Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Veli-Pekka Pelttari

  • 0295 022 821

Destia Oy

Työmaanpäällikkö

Juha Poskiparta

  • 040 675 2345

Vt 12 välillä Eura-Raijala

Tiehanke Valmistunut Satakunta

Varsinais-Suomen ELY-keskus on parantanut valtatietä 12 välillä Eura-Raijala. Valtatie 12 toimii Rauman seudun teollisuuden ja sataman kuljetusten pääreittinä sisämaahan. Valtatie kytkeytyy kansainväliseen liikenneverkkoon Rauman TEN-sataman kautta. Hankkeesta on laadittu tiesuunnitelma. Valtatien 12 parantaminen toteutettiin vuosille 2018–2019 myönnetyllä korjausvelkarahoituksella ja toteuttaminen on käynnistyi lokakuussa 2018. Rakennustyöt valmistuivat pääosin vuoden 2019 loppuun mennessä.

Karttakuva vt 12 Eura-Raijala -hankkeen sijainnista.

Valtatien 12 liikennemäärä on 2670-3570 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaita ajoneuvoja on noin 15-20%. Vuoteen 2040 liikennemäärän ennustetaan kasvavan noin 3180-4260 ajoneuvoon vuorokaudessa. Tiellä on runsaasti kustannustehokkuutta vaativia kuljetuksia kuten esim. raakapuuta. Ennen parantamistoimenpiteitä tie oli liikennemäärään ja liikenteen koostumukseen nähden kapea. Myös pohjavesisuojauksissa oli puutteita.

Hankkeen tavoitteena oli raskaan liikenteen matka-ajan ennakoitavuuden ja turvallisuuden parantaminen. Lisäksi kevyen liikenteen olosuhteet parantuivat pientareiden leventyessä. Pohjavesisuojauksella vähennetään vedenhankinnalle tärkeän pohjavesialueen likaantumisriskiä. 
 
Valtatie 12 parannettiin Euran ja Raijalan väliltä nykyistä leveämmäksi noin 21 km matkalta. Valtatietä levitettiin molemmin puolin ja sen kantavuutta parannettiin noin 8 km:n matkalla. Ristolassa Linjatien liittymä porrastettiin miniporrastuksella ja Kokemäentien liittymä kanavoitiin, jolloin saatiin vasemmalle kääntyville ajoneuvoille omat kaistat. Mustanmyllynojan kohdalle rakennettiin pohjavesisuojausta noin 0,7 km:n matkalle. Lisäksi valtatien tasausta nostettiin uusittavan sillan kohdalla ja hieman laskettiin Pyhän Henrikintien liittymää lähestyttäessä. Näin saatiin liittymästä paremmat näkyvyydet Ristolan suuntaan. Myös Pyhän Henrikintien liittymä porrastettiin miniporrastuksella. Raijalassa laskettiin noin kilometrin matkalla mäen tasausta valtatieltä 2 liittyvän liikenteen sujuvuuden parantamiseksi. Hanke sisälsi viisi siltaa. Kaikki neljä nykyistä vesistösiltaa uusittiin ja Ristolaan rakennettiin uusi kevyen liikenteen alikulkukäytävä. 

Hankkeen aikataulu

Rakennustyöt aloitettiin lokakuussa 2018 ja ne valmistuivat pääosin vuoden 2019 aikana. Mustamyllynojan sillan ja pohjavesisuojauksen rakentaminen valmistuivat kesällä 2020.

Pääurakoitsijana toimi Destia Oy.