Hyppää sisältöön

Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin

Digiroad-aineistossa ei ole valmiiksi tietoja yksityisteistä. Yksityisteitä koskevat tiedot saadaan lähtökohtaisesti yksityistiekuntien ja yksityistieosakkaiden ilmoituksista. Tietoja hallinnoidaan Väyläviraston Digiroad-sovelluksessa.

Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin perustuu lakiin

Yksityistiekunnan, tai sen puuttuessa tieosakkaiden, tulee yksityistielain (560/2018) mukaan ilmoittaa yksityistien tiedot kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään, Digiroadiin. Tietojen ilmoittaminen on yksityistielain mukaan myös edellytys valtionavustuksen saamiselle

Vuoden 2024 alusta alkaen astui voimaan uusi Metka-laki, laki metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä (71/2023). Lain mukaisesti metsäteiden rakentamiseen ja perusparannukseen voidaan myöntää tukea, jota voi hakea 1.3.2024 alkaen. Tukea haetaan Metsäkeskukselta ja tuen myöntämisen edellytyksenä on rajoitustietojen ilmoittaminen Digiroadiin Yksityistielain (560/2018) edellyttämällä tavalla.  

Yksityisteitä koskevat tiedot yhdistetään osaksi avointa paikkatietoaineistoa. Aineistoa hyödyntävät esimerkiksi pelastusviranomaiset ja navigaattorivalmistajat. Ilmoittajan yhteystietoja ei julkisteta.

Digiroadiin ilmoitettavat tiedot

Tiekunnan tulee ensisijaisesti toimittaa:

 • Painorajoitukset
 • Ajokiellot ja tien käytön rajoitukset (esim. moottoriajoneuvolla ajo kielletty)
 • Ajoesteet tai muut tien käyttöä rajoittavat liikenteenohjauslaitteet ja rakennelmat (puomit jne.)
 • Liikennemerkkien mahdolliset lisäkilvet (tontille ajo sallittu jne.)
 • Tiekunta voi halutessaan toimittaa myös tien nopeusrajoituksen, joka parantaa navigaattorien oikeaa toimintaa ja voi mm. vähentää ylimääräistä tien käyttöä.
 • Lisäksi tiekunta voi halutessaan toimittaa esimerkiksi muita liikennemerkkejä ja tilapäisesti voimassa olevat tai esimerkiksi vuosittain tiettyyn vuodenaikaan toistuvat rajoitukset ja kiellot. Tähän luokkaan kuuluvat mm. toistuvat kelirikot. Kuitenkaan lyhytaikaisia, esimerkiksi tietyön aiheuttamia rajoituksia tai kieltoja ei tule ilmoittaa.

Huom! Digiroadiin tulee ilmoittaa vain kunnan suostumuksella asetettuja pysyviä liikennemerkkejä, mutta vaatimus ei koske väliaikaisia liikennemerkkejä. (esim. Kelirikko). 

Jos tiekunnan teillä ei ole rajoituksia tai kieltoja, tiekunnan tulee ilmoittaa tiekunnan teiden nimet. 

Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin ja Digiroad-tosite

Yksityistietiedot ilmoitetaan ensisijaisesti VYYTI-lomakkeella. Ohjeet VYYTI-lomakkeen täyttöön löytyvät alempaa alasvetovalikosta kohdasta "Ohje  tiekunnan tietojen päivittämiseen tai ilmoittamiseen VYYTI-lomakkeella ". 

Vaikka yksityistiellä ei ole rajoituksia tai kieltoja, tien tiedot tulee silti ilmoittaa Digiroadiin yksityistieavustusten hakemisen yhteydessä. Yksityistielomakkeella voi myös kertoa, että rajoituksia ei ole.

