Hyppää sisältöön

Kupittaa–Turku-ratahanke

Ratahanke Käynnissä Varsinais-Suomi

Hankkeessa kehitetään Turun henkilö- ja tavararatapihoja sekä rakennetaan kaksoisraide Kupittaan ja Turun rautatieaseman välille.

Syksyinen ilmakuva rakennustyömaasta Aurajoen rannalla, nosturien ja kaivinkoneiden keskellä, ympäröitynä asuinalueella, jossa on monenlaisia rakennuksia

Etsitkö tietoa liikennejärjestelyistä?
•    Kupittaan aseman liikennejärjestelyt 
•    Muut liikennejärjestelyt  

Kupittaa–Turku-ratahanke selkosuomeksi: 
vayla.fi/kupittaa-turku-ratahanke/selkosuomi

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2021-2026
Yhteistyökumppanit
Rejlers Finland oy
Kustannukset
172 milj. €
Vastuutahot
Väylävirasto
Turun kaupunki
Tavoitteet

•    Tehostaa ja lisätä raideliikenteen kapasiteettia hankealueella sekä koko Rantaradalla kaksoisraiteen myötä
•    Lisätä esteettömyyttä ja turvallisuutta Turun rautatieaseman laiturialueella
•    Parantaa maankäyttöä Turun keskusta-alueella
•    Mahdollistaa osaltaan Helsinki–Turku nopean junayhteyden toteuttamisen
 

Kartta: Kupittaa–Turku-ratahankkeen rakentaminen ja parantaminen keskittyy Heikkilän tavararatapihalle, Turun ratapihalle rautatieaseman ympäristöön sekä Kupittaa-Turku välille.

Kupittaa–Turku-ratahanke lyhyesti

Hanke sisältää Kupittaan ja Turun ratapihan välisen kaksoisraiteen suunnittelun ja toteutuksen sekä Turun aseman ratapihan ja Turun tavararatapihan parannustöiden suunnittelun ja toteutuksen.

Hankkeen myötä junaliikenteen edellytykset paranevat Turun alueella ja keskusta-alueen maankäyttö tehostuu. Turun alueen ratayhteyksien, ratapihojen ja rautatieasemien parannustyöt mahdollistavat Helsinki-Turku välin nopean junayhteyden kehittämisen. Hanke mahdollistaa myös Turun ratapiha -hankkeen rakentamisen Turun rautatieaseman ympäristöön. 


 

Sujuvampaa raideliikennettä

Hanke parantaa ja sujuvoittaa raideliikennettä niin Rantaradalla kuin Turku-Toijala-radalla lisääntyneen liikennöintikapasiteetin takia. Lisäksi hanke mahdollistaa Helsinki-Turku nopean junayhteyden kehittämisen.

Myös lähialueen asukkaiden kokemat meluhaitat vähenevät, kun hankkeessa parannetaan melusuojauksia. Turun rautatieasemalla rakennetaan esteettömiä kulkuyhteyksiä matkustajalaitureille.

Työkohteiden arvioidut ajankohdat 

Kaksoisraide Kupittaalta Turkuun mukaan lukien Aurajoen ratasilta valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä, jolloin myös Helsinki–Turku-junaliikenne palaa Turun asemalle.  

Turun henkilöratapihan ja Heikkilän tavararatapihan raiteet ja vaihteet ovat kokonaisuudessaan valmiit junaliikenteelle lokakuun 2025 loppuun mennessä. 

Hankkeessa rakennetaan tai uusitaan 5 siltaa tai alikulkua. Aurajoen ratasillan ja Raunistulan jalankulun ja pyöräilyn sillan lisäksi suurimpiin siltakohteisiin kuuluu Nummen alikulkusillan purkaminen ja rakentaminen vuosina 2023–2024. 

Kupittaa–Turku-ratahankkeen työkohteiden arvioitu aikataulu karttakuvassa.

Katso kartta suurempana tämän linkin kautta. 

Hankkeen kustannukset

Hankkeen toteuttaa Väylävirasto. Rakennustyöt aloitettiin vuonna 2021. Hankkeelle on myönnetty rahoitusta vuoteen 2026 saakka. Hankkeen budjetti on 172 miljoonaa euroa. Väylävirasto ja Turun kaupunki vastaavat kustannuksista puoliksi. 

Euroopan Unioni on tukenut hankkeen suunnittelua ja rakentamista yhteensä 28,1 miljoonalla eurolla. 

 

Videoupotus ei näy, jos et ole hyväksynyt evästeitä. Siirry videoon (YouTube).

Lisätietoa evästeistä ja asetusten muuttamisesta.

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä.

 

Ajankohtaista