Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Mikko Heiskanen

  • +358 295 34 3808

Seinäjoen kaupunki

kaupunkiympäristöjohtaja

Juha Takamaa

Seipark Oy

Toimitusjohtaja

Mika Mäntykoski

Seinäjoen asemakeskuksen kehittäminen

Ratahanke Käynnissä Etelä-Pohjanmaa

Hankkeen tausta ja kuvaus

Seinäjoen kaupunki rakennuttaa nykyisen aseman viereen uuden Sote-keskuksen. Alueella on tarve myös paikoitustalolle. Selvitysten perusteella on arvioitu, että liityntäpysäköintiä tulee kehittää. Sote-keskuksen yhteydessä 1. ja 2. laitureille rakennetaan alikäytävä. Rataan liittyviä kaapeleita on jo siirretty Seinäjoen kaupungin tekemien toimenpiteiden osalta.

Seinäjoen asemanseudun kehittämisen yleisenä tavoitteena on yhdistää myöhemmässä vaiheessa Pohjan kaupunginosa Seinäjoen keskustaan uuden alikäytävän välityksellä sekä tehostaa asema-alueen maankäyttöä täydennysrakentamalla. 

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Hanke koskee asemanseudun kehittämisen 1. vaihetta, jonka tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa aseman liityntäpysäköinnin kehittäminen, uuden alikäytävän rakentaminen olemassa oleville laiturille 1-2, alueen kehittämisen edellyttämien johtosiirtojen toteuttaminen, kaupungin toimenpiteiden ja radanpidon intressien yhteensovittaminen sekä asemakeskushankkeen kokonaisuuden kehittämisen ja periaatteiden sopiminen yleisellä tasolla. 

Väylävirasto ja Seinäjoen kaupunki ovat neuvotelleet asemanseudun kehittämisestä. Hankkeesta on tehty toteutussopimus Väyläviraston ja Seinäjoen kaupungin välillä. 

Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Väyläviraston ja Seipark Oy: n kanssa.

Hankkeen aikataulu

Alikäytävästä on laadittu alustava yleissuunnitelma koko ratapihan alittavana 2020 - 2022. Alikäytävän ensimmäisen vaiheen (1. ja 2. laitureiden välinen osuus) rakentamissuunnittelu on käynnissä. Suunnitelmat valmistuvat toukokuun 2023 loppuun mennessä. Kohteen rakentaminen käynnistyy syksyllä 2023 ja valmistuu joulukuun 2024 loppuun mennessä.

Seinäjoen kaupungin kohteet, Sote-keskus ja pysäköintirakennus, ovat rakenteilla ja valmistuvat vuoden 2024 loppuun mennessä.

Hankkeen kustannukset

Toteutussopimuksessa kustannusarvio on 19,5 miljoonaa euroa. Väyläviraston sopimusvaltuuden enimmäismäärä on 5,3 miljoonaan euroa.