Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Minna Immonen

  • 0295 024 685

Kestävä liikkuminen Keski-Suomessa

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Pienillä toimenpiteillä lisää turvallisuutta ja kestävyyttä

ELY-keskus tekee jatkuvasti töitä liikkumisympäristön parantamiseksi kestävämmäksi ja turvallisemmaksi. Näkyvin osa tiellä liikkujille on maantieverkolle tehtävät parannukset. Infrarakentamisen lisäksi ELY-keskus edistää kestävien liikkumismuotojen käyttöä monipuolisella keinovalikoimalla ja laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, mistä voi lukea enemmän täältä: Kestävä liikkuminen - ely - ELY-keskus

Isompien suunnittelukohteiden lisäksi ELY-keskus pitää yllä suunnitteluvalmiutta pienempien parantamistarpeiden osalta. Nämä parantamistarpeet kohdistuvat usein maantieteellisesti suppealle alueelle ja niillä tavoitellaan erityisesti liikenneturvallisuuden ja kestävän liikkumisen olosuhteiden parantamista, kuten liityntäpysäköintipaikkojen tekemistä tai kehittämistä.

Enemmän pienten parantamiskohteiden priorisoinnista ja tarpeista löydät tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta.

Suunnittelutilanne ja toteutus

Pienet parantamiskohteet voivat edetä esiselvityksen kautta suoraan rakentamissuunnitteluun. Jos vaikutukset eivät ole vähäisiä, tulee laadittavaksi myös lain mukainen tiesuunnitelma ennen rakentamissuunnitelmaa. ELY-keskus tekee tiivistä yhteistyötä suunnittelun aikana kuntien kanssa ja joissain tapauksissa myös suunnittelu tehdään yhteistyössä, etenkin jos parantamistarve liittyy kiinteästi kunnan maankäytön suunnitteluun tai tarpeisiin.

ELY-keskuksella on valmistunut vuoden 2023 aikana seuraavat suunnitelmat liikenneturvallisuus- ja liityntäpysäköintikohteista (pdf)

Em. kohteiden lisäksi ELY-keskuksella valmistui suunnitelmia liityntäpysäköinnin parantamiseksi sekä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Suunnitelmat tehtiin yhdessä MAL-seudun kuntien kanssa. MAL-kohteet (pdf)

Suunniteltuja sekä jo toteutettuja liikenneturvallisuuskohteita sekä liityntäpysäköintikohteita voi tarkastella alla olevan linkin kautta.