Yhteystiedot

Väylävirasto

Apulaisjohtaja

Emmi Tourunen

  • 029 534 3880

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Eero Virtanen

  • 029 534 3017

Maksniemen liikennepaikka, ratasuunnitelma, Simo

Ratahanke Suunnitteilla Lappi

  • Ratasuunnittelun aloitus 10/2020
  • Yleisötilaisuus 11/2020
  • Suunnitelmat nähtäville 03/2021
  • Ratasuunnitelma valmis 06/2021

Hankkeen perustiedot


Lataa Hankekortti
Aikataulu
2020-2021
Kustannukset
7 500 000€
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • lisätä rataosan kapasiteettia vastaamaan elinkeinoelämän kuljetuksien tarpeita
  • vähentää TEN-T-ydinverkon pullonkauloja
  • mahdollistaa rataosan kunnossapito liikenteen lisääntyessä

Nykytila

Oulu–Kemi-rata on 105 km pitkä yksiraiteinen sähköistetty rataosuus, jonka maksiminopeus on 140 km/h ja suurin sallittu akselipaino on 225 kN.

Oulun ja Kemin välillä junien kohtaaminen on tällä hetkellä mahdollista Haukiputaan, Iin, Myllykankaan ja Simon liikennepaikoilla. 

Rataosuudella kulkee noin 14 henkilö- ja 5-10 tavarajunaa vuorokaudessa. Huipputunteina radan kapasiteetti on lähes kokonaan käytössä. Yöllä liikenne on vähäisempää, milloin on mahdollista tehdä muun muassa kunnossapitotöitä. Vuonna 2018 rataosuudella tehtiin yhteensä 750 000 henkilöliikenteen matkaa ja kuljetettiin 1,1 milj. tonnia tavaraa.

Rataosuus kuuluu Euroopan laajuiseen TEN-T-ydinverkkoon. Pohjanmeri–Itämeri-ydinverkkokäytävää ehdotetaan jatkettavan Suomen kautta Luulajan satamaan. Oulu–Haaparanta rataosuuden suunnittelulle on myönnetty EU:n CEF-tukea, mm. Oulu–Laurila rataosuuden tarveselvitykseen sekä ratasuunnitelmiin.

Hankkeen sisältö

Hankkeen tavoitteena on lisätä rataosan liikennöintikapasiteettia vastaamaan elinkeinoelämän tarpeita. Vuosina 2022-23 rataosuudelle on tulossa 8-10 päivittäistä raakapuujunaa lisää.  Rataosuuden pisimpien liikennepaikkavälien puolitus mahdollistaa 16 lisäjunan sijoittamisen Oulu–Kemi-rataosuudelle. Uudet junan kohtauspaikat lisäävät rataosuuden liikennöintikapasiteettia 16 lisäjunalla Oulu–Kemi-rataosuudella. Uudet kohtauspaikat tulevat Iihin Lähessuon sekä Simon Maksniemen alueille.

Suunnittelun aikainen vuorovaikutus

Ratasuunnitelma aloituskuulutus on julkaistu 3.11.2020 ja se löytyy materiaaleja-osiosta sivun alaosasta.

Verkkotilaisuus järjestettiin 18.11.2020 Microsoft Teams -kokouksena ja palautetta sai antaa Webropol-kyselyn kautta. 

Ratasuunnitelma oli yleisesti nähtävillä 9.3.-8.4.2021, jolloin asianosaisilla on ollut mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (ratalaki 22 §). Väylävirasto on kuuluttanut nähtävilläolosta erillisellä kuulutuksella.

 

 

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.