Hyppää sisältöön

Virenoja I - Huhtanen, Villintie, tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Orimattila

Väylävirasto laatii ratasuunnitelmaa Orimattilan kaupungissa rataosalla Lahti–Loviisan satama sijaitsevien tasoristeysten Virenoja I, Virenoja II, Koivisto, Ahokas, Villi sekä Huhtanen, Villintie turvallisuuden parantamista.

Hankkeen tausta

Väylävirasto on päättänyt käynnistää tasoristeysten Virenoja I – Huhtanen, Villintie tasoristeysturvallisuuden parantamisen. Tasoristeykset sijaitsevat rataosalla Lahti–Loviisan satama ratakilometrivälillä 145+253 - 149+610.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Ratasuunnitelman tavoitteena on myös tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeykset voidaan parantaa tai poistaa ja kulku järjestää joko korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014) kriteerit. 

Aikataulu

Ratasuunnitelma on käynnistetty kesällä 2021. Aloituskuulutus on julkaistu Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset sekä alueella ilmestyvässä lehdessä. Ratasuunnitelmasta järjestettiin yleisötilaisuus, jossa oli mahdollisuus kommentoida ja antaa palautetta ratasuunnitelman lopputulemasta.

Ratasuunnitelman hallinnolliset prosessit ovat vielä kesken, jos ratasuunnitelma hyväksytään on se lainvoimainen vasta vuoden 2022 puolella. 

Suunnittelun tilanne

Väylävirasto järjesti aiheesta yleisötilaisuuden.

Kutsu vuorovaikutustilaisuuteen on julkaistu Väyläviraston verkkosivuilla 07.09.2021.

Tilaisuus pidettiin 21.9.2021 kello 17:30.
Palautteita tapahtumasta Väylävirastolle kerättiin perjantaihin 8.10.2021 asti.

Ratasuunnitelman aineisto asetettiin uudelleen nähtäville 20.1.2022 asti.

Kuulutukset