Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Anna Miettinen

Riihimäki-Tampere kohtauspaikat

Ratahanke Suunnitteilla Kanta-Häme Pirkanmaa

Riihimäki-Tampere-välillä on tarvetta kohtauspaikoille. Kohtauspaikka parantaa selvästi rataosan häiriösietoisuutta ja helpottaa tavaraliikenteen sovittamista aikatauluun. Vuonna 2018 laaditussa tarveselvityksessä näitä on tunnistettu yhteensä neljä kappaletta. Suunnittelu alkaa Leteensuon kohtauspaikan ratasuunnitelmalla.

Kohtauspaikkojen suunnittelu on tarkoitus valmistua 2025 mennessä. Rakentamisesta ja sen aikataulusta ei ole päätöksiä.

Nykytila

Nykyisin Riihimäen ja Tampereen välillä on kaksi raidetta ja täydelliset kohtauspaikat ovat Hämeenlinnassa ja Toijalassa. Pohjoisen suuntaan kohtauspaikat ovat tällä hetkellä Lempäälässä, Parolassa ja Turengissa. 

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2023-2025
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet

Tavoitteena on toteuttaa tarvittavat kohtauspaikat Riihimäen ja Tampereen välille. Kohtauspaikalla sujuvoitetaan liikennettä ja lisätään häiriönsietoa.