Hyppää sisältöön

Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin

Digiroad-aineistossa ei ole valmiiksi tietoja yksityisteistä. Yksityisteitä koskevat tiedot saadaan lähtökohtaisesti yksityistiekuntien ja yksityistieosakkaiden ilmoituksista. Tietoja hallinnoidaan Väyläviraston Digiroad-sovelluksessa.

Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin perustuu lakiin

Yksityistiekunnan, tai sen puuttuessa tieosakkaiden, tulee yksityistielain (560/2018) mukaan ilmoittaa yksityistien tiedot kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään, Digiroadiin. Tietojen ilmoittaminen on yksityistielain mukaan myös edellytys valtionavustuksen saamiselle

Vuoden 2024 alusta alkaen astui voimaan uusi Metka-laki, laki metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä (71/2023). Lain mukaisesti metsäteiden rakentamiseen ja perusparannukseen voidaan myöntää tukea, jota voi hakea 1.3.2024 alkaen. Tukea haetaan Metsäkeskukselta ja tuen myöntämisen edellytyksenä on rajoitustietojen ilmoittaminen Digiroadiin Yksityistielain (560/2018) edellyttämällä tavalla.  

Yksityisteitä koskevat tiedot yhdistetään osaksi avointa paikkatietoaineistoa. Aineistoa hyödyntävät esimerkiksi pelastusviranomaiset ja navigaattorivalmistajat. Ilmoittajan yhteystietoja ei julkisteta.

 

Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin ja Digiroad-tosite

Yksityistietiedot ilmoitetaan ensisijaisesti VYYTI-lomakkeella. Ohjeet VYYTI-lomakkeen täyttöön löytyvät lomakkeelta sekä VYYTI-lomakkeen täyttäminen -ohjevideolta (YouTube). 

Vaikka yksityistiellä ei ole rajoituksia tai kieltoja, tien tiedot tulee silti ilmoittaa Digiroadiin yksityistieavustusten hakemisen yhteydessä. Yksityistielomakkeella voi myös kertoa, että rajoituksia ei ole.

Tekemällä yksityistieilmoituksen Digiroadiin, tiekunta saa itselleen Digiroad-tositteen (pdf-tiedosto) yksityistietietojen ilmoittamisesta Digiroadiin. Tositteen voi liittää yksityistien avustushakemukseen sellaisenaan. Jos teiden tiedot on ilmoitettu aiemmin, eivätkä ne ole muuttuneet, mutta tiekunta tarvitsee uuden tositteen vanhentuneen tilalle tai tosite on kadonnut, tiekunta voi tilata uuden tositteen täyttämällä VYYTI-lomakkeen ja valitsemalla lomakkeelta ilmoituksen tyypiksi: "Tien tiedot on ilmoitettu Digiroadiin aiemmin, tilaan vain tositteen". Tositteessa lukee tiekunnan tiedot sekä ilmoittajan yhteystiedot, mutta ei ilmoitettujen teiden tietoja. Kooste ilmoitetuista yksityisteiden tiedoista saapuu annettuun sähköpostiosoitteeseen täytetyn VYYTI-lomakkeen lähettämisen jälkeen. Viestin pitäisi saapua muutamassa minuutissa. Jos et saanut kuittausta sähköpostiin, tarkista roskapostikansio. Sähköpostivahvistusta ei lähetetä, jos valitsit pelkän tositteen lataamisen koneelle.

 

Katsele Suomen Väylät -karttapalvelusta yksityistien tietoja

Voit katsella tiekunnan Digiroadiin tallennettuja tietoja Suomen Väylät -karttapalvelusta. Huomaathan, että ilmoitetut tiedot tulevat näkyviin kartalle noin parin viikon viiveellä riippuen käsittelyjonon pituudesta.

 

Ilmoitettavat yksityistien tiedot VYYTI-lomakkeella

Tiekunnan tulee ensisijaisesti toimittaa:

  • Painorajoitukset
  • Ajokiellot ja tien käytön rajoitukset (esim. moottoriajoneuvolla ajo kielletty)
  • Ajoesteet tai muut tien käyttöä rajoittavat liikenteenohjauslaitteet ja rakennelmat (puomit jne.)
  • Liikennemerkkien mahdolliset lisäkilvet (tontille ajo sallittu jne.)
  • Tiekunta voi halutessaan toimittaa myös tien nopeusrajoituksen, joka parantaa navigaattorien oikeaa toimintaa ja voi mm. vähentää ylimääräistä tien käyttöä.
  • Lisäksi tiekunta voi halutessaan toimittaa esimerkiksi muita liikennemerkkejä ja tilapäisesti voimassa olevat tai esimerkiksi vuosittain tiettyyn vuodenaikaan toistuvat rajoitukset ja kiellot. Tähän luokkaan kuuluvat mm. toistuvat kelirikot. Kuitenkaan lyhytaikaisia, esimerkiksi tietyön aiheuttamia rajoituksia tai kieltoja ei tule ilmoittaa.

Huom! Digiroadiin tulee ilmoittaa vain kunnan suostumuksella asetettuja pysyviä liikennemerkkejä, mutta vaatimus ei koske väliaikaisia liikennemerkkejä. (esim. Kelirikko). 

Jos tiekunnan teillä ei ole rajoituksia tai kieltoja, tiekunnan tulee ilmoittaa tiekunnan teiden nimet. 

 

Tiekunnan yhteystiedot toimitetaan Maanmittauslaitokselle yksityistierekisteriin

Digiroadiin ei tule toimittaa tiekunnan yhteystietoja, vaan ne toimitetaan Maanmittauslaitokselle yksityistierekisteriin

VYYTI-lomakkeella kysytään ilmoittajan tietoja ainoastaan siihen tarkoitukseen, jos operaattorilla tulee tien tiedoista tarkentavaa kysyttävää. Emme kerää yhteystietoja muuhun tarkoitukseen.