Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Aki Hämäläinen

  • 029 534 3150

Virenoja I - Huhtanen, Villintie, tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Orimattila

Väylävirasto laatii ratasuunnitelmaa Orimattilan kaupungissa rataosalla Lahti–Loviisan satama sijaitsevien tasoristeysten Virenoja I, Virenoja II, Koivisto, Ahokas, Villi sekä Huhtanen, Villintie turvallisuuden parantamista.

Hankkeen tausta

Väylävirasto on päättänyt käynnistää tasoristeysten Virenoja I – Huhtanen, Villintie tasoristeysturvallisuuden parantamisen. Tasoristeykset sijaitsevat rataosalla Lahti–Loviisan satama ratakilometrivälillä 145+253 - 149+610.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Ratasuunnitelman tavoitteena on myös tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeykset voidaan parantaa tai poistaa ja kulku järjestää joko korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014) kriteerit. 

Aikataulu

Ratasuunnitelma on käynnistetty kesällä 2021. Aloituskuulutus on julkaistu Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset sekä alueella ilmestyvässä lehdessä. Ratasuunnitelmasta järjestetään yleisötilaisuus, jonka ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin. 

Osallistu suunnitteluun

Kutsu vuorovaikutustilaisuuteen on julkaistu Väyläviraston verkkosivuilla 07.09.2021.

Tilaisuus pidettiin 21.9.2021 kello 17:30

Palautteita tapahtumasta Väylävirastolle kerättin perjantaihin 8.10.2021 asti.

Katsele yleisötilaisuuden materiaaleja alta.

Yleisötilaisuuden materiaali

Kuulutukset

Kuulutus suunnitelman aloittamisesta on julkaistu Väyläviraston sivuilla 29.6.