Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Tienpidon asiantuntija

Jussi Sääskilahti

  • 0295 038 288

Vaalan kunta

Tekninen johtaja

Matti Kaikkonen

  • 0400 855 954

Maantien 39013 Alassalmen jäälleajoteiden lakkauttaminen, Vaala

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on laatinut liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaisen tiesuunnitelman ”Maantien 39013 Alassalmen jäälleajotiet lakkauttaminen, Vaala”. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä Vaalan kunnan kanssa.

Kartta. © Tapio Palvelut Oy I Karttakeskus 2020.   ​​​​​​​

Suunnitelman tavoitteena on lakkauttaa maantienä lossiyhteyden korvaavat jäälleajotiet, joita ei enää käytetä lossia korvaavana yhteytenä.

Tiesuunnitelman on lähetetty liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta. Ennen lausuntojen antamista ELY-keskus asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä suunnitelmasta muistutuksia. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyjen jälkeen Traficom antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Hankkeen rakentamiskustannusarvio on noin 10 000 euroa (alv 0 %).