Tekemällä yksityistieilmoituksen Digiroadiin, tiekunta saa itselleen Digiroad-tositteen (pdf-tiedosto) yksityistietietojen ilmoittamisesta Digiroadiin. Tositteen voi liittää yksityistien avustushakemukseen sellaisenaan. Jos teiden tiedot on ilmoitettu aiemmin, eivätkä ne ole muuttuneet, mutta tiekunta tarvitsee uuden tositteen vanhentuneen tilalle tai tosite on kadonnut, tiekunta voi tilata uuden tositteen täyttämällä VYYTI-lomakkeen ja valitsemalla lomakkeelta ilmoituksen tyypiksi: "Tien tiedot on ilmoitettu Digiroadiin aiemmin, tilaan vain tositteen". Tositteessa lukee tiekunnan tiedot sekä ilmoittajan yhteystiedot, mutta ei ilmoitettujen teiden tietoja. Kooste ilmoitetuista teiden tiedoista lähetetään annettuun sähköpostiosoitteeseen.

 

Ohjeita yksityistietietojen tarkasteluun kartalla ja yksityisteiden tietojen ilmoittamiseen
 • Voit myös katsella tiekunnan Digiroadiin tallennettuja tietoja Suomen Väylät -karttapalvelusta. Huomaathan, että ilmoitetut tiedot tulevat näkyviin kartalle noin parin viikon viiveellä riippuen käsittelyjonon pituudesta.

  1. Siirry Suomen Väylät -palvelun Digiroadin yksityistiekartalle
  2. Syötä oikean yläkulman hakukenttään tiekunnan alueella olevan tien nimi (esim. Mallitie). Voit myös etsiä oikean sijainnin kartalta
  3. Zoomaa itsesi riittävän lähelle käyttämällä hiiren rullanäppäintä tai sivun reunassa olevaa zoomaustyökalua, jotta yksityisteiden viivat piirtyvät kartalle.
  4. Kun olet riittävän lähellä, kartalle piirtyy viivoja, jotka kuvastavat Digiroadissa olevia yksityisteitä.
   • Viivaa napsauttamalla voit tarkastella tien tietoja ruudulle avautuvasta ponnahdusikkunasta
   • Musta viiva = Tietoja ei ole ilmoitettu
   • Punainen viiva = Tiedot ilmoitettu, rajoituksia
   • Vihreä viiva = Tiedot ilmoitettu, ei rajoituksia
   • Huom. ”Ei rajoituksia” tarkoittaa, että tiekunnan tielle ei ole tallennettu mitään tien käyttöä rajoittavia tietoja. Esimerkiksi pelkkä nopeusrajoitus tai kelirikko ilman painorajoitusta eivät ole tässä mielessä rajoituksia.
  5. Voit tarkastella kartalla tien mahdollisia rajoituksia ja liikennemerkkejä valitsemalla oikean yläkulman Karttatasot -valikosta eri tietolajeja näkyviin. Yksityistietieto on päällä valmiina.
   • Jos valitsemasi taso ei erotu kartalla kunnolla, napsauta ensin muut tietolajitasot pois päältä
   • Napsauta kartalla rajoitusta nähdäksesi sen tarkemmat tiedot.
   • Vain yksityisteillä olevat rajoitukset näkyvät kartalla
  • Liikennemerkit
   • Napsauta liikennemerkin symbolia kartalla nähdäksesi liikennemerkin tarkemmat tiedot
   • Ainoastaan päämerkit näkyvät kartalla (lisäkilpien tiedot näkyvät päämerkin ominaisuustiedoissa).
   • Merkkien visualisointi on pelkistetty niin, että eri arvot eivät kuvaudu merkillä. Tarkista merkin tyyppi/arvo klikkaamalla merkkiä
   • Liikennemerkkien koodiarvojen selitykset 
  • Suurin sallittu massa
   • Tarkoittaa pysyvää painorajoitusta
  • Ajoneuvokohtainen rajoitus
  • Nopeusrajoitus
  • Kelirikko
   • Sisältää tiedon mahdollisesta kelirikon aikaisesta painorajoituksesta, toistuvuuden ja kelirikon aikajakson

  Jos tietoja ei löydy, tarkista:

  • Teit haun tien nimellä, et tiekunnan nimellä. Karttapalvelu toimii vain tien osoitejärjestelmän mukaisella nimellä. (esim. Mallitie)
  • Olet valinnut oikean karttatason. Voit vaihtaa Karttatasot -valikosta kartan näyttämiä tietoja.
  • Olet zoomannut karttanäkymän tarpeeksi lähelle.
 • Ilmoittaminen tapahtuu sähköisen VYYTI-lomakkeen avulla. (Lomake avautuu selaimen uuteen välilehteen)

  Oheisten ohjeiden lisäksi myös lomakkeella on tarkennuksia ja ohjeita tietojen täydentämiseen.

