Hyppää sisältöön

Perkiön rakentamisen aikainen vaunuhuolto

Nykytila

Perkiön raiteisto sijaitsee osana Tampereen tavararatapihaa Rautaharkon ja Rantaperkiön kaupunginosien välissä. Alueeseen kuuluu yksi sähköistetty ja kuusi sähköistämätöntä läpiajettavaa raidetta. Perkiön raiteistoa käytetään eri toimijoiden kaluston säilytykseen. 

Tällä hetkellä vaunuhuolto sekä kaluston seisotus sijaitsevat Tampereen henkilöratapihalla. Tarvitsemme henkilöratapihalta hankkeen toteutusvaiheen aikana tilaa rakentamiselle. Tämän vuoksi siirrämme junien seisotuksen rakentamisen ajaksi Tampereen tavarapihan Perkiön raiteiston alueelle. 
 

Kohteen sisältö ja tavoitteet

Rakennamme Tampereen henkilöratapihan rakentamisen aikaisen kaluston seisotusraiteiston Tampereen tavararatapihan Perkiön raiteiston alueelle. Uusimme alueen päällysrakenteet sekä teemme sähköradan ja turvalaitteiden perusparannuksen.

Tampereen henkilöratapiha -hankkeen valmistuttua Tampereen tavararatapihan Perkiön raiteisto toimii kaluston seisotuspaikkana. 
 

EU-tähtilogo ja teksti "Euroopan unionin osarahoittama"

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.