Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Äänekosken kaupunki

Rakennuttaja

Jukka Karppinen

  • 040 559 1632
  • jukka.karppinen(at)aanekoski.fi

Proxion Oy

Yksikönpäällikkö

Mika Kaukoranta

  • 040 841 4421
  • mika.kaukoranta(at)proxion.fi

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Iiris Terävä

  • 0295 021 119
  • iiris.terava(at)ely-keskus.fi

Mt 642 (Äänekoskentie) liittymäjärjestelyt välillä Paatela-Rotkola, tiesuunnitelma, Äänekoski

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Maantie 642 on Äänekoskelta Suolahden kautta Laukaan Kuusan kylään johtava seututie. Tie alkaa nelostien Äänekosken pohjoisesta liittymästä, ja yhdistyy Kuusaassa seututiehen 637. Maantie 642 toimii kaakonpuoleisesta päästä toisena pääyhteytenä valtatien 4 ja Äänekosken keskustan välillä Kotakennääntien katuyhteyden lisäksi. Äänekosken itäpuolella maantie 642 toimii Äänekosken ja Suolahden taajamien välisenä pääyhteytenä. Maantiellä 642 on suuri merkitys sekä paikallisen liikenteen väylänä Äänekosken kohdalla että seudullisen liikenteen väylänä Äänekosken saavutettavuuteen.

Suunnittelualue alkaa Paatelasta Kuhnamonkadun liittymästä ja päättyy Rotkolan alikulkusiltaan. Suunnittelualueen pituus on n. 1,1 kilometriä. Suunnittelualueella keskimääräinen liikennemäärä on n. 5000 ajon. /vrk, josta raskasta liikennettä on noin 5,2 % (kvl2020).

Hankekuvaus ja tavoitteet

Tiesuunnitelmassa suunnitellaan uusi liittymä maantieltä 642 Henttalanmäen asemakaava-alueelle elinkeinoelämän tarpeisiin. Liittymä suunnitellaan kanavoituna tasoliittymänä. Pysäkkijärjestelyjä sekä jalankulun ja pyöräilyn järjestelyjä suunnitellaan liittymäjärjestelyn edellyttämässä laajuudessa. Uuden liittymän toteuttaminen edellyttää liikenteen reittien laajempaa suunnittelua nykyisen liittymämäärän vähentämiseksi maantieltä 642, sekä asemakaava-alueelle suuntautuvan raskaanliikenteen ja asutusalueiden liikenteen erottamiseksi toisistaan.

Suunnittelutilanne

Äänekosken kaupunki on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa yhteisesti sopien. Konsulttina toimii Proxion Oy.

Suunnittelun aloituskuulutus on julkaistu 1.11.2023 Valtion liikenneväylien suunnittelu -palvelussa osoitteessa www.vayliensuunnittelu.fi.

Tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle avoimessa vuorovaikutustilaisuudessa tiistaina 16.04.2024 klo 17:00-19:00 osoitteessa Äänekoski Areena Pankkari, ruokasali, Vanha Vaasantie 462, 44100 Äänekoski. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös Teams yhteyden välityksellä. Teams-linkki löytyy varsinaisesta kutsusta, joka on julkaistu 8.4.2024 verkkosivuilla osoitteessa: www.vayliensuunnittelu.fi. Luonnoksista voi esittää mielipiteitä ja parannusehdotuksia tilaisuudessa ja sen jälkeen. 

Tavoitteena on, että tiesuunnitelma valmistuu syksyllä 2024. Suunnitelman valmistuttua se asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi, jona aikana suunnitelmasta voi jättää muistutuksia. Nähtävillä olosta kuulutetaan Valtion liikenneväylien suunnittelu verkkosivuilla osoitteessa https://www.vayliensuunnittelu.fi/ ja paikallisissa sanomalehdissä. Kommentteja on mahdollista esittää koko suunnittelun ajan.

Toteutus

Toteutuksen ajankohdasta ei ole tietoa. Toteutuksesta vastaa Äänekosken kaupunki.