Hyppää sisältöön

Ylistarontie, tasoristeyksen poisto, tiesuunnitelma, Kokemäki

Suunnittelun aloitus

Tiesuunnitelman tavoitteena on sulkea Ylistarontien tasoristeys. Tämän tilalle rakennetaan korvaava tieyhteys radan eteläpuolelta, Ylistarontieltä Sonnilantielle.

Väylävirasto julkaisi aloituskuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksien käynnistämisestä 17.3.2021 Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset.

Kuulutus julkaistiin myös Sydän Satakunta -lehdessä 18.3.2021. 
Aloituskuulutus löytyy oheisen linkin takaa.

Suunnitelmasta vastaavalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä LjMTL 16 §).
Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta (LjMTL 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §). 
Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (LjMTL 27 §).

Vuorovaikutustilaisuus

Vuorovaikutustilaisuus Ylistarontie, tasoristeyksen poisto, tiesuunnitelma, Kokemäki järjestettiin 27.10.2021 klo 17:30-19:00.

Paikka: Teams-tapahtuma

Tilaisuudessa oli mahdollista tutustua suunnitelmaluonnoksiin, ja esittää niistä mielipiteensä.
Tilaisuus oli avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Kutsu vuorovaikutukseen löytyy oheisen linkin takaa.

Vuorovaikutustilaisuuden esittelymateriaali 27.10.2021

Vuorovaikutustilaisuuden palautteet tuli antaa 12.11.2021 mennessä.

Vuorovaikutustilaisuuden esittelymateriaali 8.9.2021

Suunnitelman nähtävilläolo

Väylävirasto julkaisi kuulutuksen 25.1.2023 tiesuunnitelman nähtäville asettamisesta Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Kuulutus julkaistiin myös Sydän Satakunta -lehdessä 26.1.2023. 

Tiesuunnitelma oli nähtävillä 25.1.2023 - 24.2.2023 välisen ajan. 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianomaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa, oli mahdollisuus tehdä muistutuksia suunnitelmasta. Muistutukset tuli toimittaa Väyläviraston [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on pitänyt liittää asian asianumero VÄYLÄ/1550/04.01.01/2021 (LjMTL 27 §).

Kuntatiedote

Hankeorganisaatio julkaisi kuntatiedotteen suunnittelun ja rakentamisen tilasta 17.5.2023.

Tiedotteen voit lukea alta löytyvästä linkistä.

Kokemäki kuntatiedote