Hyppää sisältöön

Hirvinevan liikennepaikan parantaminen ratasuunnitelma, Liminka

  • Suunnittelun aloituskuulutus syksy 2021
  • Suunnittelun valmistelu
  • Suunnittelu alkaa 8/2022
  • Vuorovaikutustilaisuudet talvi 2023
  • Suunnitelma nähtäville loppuvuosi 2023
  • Suunnitelma hyväksytty 2024

Nykytila

Hirvinevan liikennepaikka on osa Seinäjoki-Oulu-rataosaa. Liikennepaikka sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Hirvinevan kylässä Limingalla. Hirvinevan liikennepaikalla on pääraiteen lisäksi yksi sivuraide. Liikennepaikka toimii junaliikenteen kohtauspaikkana. Nykyiset raiteet eivät täytä hyötypituudeltaan nykyisiä vaatimuksia, eikä yksi sivuraide riitä tarjoamaan riittäviä väistö- ja ohitusmahdollisuuksia pitkille tavarajunille.  

Sisältö ja tavoitteet

Suunnittelukohteeseen laaditaan ratasuunnitelma, jossa suunnitellaan liikennepaikalle uusi sivuraide sekä pidennetään nykyistä sivuraidetta.

Uusi sivuraide sekä nykyisen pidentäminen parantavat rataosan välityskykyä, liikennepaikan ominaisuuksia junien väistö- ja ohituspaikkana ja näin helpottavat henkilö- ja tavaraliikenteen yhteensovittamista. 
 

Aikataulu ja kustannukset

Suunnitteluhanke toteutetaan vuosien 2022-2024 aikana. 

Hirvinevan liikennepaikan alustavat rakentamiskustannukset ovat 4,8 M€ (maanrakennuskustannusindeksi MAKU 130, 2010=10). Rakentamisesta ei ole päätöstä. 
 

Ajankohtaista

Suunnittelu on käynnistynyt.

EU-tähtilogo ja teksti "Euroopan unionin osarahoittama"

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.