Hyppää sisältöön

Hirvinevan liikennepaikan parantaminen, ratasuunnitelma; Liminka

  • Suunnittelun aloituskuulutus syksy 2021
  • Suunnittelun valmistelu
  • Suunnittelu alkaa
  • Vuorovaikutustilaisuudet 5/2023
  • Suunnittelu
  • Suunnitelma nähtäville kevät 2024
  • Suunnitelma hyväksytty 2024

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2022-2024
Yhteistyökumppanit
GRK Finland Oy
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet

Hirvinevan liikennepaikalle suunnitellaan uusi hyötypituudeltaan pidempi sivuraide sekä pidennetään nykyisen sivuraiteen pituutta, mikä mahdollistaa osaltaan rataosan kapasiteetin lisäämisen sekä junaliikenteen paremman yhteensovittamisen.
 

Nykytila

Hirvinevan liikennepaikka on osa Seinäjoki–Oulu-rataosaa. Liikennepaikka sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Hirvinevan kylässä Limingalla. Hirvinevan liikennepaikalla on pääraiteen lisäksi yksi sivuraide. Liikennepaikka toimii junaliikenteen kohtauspaikkana. Nykyiset raiteet eivät täytä hyötypituudeltaan nykyisiä vaatimuksia, eikä yksi sivuraide riitä tarjoamaan riittäviä väistö- ja ohitusmahdollisuuksia pitkille tavarajunille.  

Sisältö ja tavoitteet

Suunnittelukohteeseen laaditaan ratasuunnitelma, jossa suunnitellaan liikennepaikalle uusi sivuraide sekä pidennetään nykyistä sivuraidetta.

Uusi sivuraide sekä nykyisen pidentäminen parantavat rataosan välityskykyä, liikennepaikan ominaisuuksia junien väistö- ja ohituspaikkana ja näin helpottavat henkilö- ja tavaraliikenteen yhteensovittamista. 
 

Aikataulu ja kustannukset

Suunnittelukokonaisuus toteutetaan vuosien 2022–2024 aikana. 

Hirvinevan liikennepaikan alustavat rakentamiskustannukset ovat reilu 6,9 M€ (maanrakennuskustannusindeksi MAKU 145, 2015=10). Kustannusarvio sisältää myös Kankaan liikennepaikan rakentamisen. Kustannusarvio tarkentuu ratasuunnitelman laatimisen aikana.  Rakentamisesta ei ole päätöstä. 
 

Ajankohtaista

Maanomistajakävely ti 1.8.2023 klo 15.30
Väylävirasto järjesti tiistaina 1.8.2023 klo 15.30 maanomistajakävelyn Hirvinevan liikennepaikalla. Maanomistajakävely oli tarkoitettu erityisesti suunnittelualueen lähellä sijaitsevien kiinteistöjen omistajille. Tapaamispaikka kierrokselle oli Hirvinevan vanhaa asemaa vastapäätä radan toisella puolella, noin osoitteessa Hirvinevantie 78, Liminka. Kierrokselle ei tarvinnut ilmoittautua. Maastokävelyllä käytiin yhdessä läpi uuden sivuraiteen sijoittuminen alueella sekä keskusteltiin rakentamisesta syntyvien maamassojen sijoitusalueista.

Vuorovaikutustilaisuus 22.5.2023
Ratasuunnitelmaa esiteltiin vuorovaikutustilaisuudessa ma 22.5.2023 klo 17.30 Liminka-talolla sekä Teams-etäyhteydellä. Kutsu tilaisuuteen ja etälinkki täältä. 
Vuorovaikutustilaisuuden esitysaineisto löytyy täältä. Palautetta ratasuunnitelmaluonnoksista oli mahdollista antaa 7.6.2023 asti Valtion liikenneväylien suunnittelu -palvelun kautta. 

Infotilaisuus 23.1.2023
Järjestimme osana Tampere-Oulu ratasuunnitteluhanketta 23.1.2023 Oulun BusinessAsemalla infotilaisuuden, jossa esiteltiin Oulun, Kempeleen ja Limingan alueiden ratasuunnitelmia, suunnittelun ajankohtaista tilannetta ja kuultiin kuntien puheenvuorot. Infotilaisuuden julkaistu kutsu.
Infotilaisuudessa läpikäydyn esitysaineiston löydät täältä.

Ajankohtaiset uutiset
Lue ajankohtaisia uutisia ja ratasuunnittelun kuulumisia koko Ratasuunnittelu Tampere–Oulu -hankkeen hankesivuilta

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.