Hyppää sisältöön

Maantien 6112 Kuokkalantien parantaminen, Jyväskylä, aluevaraussuunnitelma

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Työn tausta ja tavoitteet

Maantien 6112, Kuokkalantien ympäristön liikennemäärät ovat lisääntyneet mm. uuden Äijälän asuinalueen ja uusien kauppaliikkeiden myötä.  Kuokkalantielle liittyvien maantien 16630 (Vaajakoskentien) , lännestä valtatieltä 4 (Vaajakosken moottoritie) nousevan rampin sekä Valmetintien liittymissä on ajoittain toimivuusongelmia. Lisäksi kävelyn ja pyöräilyn yhteyksissä on epäjatkuvuuskohtia. Kuokkalantie ja Vaajakoskentie ovat lisäksi molemmat aikanaan kaduksi muuttuvia maanteitä, joiden hallinnollisen muutoksen edistäminen vaatii asemakaavojen laadintaa ja päivittämistä.

Työn tavoitteena oli tutkia ratkaisuvaihtoehtoja näiden liittymien toimivuuden ja turvallisuuden parantamiseksi sekä kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien parantamiseksi. Asemakaavoitusta varten ratkaisuille määritettiin tarvittavat aluevaraukset.

Suunnittelutilanne

Keski-Suomen ELY-keskus on yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa laatinut aluevaraussuunnitelman, joka valmistui keväällä 2018. Suunnittelukonsulttina työssä toimi A-insinöörit Suunnittelu Oy. Suunnitelmassa esitetään moottoritien rampin päähän valo-ohjaus. Muihin kahteen liittymään, Vaajakoskentien ja Valmetintien liittymiin, on esitetty kaksi vaihtoehtoista ratkaisua: kiertoliittymä ja valo-ohjaus. Suunnitelmassa on esitetty myös uusi kävelyn ja pyöräilyn väylä Kammintien varteen.

Esitettyjen ratkaisuvaihtoehtojen välillä ei ole tehty ratkaisuja. Vaihtoehtojen ja niiden erilaisten yhdistelmien toimivuudesta tehdään lisäsimulointeja syksyllä 2018.

Jatkosuunnittelu ja toteutus

Aluevaraussuunnitelma ei ole liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen suunnitelma vaan esisuunnittelutasoinen suunnitelma. Suunnitelmaa ei aseteta nähtäville vaan vuorovaikutus sen osalta tapahtuu kaavoituksen yhteydessä ja seuraavassa suunnitteluvaiheessa (LjMTL:n mukainen tiesuunnitelma).

Kohteen toteutukseen ei ole osoitettu rahoitusta eikä jatkosuunnittelun aikataulusta ole tietoa.