Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Erkki Mäkelä

  • 029 534 3822

Kupittaa–Turku-ratahanke

Ratahanke Käynnissä Varsinais-Suomi

Hankkeessa kehitetään Turun henkilö- ja tavararatapihoja sekä rakennetaan kaksoisraide Kupittaan ja Turun rautatieaseman välille.

Etsitkö tietoa liikennejärjestelyistä?
•    Kupittaan aseman liikennejärjestelyt 
•    Muut liikennejärjestelyt 

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2021-2026
Yhteistyökumppanit
Rejlers Finland oy
Kustannukset
108 milj. €
Vastuutahot
Väylävirasto
Turun kaupunki
Tavoitteet

•    Tehostaa ja lisätä raideliikenteen kapasiteettia hankealueella sekä koko Rantaradalla kaksoisraiteen myötä
•    Lisätä esteettömyyttä ja turvallisuutta Turun rautatieaseman laiturialueella
•    Parantaa maankäyttöä Turun keskusta-alueella
•    Mahdollistaa osaltaan Helsinki–Turku nopean junayhteyden toteuttamisen
 

Kartta: Kupittaa–Turku-ratahankkeen rakentaminen ja parantaminen keskittyy Heikkilän tavararatapihalle, Turun ratapihalle rautatieaseman ympäristöön sekä Kupittaa-Turku välille.

Kupittaa–Turku-ratahanke lyhyesti

Hanke sisältää Kupittaan ja Turun ratapihan välisen kaksoisraiteen suunnittelun ja toteutuksen sekä Turun aseman ratapihan ja Turun tavararatapihan parannustöiden suunnittelun ja toteutuksen.
Hankkeen myötä junaliikenteen edellytykset paranevat Turun alueella ja keskusta-alueen maankäyttö tehostuu. Turun alueen ratayhteyksien, ratapihojen ja rautatieasemien parannustyöt mahdollistavat Helsinki-Turku välin nopean junayhteyden kehittämisen. Hanke mahdollistaa myös Turun ratapiha -hankkeen rakentamisen Turun rautatieaseman ympäristöön. 

 

Sujuvampaa raideliikennettä

Hanke parantaa ja sujuvoittaa raideliikennettä niin Rantaradalla kuin Turku-Toijala-radalla lisääntyneen liikennöintikapasiteetin takia. Lisäksi hanke mahdollistaa Helsinki-Turku nopean junayhteyden kehittämisen.
Myös lähialueen asukkaiden kokemat meluhaitat vähenevät, kun hankkeessa parannetaan melusuojauksia. Turun rautatieasemalla rakennetaan esteettömiä kulkuyhteyksiä matkustajalaitureille.

Hankkeen eteneminen ja kustannukset

Hankkeen ratasuunnitelma on hyväksytty ja lainvoimainen 1.10.2021. Ratasuunnitelmaan voi tutustua osoitteessa: vayla.fi/turun-ratapihat-ratasuunnitelma 

Hankkeen toteuttaa Väylävirasto. Rakennustöitä päästään aloittamaan vuonna 2021 ja hankkeelle on myönnetty rahoitusta vuoteen 2026 saakka. Hankkeen budjetti on 108 miljoonaa euroa. Väylävirasto ja Turun kaupunki vastaavat kustannuksista puoliksi. 

Euroopan Unioni on tukenut hankkeen suunnittelua ja rakentamista yhteensä 28,1 miljoonalla eurolla. 

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä.

 

Ajankohtaista