Hyppää sisältöön

Selaa avointa dataa

Yhteystiedot

Väylävirasto

avoimen datan asiantuntija

Minna Huovinen

 • +358 29 534 3215

Tiedustelut paikkatietoaineistoista ja häiriöilmoitukset

[email protected]

Tiedustelut aineistonvälityksistä (AVA-palvelu)

[email protected]

Liikenneviraston vanha avoimen tiedon käyttölupa

Liikennevirasto on siirtynyt avoimessa datassaan Creative Commons 4.0 Nimeä -käyttölupaan vaiheittain vuosien 2014-2015 aikana. Liikenneviraston vanha avoimen tietoaineiston lisenssi on edelleen voimassa niille aineistoille, jotka on ladattu aiemmin. Käyttäjä voi halutessaan soveltaa Creative Commons 4.0 Nimeä -käyttölupaa myös niihin aineistoihin, jotka on aiemmin lisensoitu Liikenneviraston avoimen tietoaineiston käyttöluvalla.

Tämä käyttölupa koskee vain aineistoja, jotka on ladattu ennen Creative Commons 4.0 Nimeä -käyttöluvan käyttöönottoa. Tarkista aineistoa koskeva käyttölupa kun lataat aineiston.

Liikenneviraston avoimen tietoaineiston lisenssi

1. Yleistä

Liikennevirasto (jäljempänä Lisenssinantaja) on tietoaineiston immateriaalioikeuksien haltijana myöntänyt lisenssin tietoaineiston (tai sen osan) kopioon (jäljempänä aineisto) näiden käyttöehtojen mukaan.

Lisenssinsaajalla tarkoitetaan luonnollista tai juridista henkilöä, joka ottaa tämän lisenssin alaisen aineiston käyttöön. Vastaanottamalla aineiston Lisenssinsaaja hyväksyy tämän lisenssin ehdot.

Lisenssinsaajan ja Lisenssinantajan välillä ei tämän lisenssin myötä synny yhteistyö- tai liikesuhdetta.

2. Lisenssin ehdot

2.1. Käyttöoikeudet

Tämä on maailmanlaajuisen, maksuttoman, peruuttamattoman rinnakkaisen käyttöoikeuden myöntävä lisenssi, jonka mukaan Lisenssinsaajan vastaanottamaa aineistoa voi vapaasti:

 • kopioida, levittää ja julkaista,
 • muokata ja hyödyntää kaupallisesti ja ei-kaupallisesti,
 • yhdistellä muihin tuotteisiin ja
 • käyttää osana sovellusta tai palvelua.

 

2.2. Lisenssinsaajan velvollisuudet ja vastuut

Lisenssinsaajan on aineistoa levittäessään tai aineistoa sisältävän tuotteen tai aineistoa käyttävän palvelun yhteydessä käytettyyn jakelumediaan tai -menetelmään kohtuullisesti soveltuvalla tavalla:

 • mainittava Lisenssinantajan nimi, aineiston nimi ja ajankohta, jolloin Liikennevirasto on luovuttanut aineiston (esimerkiksi: sisältää Liikenneviraston 09/2013 aineistoa)
 • esitettävä tämän lisenssin kopio tai linkki siihen, sekä
 • vaadittava vastaavat maininnat luovuttaessaan kolmannelle oikeuksia aineiston kopioihin tai aineistoa sisältäviin tuotteisiin tai palveluihin ja
 • poistettava Lisenssinantajan nimi tuotteen tai palvelun yhteydestä, mikäli Lisenssinantaja sitä vaatii.

Tämän lisenssin perusteella Lisenssinsaaja ei saa aineiston käytön yhteydessä ilmaista, että Lisenssinantaja tukisi tai suosittelisi kyseistä aineiston käyttötapaa.

 

2.3. Lisenssinantajan velvollisuudet ja vastuut

Lisenssinantaja vastaa, että

 • Lisenssinantajalla on oikeus luovuttaa tämän lisenssin mukaiset oikeudet aineistoon.

Aineisto on lisensoitu sellaisenaan eikä Lisenssinantaja

 • vastaa aineistossa mahdollisesti esiintyvistä virheistä, ei myönnä aineiston tai sen osien oikeellisuudelle tai ajantasaisuudelle takuuta eikä vastaa aineiston käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista ja
 • ei ole velvollinen pitämään aineistoa jatkuvasti saatavilla eikä ilmoittamaan ennalta jakelun keskeytymisestä tai päättymisestä eikä vastaa jakelun keskeytymisestä tai päättymisestä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

3. Sovellettava laki

Tähän lisenssiin sovelletaan Suomen lakia.

4. Muutokset tähän lisenssiin

Lisenssinantaja voi milloin tahansa muuttaa lisenssin ehtoja tai soveltaa aineistoon eri lisenssiä. Tämän lisenssin ehtoja sovelletaan kuitenkin edelleen niihin aineistoihin, jotka on vastaanotettu ennen lisenssin muuttumista tai vaihtumista.