  Toimi seuraavasti:

  1. Täytä tiekunnan perustiedot ja yhteystietosi.

  • Jos ilmoitat sellaisen yksityistien tietoja, jolle ei ole perustettu tiekuntaa, voit kirjoittaa Tiekunnan nimi -kenttään ilmoittamasi tien nimen (osoite). Mainitsethan lomakkeella, että kyseessä on tiekunnaton yksityistie. Voit ilmaista asian Tiekunnan nimi -kentässä esim. ”Mallitie (tiekunnaton tie)” tai lisätietokentässä.
  • Puhelinnumero tulee täyttää numeroina ilman välilyöntejä eli muodossa: 0501234567.
  • Sähköpostiosoite ei ole pakollinen, mutta jos tarvitsemme lisätietoja ilmoitukseen liittyen, olemme ensisijaisesti yhteydessä sähköpostitse. Jos ilmoitat tiedot ilman sähköpostia, tallenna tosite ilmoituksesta tietokoneelle tai laitteesi muistiin. VINKKI: Voit luoda itsellesi sähköpostiosoitteen esimerkiksi Googlen Gmail-palvelun avulla.

  2. Kohdassa "Tiekunnan teiden tiedot" täytä Tien nimi osoitejärjestelmässä-kenttään tien osoitejärjestelmän mukainen tien nimi. Tällä tarkoitetaan osoitetta, jolla posti kulkee perille.

  • HUOM. Jos tiekunnalla on useampi tie, ilmoitetaan jokainen tie erikseen. (Täytettyäsi ensimmäisen tien tiedot, "Lisää seuraava tie" -painike lomakkeen alla avaa kentät seuraavan tien ilmoittamiseen. Jos vahingossa lisäät ylimääräisen tien, voit poistaa sen painikkeesta "Poista tie".)
  • Jos tiekunnan tiellä ei ole osoitetta (osoitenimeä), tulee ilmoitukseen lisätä karttaliite, josta näkyy mitä teitä tiekuntaan kuuluu. Ohje karttaliitteen tekemiseen on kohdassa 5 ja 6.

  3. Valitse ilmoituksen tyyppi tielle pudotusvalikon vaihtoehdoista:

  • Valitse "Ilmoita puuttuvat tai muuttuneet tiedot" jos tien tietoja ei ole ennen ilmoitettu Digiroadiin, tai niissä on muutoksia tai täydennettävää. Lomakkeeseen avautuu lisäkenttiä. Siirry täyttämään tien lisätiedot (Ohjeen kohta 4).
  • Mikäli tiekunnan tiedoissa ei ole päivitettävää, ja haluat vain tilata uuden tositteen, valitse ”Tiekunnan tiedot on ilmoitettu Digiroadiin aiemmin. Tilaan vain tositteen”. Tällöin lomakkeeseen ei avaudu lisäkenttiä, ja voit siirtyä halutessasi tiekunnan nykyisten tietojen tarkistamiseen kartalta (Ohjeen kohta 6) tai lomakkeen yhteenvetoon ”Seuraava sivu” painikkeesta (Ohjeen kohta 8).

  4. Täytä tiellä olevat rajoitukset. Valitse kunkin rajoitustyypin kohdalla joko ”Kyllä” tai ”Ei” sen mukaan, onko tiellä kyseisenlaista rajoitusta. Valitsemalla ”Kyllä”, lomakkeelle avautuu kenttiä rajoituksen tarkempien tietojen täyttämiseen. Joillekin rajoituksille on varattu oma lisätietokenttä liikennemerkkien lisäkilpiä ja muita tarkennuksia varten. Voit myös tarkentaa kaikkia rajoituksia kentässä ”Muut liikennemerkit, ilmoituksen lisätiedot ja Karttapaikan karttalinkit”.

