yksiraiteinen sähköistämätön ja suojastamaton tavaraliikenteen rata, jonka maksiminopeus on 50 km/h ja akselipaino 22,5 t. Venäläisellä vaunukalustolla liikennöinti sallitaan pysyvällä poikkeusluvalla myös 24,5 t akselipainolla.

Rataosuuden kuljetukset ovat pääosin raakapuuta Venäjältä Kaakkois-Suomen tuotantolaitoksille Imatralle, Joutsenoon ja Lauritsalaan. Liikenne hoidetaan vaihtotyönä Imatra Tavaran ratapihalle. Liikenteen määrä on noin 4+4 tavarajunaa päivässä. Rataosuudella ei ole säännöllistä henkilöliikennettä.

Hankkeen sisältö

Suunnittelualue alkaa Luumäki – Imatra T –rataosalta (Karjalan radalta) noin ratakm:ltä 325+000 kolmioraiteen alkamiskohdasta ja päättyy valtakunnan rajaan noin ratakm:lle 337+100. Ratasuunnitelmassa esitetään myös mahdollinen vaiheistus.

Hankkeen tilanne ja ajankohtaista

Imatra–Imatrankoski -raja ratasuunnittelun aloituskuulutus on julkaistu 18.11.2020 ja ratasuunnitelman on valmistunut keväällä 2022.  Syksyllä 2023 päätettiin keskeyttää suunnittelu ja jättää suunnitelma edistämättä hyväksymiskäsittelyyn. 

Imatra on aikaisemmin tunnistettu TEN-T-verkon osaksi, jolta puuttuu sähköistys sekä keskeisiksi toimenpiteitä vaativiksi ratapihakohteiksi (korjaus-, parannus- ja kehitystoimenpiteitä). Tarpeiden lähtökohdat ovat muuttuneet Venäjän liikenteeseen liittyvien muutosten ja epävarmuuksien takia.  Toimenpiteet vaativat seuranta ja tarvittaessa uudeellen arviointia

Yleisötilaisuus 

Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille 20.5.2021 kello 17.30-19.00 Teams-tapahtumassa.

Yleisötilaisuuden esityskalvot voit ladata tästä (pdf) 

Yleisötilaisuudessa esitellyt suunnitelmaluonnokset löytyvät alta 13.5.2021 alkaen: