Hyppää sisältöön

Yleisötilaisuuksien materiaali

Lokakuu 2019

1.10. yleisötilaisuuden materiaali

Joulukuu 2020

10.12 pidetyn virtuaalisen asukastilaisuuden materiaalit – sisältötiivistelmä sekä kysymykset ja vastaukset

10.12.2020 pidetyssä FB-livessä Väyläviraston projektipäällikkö Jarmo Nirhamo sekä urakoitsijana toimivan GRK:n työmaapäällikkö Teemu Palosaari kertoivat hankkeen etenemisestä tähän asti sekä tulevista työvaiheista.

Hanke on toteuman kannalta reilusti yli puolen välin varsinaiseen urakka-aikaan nähden, eli työt ovat sujuneet hyvin ja edenneet etuajassa. Tähän ovat vaikuttaneet toimivat liikennejärjestelyt sekä leudot talviolosuhteet. Kokonaisvalmiusaste on nyt yli 80% ja tavoitteena on saada koko urakka valmiiksi jo juhannukseen 2021 mennessä. Tällöin olisivat siis kaikki kolme kaistaa molempiin suuntiin Kehällä liikennöitävissä koko hankealueella.

Hanke-alueen eteläosa on Kehä I:n osalta lähinnä viimeistelytöitä, kuten viher- ja kaidetöitä, vaille valmis. Kävelijöille ja pyöräilijöille rakennetaan uutta, viisi metriä leveää niin kutsuttua laatureittiä. Lisäksi hankkeen yhteydessä on rakennettu toista kilometriä runkovesijohtoa. 

Sakkolan alikulkukäytävä:
-    Vanhat alikulkusillat on purettu ja uudet rakennettu, tavoitteena on saada liikenne palautettua Kehä I:n lännen suunnan liikenne takaisin omalle reitilleen tammikuun lopussa (säävaraus)
-    Muotinpurkutyöt käynnissä ja alikulku saadaan avattua takaisin käyttöön pe 18.12.
-    Alikulun läheisyyteen tulossa vielä päällystystöitä sekä melusuojauksen rakentamistöitä

Laajalahdensolmun eritasoliittymä:
-    Liito-oraville asennettu keinotekoisia hyppypuita
-    Louhintaa tehty lännen suunnan ramppia 
-    Kehän linjaus muuten jo lopullisella paikallaan, ajosuunnassa itään on yksi kaista vielä tulossa
-    Raide-Jokerin sähkönsyöttöasema rakentumassa

Raide-Jokerin Räisälänsilta:
-    Urakkaan kuuluva osuus eli sillan rakenne on valmis, päällysrakenteet kuuluvat Raide-Jokeri-hankkeelle
-    Läheisyydessä tehdään vielä jonkin verran louhintaa, kun kallion pinnat kaivetaan esille ja meluesteitä myös rakennetaan

Kurkijoentien risteyssilta:
-    Louhintatöitä vielä käynnissä ja Kehä I:n linjausta rakennetaan vielä lopulliseen tasoon
-    Liikenteelle otto riippuvainen myös Raide-Jokerien töiden etenemisestä

Ruukinrannan alikulkukäytävä:
-    Toisen puolen rakennus aloitettu, paalutukset tehty ja rakentaminen jatkuu talven yli
-    Sillan valmistuminen alustavasti maaliskuun aikana
-    Kuivatusojan viivytysallas tulossa talven aikana lähistön metsään
-    Nykyinen reitti, joka kiertää sillan itäpuolelta poistuu, kun työt on tehty

Tarvon risteyssilta:
-    Tavoite saada tehtyä samassa aikataulussa kuin varsinainen Kehä I:n parantaminenkin
-    Työvaiheena muottityöt sillan kannen osalta käynnissä
-    vuoden 2021 alusta käynnistyy kuukauden kestävät raudoitustyöt, jonka jälkeen päästään valamaan siltaa ja kesäksi ottamaan takaisin liikenteelle

Kysymykset ja vastaukset:

K: Mikä on ollut haastavinta hankkeessa tai onko tullut yllätyksiä vastaan?
V: Lähtökohtaisesti haastavaa ovat olleet erityisesti Kehä I:n suuret liikennemäärät sekä alueen ympäristöön liittyvät erityiskysymykset liittyen rakentamiseen. Yllätyksiä ei ole juurikaan tullut, mutta jonkin verran kallion koostumus eli rikkonaisuus on vaatinut lisätyötä. Positiivisena asiana voidaan puolestaan todeta töiden eteneminen etuajassa.

K: Milloin Ruukinrantaan asennetaan melusuojauksia?
V: Keväällä 2021, sillan rakentamisen jälkeen.

K: Milloin liikenne kulkee ihan kokonaisuudessaan uudella Kehä I linjauksella?
V: Tavoitteena on juhannuksena 2021.

K: Hankkeen kokonaisvalmiusaste on jo yli 80%, valmistuvatko työt etuajassa?
V: Urakkasopimuksen urakka-aikaan nähden valmistuvat reilusti etuajassa.

K: Koska Räisälänsillalle asennetaan Raide-Jokerin raitiotiekiskot?
V: Kiskojen asentaminen kuuluu Raide-Jokerin hankkeeseen. Valmius kiskoja varten on nyt tämän hankkeen puolesta olemassa. Arvio on, että ensi kesän aikana.

K: Milloin Raide-Jokeri liikennöi?
V: Tähän ei ole hankkeella vastausta, joten osoitteesta https://raidejokeri.info löytyy tähän liittyen varmasti tarkempaa tietoa.

K: Milloin yhteys Ruukinrantaan Laajalahdesta Kurkijoentien sillan yli aukeaa autoille?
V: Tämän hankkeen kohdalta valmius hankkeelle syntyy keväällä, mutta avaaminen on riippuvainen Raide-Jokeri-hankkeen töistä ja niiden aikatauluista. Tässäkin kannattaa siis seurata Raide-Jokerin tiedotusta.

K: Liittymä Säteristä tullessa Tapiolaan päin on vaarallinen, miksi kiihdytyskaistaa ei ole?
V: Tyypillisesti rakennushankkeissa joudutaan tekemään kompromisseja, kun tilaa rakentaa kiihdytyskaistoja ei yksinkertaisesti ole. Kohtaa on pyritty toki muilta osin parantamaan saatujen palautteiden perusteella. Työmaa-alueella tulee aina noudattaa erityistä varovaisuutta ja tilapäisiä nopeusrajoituksia.
 

Linnustoseuranta

Laajalahden linnustoseuranta 2020 -raportti