  • Nopeusrajoitus: Valitse rajoitus pudotusvalikosta. Voit valita valikosta myös yleisrajoituksen, jos tielle ei ole asetettu liikennemerkein erillistä nopeusrajoitusta. Taajama-alueella yleisrajoitus on 50 km/h, taajaman ulkopuolella 80 km/h. Jos rajoitus ei ole voimassa koko tien alueella, tarkenna nopeusrajoituksen sijaintia lisätietokentässä tai karttaliitteellä (Ohjeen kohta 5). Voit myös valita ”Ei tietoa”, jos et halua ilmoittaa nopeusrajoitusta.
  • Painorajoitus: Painorajoitus ilmoitetaan kilogrammoina (esim. 6000). Jos tiekunta on asettanut erikseen telimassan tai akselimassan, tulee tästä ilmoittaa ”Lisäkilvet ja muut lisätiedot” -kentässä. Jos tiellä on useita eri painorajoituksia, voit kertoa siitä lisätietokentässä.
  • Ajoeste tiellä: Jos tiellä on ajoeste, kuten puomi, valitse pudotusvalikosta esteen tyyppi. Kerro ajoesteen sijainti karttaliitteellä tai lisätietokentässä.
  • Ajokielto: Esimerkiksi "moottoriajoneuvolla ajo kielletty", ajoneuvokohtaiset rajoitukset.
  • Toistuva kelirikko: Kelirikkona voidaan ilmoittaa vuosittain toistuvat kelirikot. Tietoihin pitää ilmoittaa noin kuukauden tarkkuudella arvio siitä, koska kelirikko yleensä esiintyy ja kelirikon aikainen painorajoitus, jos sellainen on asetettu. Syötä mahdollinen kelirikon aikainen painorajoitus (kg) ja kelirikon alku- ja loppupäivämäärät niille varattuihin kenttiin. Päivämäärät ovat vain arvio ajankohdasta, ja niitä ei tarvitse ilmoittaa joka vuosi uudelleen. Jos ilmoitat vain kertaluontoisen väliaikaisen kelirikon, kerro siitä ”Muut liikennemerkit, ilmoituksen lisätiedot ja Karttapaikan karttalinkit” -kentässä.

  Muut liikennemerkit ja ilmoituksen lisätiedot: Lisätietokenttään voit ilmoittaa tiellä olevat muut liikennemerkit, lisätietoja rajoituksista tai muita yksityisteihin liittyviä tietoja. 

  5. Tarkista tiekunnan tiedot kartalta ja/tai liitä ilmoitukseen havainnollistava karttakuva. Lomakkeen karttaikkunassa voit halutessasi tarkastella tiekunnan nykyisiä tietoja Digiroadissa. Karttaikkunaan voi piirtää havainnollistavia viivoja esimerkiksi tiekunnan alueesta ja rajoituksista. Karttapiirroksista ei tallennu tietoja suoraan Digiroadiin, mutta ne auttavat operaattoria paikantamaan teiden ja rajoitusten oikean sijainnin.

  • Etsi tie joko kirjoittamalla tien osoitejärjestelmän mukainen nimi Paikkahaku -kenttään, ja/tai liikuttamalla ja lähentämällä karttanäkymää hiirellä tai kartan työkaluilla. Kun olet tarpeeksi lähellä, yksityistiet piirtyvät taustakartan päälle paksumpina viivoina.
  • Kun olet löytänyt oikean tien, voit tarkastella sen tietoja napsauttamalla viivaa. Musta väri tarkoittaa, että tien tietoja ei ole vielä ilmoitettu tai tallennettu Digiroadiin. Vihreä väri ilmaisee, että tien tiedot on ilmoitettu, eikä sillä ole rajoituksia. Huom. pelkkä nopeusrajoitus tai kelirikko ilman painorajoitusta ei ole tässä mielessä rajoitus. Punainen tarkoittaa, että tielle on ilmoitettu sen käyttöön liittyviä rajoituksia, kuten painorajoituksia tai ajokieltoja.
  • Karttataso -valikosta saat tuotua karttanäkymään eri tietoja tarkasteltavaksi. Jos valitsemasi taso ei erotu kartalla kunnolla, napsauta ”Yksityistietieto” -taso pois päältä. Jos valitsemasi karttataso ei tuo karttanäkymään uusia kohteita, rajoitusta ei ole siinä tapauksessa tallennettu tielle Digiroadissa.
  • Jos haluat liittää ilmoitukseen havainnollistavan karttakuvan, voit tehdä sen seuraavasti:
   • Napsauta ”Piirrä kartalle” –painiketta. Napsauta kartalla kohtaa, johon haluat piirtää viivan. Jatka viivan piirtämistä napsauttamalla toista kohtaa jne, kunnes viiva on valmis. Viivan lopettaminen tapahtuu kaksoisnapsautuksella tai "Lopeta piirtäminen" -painikkeesta.
   • Napsauta ”Tallenna kuva” –painiketta. Anna kuvalle havainnollistava nimi, jotta se voidaan helposti yhdistää ilmoitettuun tiehen/rajoitukseen, Esim. ”Mallitie, puomin sijainti” tai ”Esimerkkitie, nopeusrajoituksen alue”.
   • Voit liittää ilmoitukseen useamman kuvan. Aiemmin piirtämäsi viivat saat pyyhittyä painikkeesta ”Tyhjennä piirustus”.

