Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jari Kuokkanen

  • 0295 026 734

Mt 553 kevyenliikenteen järjestelyt välillä Lapinmäentie - Kurkimäentie, Kuopio

Tiehanke Valmistunut Pohjois-Savo

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Kuopion kaupunki laativat tiesuunnitelmaa Mt 553 kevyenliikenteen järjestelyt välillä Lapinmäentie - Kurkimäentie, Kuopio.

Suunnittelukohde sijaitsee Kuopiossa. Hankkeen tavoitteena on kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen toteuttamalla n. 4 km pituinen kevyen liikenteen väylä maantielle 553. Väylä sijoittuu maantien länsipuolelle välille Lapinmäentie–Kurkimäentie.

Hankkeen rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi kesällä 2021.

Kartta