Vt 12 välillä Eura-Raijala

Varsinais-Suomen ELY-keskus laatii tie- ja rakennussuunnitelmaa valtatien 12 parantamisesta välillä Eura-Raijala. Valtatie 12 toimii Rauman seudun teollisuuden ja sataman kuljetusten pääreittinä sisämaahan. Valtatie kytkeytyy kansainväliseen liikenneverkkoon Rauman TEN-sataman kautta. Hankkeesta on laadittu esisuunnitelma, josta on annettu toimenpidepäätös v. 2005. Esisuunnitelma-aineistoja on päivitetty ennen tiesuunnitelman käynnistymistä erilaisilla selvityksillä, mm. ympäristöselvityksillä ja sillantarkastuksilla. Valtatien 12 parantaminen toteutetaan vuosille 2018–2019 myönnetyllä korjausvelkarahoituksella ja toteuttaminen käynnistyy syksyllä 2018.

 

Vt 12 Eura-Raijala suunnitteluosuus

Valtatien 12 liikennemäärä on 2670-3570 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaita ajoneuvoja on noin 15-20%. Vuoteen 2040 liikennemäärän ennustetaan kasvavan noin 3180-4260 ajoneuvoon vuorokaudessa. Tiellä on runsaasti kustannustehokkuutta vaativia kuljetuksia kuten esim. raakapuuta. Tie on liikennemäärään ja liikenteen koostumukseen nähden kapea ja tien päällystetty leveys on vain noin 7,5 metriä. Myös pohjavesisuojauksissa ja meluntorjunnassa on puutteita.

Hankkeen tavoitteena on raskaan liikenteen matka-ajan ennakoitavuuden ja turvallisuuden parantaminen. Lisäksi kevyen liikenteen olosuhteet parantuvat pientareiden leventyessä. Pohjavesisuojauksella vähennetään vedenhankinnalle tärkeän pohjavesialueen likaantumisriskiä.  

Suunnitelmassa valtatie 12 suunnitellaan Euran ja Raijalan väliltä nykyistä leveämmäksi yhteensä noin 21 km matkalta. Valtatie levitetään molemmin puolin tietä. Myös valtatien kantavuutta parannetaan noin 8 km:n matkalla Remixer-menetelmällä. Linjatien liittymä porrastetaan miniporrastuksella. Ristolassa Kokemäentien liittymä kanavoidaan, jolloin saadaan kääntyville ajoneuvoille omat kaistat. Mustanmyllynojan kohdalle rakennetaan pohjavesisuojausta noin 0,7 km:n matkalle. Lisäksi valtatien tasausta nostetaan nykyisen sillan kohdalla ja hieman lasketaan Pyhän Henrikintien liittymää lähestyttäessä. Näin saadaan liittymästä paremmat näkyvyydet Ristolan suuntaan. Pyhän Henrikintien liittymä porrastetaan minimiporrastuksella.

Hanke sisältää 5 siltaa; 4 nykyistä vesistösiltaa, jotka kaikki uusitaan. Lisäksi Ristolaan rakennetaan uusi kevyen liikenteen alikulkukäytävä. Vesistösiltojen kiertotiet sijoittuvat siltapaikan kohdalla valtatien pohjoispuolelle.

Hankkeen aikataulu

Tiesuunnitelma on valmistunut vuoden 2017 lopussa ja se on ollut nähtävillä tammi-helmikuussa 2018. Kun tiesuunnitelma on saanut lainvoiman, voidaan rakentaminen aloittaa. Hankkeen rakennussuunnitelma pyritään saamaan valmiiksi toukokuun 2018 aikana. Hankkeen toteutus käynnistyy syksyllä 2018.

Sivu päivitetty 12.11.2018