  6. Jos tiekuntaan kuuluu useampi tie, voit lisätä niitä painikkeesta "Lisää seuraava tie". Jos vahingossa lisäät lomakkeelle ylimääräisen tien, voit poistaa sen punaisesta napista "Poista tie".

  7. Napsauta "Seuraava sivu" siirtyäksesi yhteenvetosivulle, kun kaikki tiekunnan tiedot on ilmoitettu. Jos lomake ei siirry yhteenvetosivulle, ilmoituksestasi puuttuu pakollisia tietoja.

  8. Tarkista yhteenvetosivulta, että ilmoittamasi tiedot ovat oikein. Mikäli huomaat tiedoissa virheen, voit palata muokkaamaan lomaketta kohdasta "Palaa muokkaamaan lomaketta".

  9. Valitse pudotusvalikosta tapa, jolla tosite ilmoittamisesta toimitetaan sinulle. Paina "En ole robotti" ja vastaa tarvittaessa sen tarjoamaan kysymykseen. Valitse sitten "Vakuutan, että olen ilmoittanut Digiroadiin tiekunnan teiden rajoitukset ja kaikki rajoitukset ja kiellot ovat kunnan hyväksymiä". Pääset lähettämään tiedot vihreästä napista "Lähetä".

  • Sähköpostitse -vaihtoehto lähettää tositeliitteen sähköpostilla ja lisäksi mukana tulee yhteenveto ilmoitetuista tiedoista. Koneelle ei lataudu kopiota tositteesta. Tätä vaihtoehtoa suositellaan, jos ilmoitus tehdään julkisella tietokoneella.
  • Lataa tositeliite koneelle .pdf -tiedostona vaihtoehto lataa koneelle tositteen tietojen ilmoittamisesta. Valitse tämä vaihtoehto, jos et ole ilmoittanut lomakkeella sähköpostiosoitetta. Tällä vaihtoehdolla ei toistaiseksi saa yhteenvetoa ilmoitetuista tiedoista, joten on suositeltavaa ottaa ilmoitetut tiedot ylös esimerkiksi kuvakaappauksella lomakkeen yhteenvetosivusta ennen tietojen lähettämistä.
  • Lataa tositeliite koneelle ja toimita kopio sähköpostiin -vaihtoehto lataa tositteen tietokoneen muistiin sekä lähettää siitä kopion antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Ilmoitettujen tietojen yhteenveto toimitetaan sähköpostilla.

  HUOM! Jos käytät julkista konetta esimerkiksi kirjastossa ja valitset "lataa tositeliite koneelle .pdf -tiedostona", tosite pitää poistaa laitteen muistista sen jälkeen, kun liite on otettu talteen. Tositteessa on lomakkeeseen täytetyt yhteystiedot!

   

  10. Tositteen lähetystavasta riippuen tallenna latautunut tosite itsellesi talteen ja tarkista sähköpostistasi, että sait varmasti kuittauksen toimituksesta. Viestin pitäisi saapua muutamassa minuutissa. Jos et saanut kuittausta sähköpostiin, tarkista roskapostikansio. Sähköpostivahvistusta ei lähetetä, jos valitsit pelkän tositteen lataamisen koneelle.