Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Hannu Moilanen

  • 0295 029 191

Maanteiden 408 ja 409 kevyen liikenteen järjestelyt ja taajaman liikenneturvallisuustoimenpiteet, Savitaipale

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Karjala

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut yhteistyössä Savitaipaleen kunnan kanssa tiesuunnitelman maanteiden 408 ja 409 kevyen liikenteen väyläverkon täydennystarpeiden ja alueellista liikenneturvallisuutta parantavien toimenpidetarpeiden osalta.

Maantien 409 (Savitaipaleentien) varteen, tien länsipuolelle esitetään rakennettavaksi kevyen liikenteen väylää noin 1,8 km:n matkalle välille valtatie 13 - Partakoskentien ja Taipalsaarentien risteys. Kevyen liikenteen väylän alkuosa valtatien 13 - Peltoinlahdentien ja Partakoskentien risteys toteutetaan noin 0,8 km:n matkalla erillisenä, välikaistalla erotettuna väylänä ja loppuosa välillä Peltoinlahdentien ja Partakoskentien risteys - Partakoskentien ja Taipalsaarentien risteys pääosin reunakivellisenä, korotettuna väylänä.                                                                                             

Maantien 408 (Taipalsaarentien) varteen, tien pohjoispuolelle esitetään rakennettavaksi pääosin korotettua, reunakivellistä kevyen liikenteen väylää noin 0,5 km:n matkalle Rauhanlaakson hautausmaan risteykseen saakka.

Lisäksi hankekohteeseen esitetään tehtäväksi liikenneturvallisuustoimenpiteinä taajama-alueen liittymä- ja suojatiejärjestelyjä.

Toteutustarpeet ovat tarvittaessa jaettavissa kahteen osakokonaisuuteen, jotka voidaan jatkossa käytettävissä olevasta rahoituksesta riippuen aikatauluttaa erillisiksi hankkeiksi. Kiireellisin toteutustarve on maanteiden 409 ja 408 muodostamalla osuudella välillä Peltoinlahdentien ja Partakoskentien risteys - Partakoskentien ja Taipalsaarentien risteys - Rauhanlaakson hautausmaan risteys.

Tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely ajoittuu vuosien 2021-22 vaihteeseen ja hyväksymispäätös saadaan alustavasti maaliskuussa 2022. Lainvoimainen tiesuunnitelma mahdollistaa hankkeen toteutuksen vuoden 2022 loppuun mennessä.

Hanke on nimetty Liikenne12 investointiohjelmaluonnoksessa Etelä-Karjalan alueen pienenä alueellisena parantamishankkeena. Hankkeen alustava kustannusarvio on 0,84 M€. Hankkeelle on myönnetty 12/2021 valtion budjetin ns. jakovarahankkeena 450 000 € rahoitusosuus. Mahdollisesta ulkopuolisesta lisärahoitusosuudesta käydään erillisneuvottelut vuoden 2022 alussa.       

       
Tiesuunnitelman nähtävillä olo käynnissä

Tiesuunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä 2.12.2021 – 3.1.2022 välisen ajan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tietoverkossa, josta löytyy linkki suunnitelma-aineiston avaamiseksi (LjMTL 27 §). 

Tiesuunnitelmakansio on myös nähtävillä Savitaipaleen kunnankirjastossa, osoitteessa Keskustie 2, 54800 Savitaipale, kirjaston aukioloaikoina. 

                                                                                                                                                          
Lisätietoja suunnitelmasta antaa projektipäällikkö, rkm. Hannu Moilanen, puhelin 0295 029 191, hannu.moilanen[at]ely-keskus.fi