Hyppää sisältöön

Maanteiden 408 ja 409 kevyen liikenteen järjestelyt ja taajaman liikenneturvallisuustoimenpiteet, Savitaipale

Tiehanke Valmistunut Etelä-Karjala

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut yhteistyössä Savitaipaleen kunnan kanssa tiesuunnitelman maanteiden 408 ja 409 kevyen liikenteen väyläverkon täydennystarpeiden ja alueellista liikenneturvallisuutta parantavien toimenpidetarpeiden osalta.

Maantien 409 (Savitaipaleentien) varteen, tien länsipuolelle esitetään rakennettavaksi kevyen liikenteen väylää noin 1,8 km:n matkalle välille valtatie 13 - Partakoskentien ja Taipalsaarentien risteys. Kevyen liikenteen väylän alkuosa valtatien 13 - Peltoinlahdentien ja Partakoskentien risteys toteutetaan noin 0,8 km:n matkalla erillisenä, välikaistalla erotettuna väylänä ja loppuosa välillä Peltoinlahdentien ja Partakoskentien risteys - Partakoskentien ja Taipalsaarentien risteys pääosin reunakivellisenä, korotettuna väylänä.                                                                                             

Maantien 408 (Taipalsaarentien) varteen, tien pohjoispuolelle esitetään rakennettavaksi pääosin korotettua, reunakivellistä kevyen liikenteen väylää noin 0,5 km:n matkalle Rauhanlaakson hautausmaan risteykseen saakka.

Lisäksi hankekohteeseen esitetään tehtäväksi liikenneturvallisuustoimenpiteinä taajama-alueen liittymä- ja suojatiejärjestelyjä.

Hanke on nimetty Liikenne12 investointiohjelmaluonnoksessa Etelä-Karjalan alueen pienenä alueellisena parantamishankkeena. Hankkeelle on myönnetty 12/2021 valtion budjetin ns. jakovarahankkeena 450 000 € rahoitusosuus. Savitaipaleen kunnan rahoitusosuus on 250 000 euroa.

Rakentaminen alkaa 21.10.2022. Rakennettavan jalankulku- ja pyöräilyväylän kokonaispituus on n. 2,3 km. Alueelle tehdään myös kunnan tarpeisiin tuleva vesijohto. Urakka valmistuu 30.6.2023.