Hyppää sisältöön
Usein kysytyt kysymykset
 • Hankkeen tavoitteena on parantaa rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta ja teollisuuden kilpailukykyä sekä mahdollistaa matkustajaliikenne Suomen ja Ruotsin välille. Rajan ylittävän matkustajaliikenteen aloittaminen vaatii kuitenkin erilliset päätökset. Väylävirasto ei tee kyseisiä operointiin liittyviä päätöksiä. 

  Lisäksi hankkeen tavoitteena on parantaa tasoristeysturvallisuutta. Hankkeella on parannettu tasoristeysturvallisuutta poistamalla Laurilan ja Tornion väliseltä rataosuudelta vartioimattomia tasoristeyksiä ja suunnittelemalla niille korvaavat tieyhteydet ja alikulkusillat.
   

 • Hankkeessa sähköistetään rataosuus Keminmaan Laurilasta Ruotsin rajan yli Haaparannalle saakka. Lisäksi Tornionjoen ratasilta Suomen ja Ruotsin rajalla avarretaan sähköistämisen mahdollistamiseksi. Vuonna 2023 avarrettiin myös Raumonjoen ratasilta Torniossa.

  Hankkeessa on parannettu myös tasoristeysturvallisuutta poistamalla vartioimattomia tasoristeyksiä Laurilan ja Tornion väliltä ja rakentamalla tilalle korvaavia tieyhteyksiä. Tornion Yli-Raumolle ja Keminmaan Rajakankaantielle on rakennettu uudet tasoristeyksiä korvaavat alikulkusillat. Tasoristeysten muutostyöt ja uudet alikulkusillat tehtiin vuonna 2023.

  Hanke sisältää myös Tornion ratapihalla tehtäviä ratapiha- ja matkustajalaiturijärjestelyjen päivityksiä ja muutoksia. Tornion ratapihalla muun muassa rakennetaan uusi matkustajaliikenteen laituri ja tehdään siltatöitä. Myös Haaparannan asemalla tehdään hankkeeseen liittyviä tarvittavia muutostöitä, kuten Suomen raiteiden puolelle rakennettava uusi matkustajalaituri ja asemalle tehtävät tarvittavat raiteistomuutokset.

 • Hankkeen varsinaiset rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2023 Raumonjoen ratasillan avartamistöillä Torniossa. Vuonna 2023 tehtiin myös kaksi uutta alikulkusiltaa Keminmaan Rajakankaantielle ja Tornion Yli-Raumolle. Loppukeväästä 2023 Laurila-Tornio-Haaparanta-rataosan sähköistyksen työt käynnistyivät sähköratapylväiden asennustöillä Keminmaan suunnasta. Kesällä 2023 tehtiin myös Laurilan ja Tornion välisen rataosan tasoristeysten poistotyöt. 

  Tornion ratapihan urakan valmistelevat työt aloitettiin loppuvuodesta 2023 ja varsinaiset rakentamistyöt käynnistyvät keväällä 2024. Vuoden 2024 aikana alkaa myös Tornionjoen ratasillan avartamisen rakentamistyöt sekä työt Haaparannan puolella.

 • Hanke toteutetaan Väyläviraston, Huoltovarmuuskeskuksen sekä Ruotsin väyläviraston eli Trafikverketin yhteishankkeena. Hankkeeseen kuuluu myös kahden alikulkusillan rakentaminen Torniossa ja Keminmaalla, ja kunnat ovat maksaneet alikulkujen rakentamisesta oman osuutensa. 

 • Hankkeen toteutuksen kustannukset jakautuvat seuraavasti: 

  • Väyläviraston osuus 18 miljoonaa euroa
  • Huoltovarmuuskeskuksen osuus 10 miljoonaa euroa
  • Ruotsin osuus noin 4–7 miljoonaa euroa
  • Kuntien osuudet noin 2 miljoonaa euroa

  Hankkeen toteuttamiseen on myönnetty CEF-tukea (Connecting Europe Facility). 

 • Tavoiteaikataulun mukaan hanke valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä. Aikataulut tarkentuvat hankkeen edetessä.

 • Rakentaminen sovitetaan mahdollisuuksien mukaan junaliikenteeseen. Rakentamisen aikana tulee jonkin verran junaliikenteeseen vaikuttavia liikennekatkoja, mutta niistä sovitaan ja tiedotetaan erikseen. Matkustajaliikenteen aikataulujen muutoksista tiedottaa VR.

 • Hanke luo mahdollisuuden rajat ylittävään matkustajajunaliikenteeseen, mutta sen aloittaminen vaatii erilliset päätökset. Väylävirasto ei tee kyseisiä operointiin liittyviä päätöksiä.