Hyppää sisältöön

Hirvinevan liikennepaikan parantaminen ratasuunnitelma, Liminka

Nykytila

Hirvinevan liikennepaikka on osa Seinäjoki-Oulu-rataosaa. Liikennepaikka sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Hirvinevan kylässä Limingalla. Hirvinevan liikennepaikalla on pääraiteen lisäksi yksi sivuraide. Liikennepaikka toimii junaliikenteen kohtauspaikkana. Nykyiset raiteet eivät täytä hyötypituudeltaan nykyisiä vaatimuksia, eikä yksi sivuraide riitä tarjoamaan riittäviä väistö- ja ohitusmahdollisuuksia pitkille tavarajunille.  

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Hankkeella laaditaan ratasuunnitelma, jossa suunnitellaan liikennepaikalle uusi sivuraide sekä pidennetään nykyistä sivuraidetta.

Uusi sivuraide sekä nykyisen pidentäminen parantavat rataosan välityskykyä, liikennepaikan ominaisuuksia junien väistö- ja ohituspaikkana ja näin helpottavat henkilö- ja tavaraliikenteen yhteensovittamista. 
 

Aikataulu ja kustannukset

Suunnitteluhanke toteutetaan vuosien 2022-2024 aikana. 

Hirvinevan liikennepaikan alustavat rakentamiskustannukset ovat 4,8 M€ (maanrakennuskustannusindeksi MAKU 130, 2010=10).