Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Hannu Moilanen

  • 0295 029 191

Maanteiden 408 ja 409 kevyen liikenteen järjestelyt ja taajaman liikenneturvallisuustoimenpiteet, Savitaipale

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Karjala

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt yhteistyössä Savitaipaleen kunnan kanssa tie- ja rakennussuunnitelman laadinnan maanteiden 408 ja 409 kevyen liikenteen väyläverkon täydennystarpeiden ja alueellista liikenneturvallisuutta parantavien toimenpidetarpeiden osalta.

Maantien 409 (Savitaipaleentien) varteen, tien länsipuolelle esitetään rakennettavaksi kevyen liikenteen väylää noin 1,8 km:n matkalle välille valtatie 13 - Partakoskentien ja Taipalsaarentien risteys. Kevyen liikenteen väylän alkuosa valtatien 13 - Peltoinlahdentien ja Partakoskentien risteys toteutetaan noin 0,8 km:n matkalla erillisenä, välikaistalla erotettuna väylänä ja loppuosa välillä Peltoinlahdentien ja Partakoskentien risteys - Partakoskentien ja Taipalsaarentien risteys pääosin reunakivellisenä, korotettuna väylänä.

Maantien 408 (Taipalsaarentien) varteen, tien pohjoispuolelle esitetään rakennettavaksi pääosin korotettua, reunakivellistä kevyen liikenteen väylää noin 0,5 km:n matkalle Rauhanlaakson hautausmaan risteykseen saakka.

Lisäksi hankekohteeseen esitetään tehtäväksi liikenneturvallisuustoimenpiteinä taajama-alueen liittymä- ja suojatiejärjestelyjä sekä ajonopeushidasteita.

Toteutustarpeet ovat tarvittaessa jaettavissa kahteen osakokonaisuuteen, jotka voidaan jatkossa käytettävissä olevasta rahoituksesta riippuen aikatauluttaa erillisiksi hankkeiksi. Kiireellisin toteutustarve on maanteiden 409 ja 408 muodostamalla osuudella välillä Peltoinlahdentien ja Partakoskentien risteys - Partakoskentien ja Taipalsaarentien risteys - Rauhanlaakson hautausmaan risteys.

Suunnitelma laaditaan talvella 2021. Tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely ajoittuu keväälle 2021 ja hyväksymispäätös saadaan alustavasti alkusyksyllä 2021. Lainvoimainen tiesuunnitelma mahdollistaa hankkeen toteutuksen käynnistymisen aikaisintaan syksyllä 2021. Todennäköisin rakentamisvuosi on kuitenkin 2022.

Hankekohde ei tällä hetkellä sisälly Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ohjelmoituihin alueellisiin perustienpidon investointikohteisiin. Mahdollisesta kunnan rahoitusosuudesta käydään erillisneuvottelut keväällä 2021. Hankkeen alustava kustannusarvio on 1,0 M€.
 

Ilmoitus tiesuunnitelman esittelystä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tietoverkossa 4.3.-18.3.2021.  

 

Ohjeistus tiesuunnitelman luonnosaineistoon tutustumista varten:
 

Covid-19 pandemian vuoksi tiesuunnitelmaluonnoksen esittelytilaisuutta ei järjestetä avoimena yleisötilaisuutena.
                       
Hankkeen suunnitteluvaiheen aikainen vuoropuhelu hoidetaan 4.3. - 18.3.2021 välisenä aikana sähköisesti tällä hankesivulla olevan ohjeistuksen mukaisesti. Alueen asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat tällöin tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja niiden esittelyaineistoon sekä antaa tarvittaessa palautetta suunnitelmasta.

Ilmoitus tiesuunnitelman esittelystä tietoverkossa 4.3.-18.3.2021 (linkki julkaistaan 4.3.2021)

Tiesuunnitelman luonnosaineisto on myös nähtävillä paperiversiona Savitaipaleen kunnankirjastossa, osoitteessa Keskustie 2, 54800 Savitaipale, kirjaston aukioloaikoina.

Suunnitelmiin liittyvät yhteydenotot, mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään toimittamaan oheisella kommenttilomakkeella tai vastaavilla tiedoilla varustettuina  sähköpostitse 18.3.2021 mennessä osoitteeseen: jouni.makinen[at]ramboll.fi. Halutessaan asiasta voi myös soittaa suoraan em. yhteyshenkilölle hankesivustolla olevan ohjeistuksen mukaisesti (soittoaika 11.3.2021 klo 15.00-17.00).

Lisätietoja suunnitelmasta antaa myös projektipäällikkö Hannu Moilanen, puhelin 0295 029 191, hannu.moilanen[at]ely-keskus.fi
 

Tiesuunnitelmaluonnoksen esittelyaineistolinkit:

Kartta-aineistot 1.3.2021:

Poikki- ja pituusleikkauskuvaukset 1.3.2021: