Hyppää sisältöön

Ylistarontie, tasoristeyksen poisto, tiesuunnitelma, Kokemäki

Hankkeen taustat ja tavoitteet

Tampereen ja Porin välisellä radalla on yhteensä 43 tasoristeystä ja viisi laituripolkua. Näistä ilman puomi- tai äänivaroituslaitosta on 24. Tasoristeykset muodostavat tällä hetkellä selkeimmän turvallisuusriskin rautateillä. Turvallisuusriski ei ole yksinomaan tienkäyttäjien, vaan kyse on myös rataliikenteen ja sitä kautta junamatkustajien turvallisuudesta.

Hankkeen kokonaistavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta poistamalla mahdollisimman monta rataosuuden tasaristeyksistä sekä parantaa turvallisuutta kustannustehokkain keinoin.
Nykyiset tasoristeykset korvataan ensisijaisesti tie- tai siltajärjestelyin ja toissijaisesti varustellaan turvalaittein tai parannetaan muilla tavoin turvallisiksi.

Tiesuunnitelman tavoitteena on sulkea Ylistarontien tasoristeys. Tämän tilalle rakennetaan korvaava tieyhteys radan eteläpuolelta, Ylistarontieltä Sonnilantielle.

Suunnittelun aloitus

Väylävirasto on julkaissut aloituskuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksien käynnistämisestä 17.3.2021 Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset.

Kuulutus on myös julkaistu Sydän Satakunta -lehdessä 18.3.2021. 
Aloituskuulutus löytyy oheisen linkin takaa.

Vuorovaikutustilaisuus

Vuorovaikutustilaisuus Ylistarontie, tasoristeyksen poisto, tiesuunnitelma, Kokemäki järjestettiin 27.10.2021 klo 17:30-19:00.

Paikka: Teams-tapahtuma

Tilaisuudessa on voinut tutustua suunnitelmaluonnoksiin, ja esittää niistä mielipiteensä.
Tilaisuus oli avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Kutsu vuorovaikutukseen löytyy oheisen linkin takaa.

Vuorovaikutustilaisuuden esittelymateriaali 27.10.2021

Vuorovaikutustilaisuuden palautteet tuli antaa 12.11.2021 mennessä.

Vuorovaikutustilaisuuden esittelymateriaali 8.9.2021

Kuntatiedote

Hankeorganisaatio on julkaissut kuntatiedotteen suunnittelun ja rakentamisen tilasta 5.4.2022.

Tiedotteen voit lukea alta löytyvästä linkistä.

Kuntatiedote Kokemäki