Hyppää sisältöön

Hirvinevan liikennepaikan parantaminen ratasuunnitelma, Liminka

  • Suunnittelun aloituskuulutus syksy 2021
  • Suunnittelun valmistelu
  • Suunnittelu
  • Vuorovaikutustilaisuudet 5/2023
  • Suunnitelma nähtäville loppuvuosi 2023
  • Suunnitelma hyväksytty 2024

Nykytila

Hirvinevan liikennepaikka on osa Seinäjoki-Oulu-rataosaa. Liikennepaikka sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Hirvinevan kylässä Limingalla. Hirvinevan liikennepaikalla on pääraiteen lisäksi yksi sivuraide. Liikennepaikka toimii junaliikenteen kohtauspaikkana. Nykyiset raiteet eivät täytä hyötypituudeltaan nykyisiä vaatimuksia, eikä yksi sivuraide riitä tarjoamaan riittäviä väistö- ja ohitusmahdollisuuksia pitkille tavarajunille.  

Sisältö ja tavoitteet

Suunnittelukohteeseen laaditaan ratasuunnitelma, jossa suunnitellaan liikennepaikalle uusi sivuraide sekä pidennetään nykyistä sivuraidetta.

Uusi sivuraide sekä nykyisen pidentäminen parantavat rataosan välityskykyä, liikennepaikan ominaisuuksia junien väistö- ja ohituspaikkana ja näin helpottavat henkilö- ja tavaraliikenteen yhteensovittamista. 
 

Aikataulu ja kustannukset

Suunnitteluhanke toteutetaan vuosien 2022-2024 aikana. 

Hirvinevan liikennepaikan alustavat rakentamiskustannukset ovat 7 M€ (maanrakennuskustannusindeksi MAKU 130, 2010=10). Rakentamiskustannukset sisältävät myös Kankaan liikennepaikan rakentamisen. Rakentamisesta ei ole päätöstä. 
 

Ajankohtaista

Vuorovaikutustilaisuus 22.5.2023
Ratasuunnitelmaa esiteltiin vuorovaikutustilaisuudessa ma 22.5.2023 klo 17.30 Liminka-talolla sekä Teams-etäyhteydellä. Kutsu tilaisuuteen ja etälinkki täältä. 
Vuorovaikutustilaisuuden esitysaineisto löytyy täältä. Palautetta ratasuunnitelmaluonnoksista on mahdollista antaa 7.6.2023 asti Valtion liikenneväylien suunnittelu -palvelun kautta. 

Infotilaisuus 23.1.2023
Järjestimme osana Tampere-Oulu ratasuunnitteluhanketta 23.1.2023 Oulun BusinessAsemalla infotilaisuuden, jossa esiteltiin Oulun, Kempeleen ja Limingan alueiden ratasuunnitelmia, suunnittelun ajankohtaista tilannetta ja kuultiin kuntien puheenvuorot. Infotilaisuuden julkaistu kutsu.
Infotilaisuudessa läpikäydyn esitysaineiston löydät täältä.

Ajankohtaiset uutiset
Lue ajankohtaisia uutisia ja ratasuunnittelun kuulumisia koko Ratasuunnittelu Tampere-Oulu -hankkeen hankesivuilta

EU-tähtilogo ja teksti "Euroopan unionin osarahoittama"

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.