Hyppää sisältöön

Kyttäläntie, tasoristeyksen poisto, ratasuunnitelma, Kokemäki

Suunnittelun aloitus

Ratasuunnitelman tavoitteena on sulkea Kyttäläntien tasoristeys. Tämän tilalle rakennetaan uusi ylikulkusilta.

Väylävirasto julkaisi aloituskuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimusten käynnistämisestä 22.9.2021 Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset.

Kuulutus julkaistiin myös Sydän Satakunta-lehdessä 23.9.2021.

Aloituskuulutus löytyy oheisen linkin takaa.

Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta.
Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (ratalaki 22 §).

Vuorovaikutustilaisuus

Yleisötilaisuus Kyttäläntie, tasoristeyksen poisto, ratasuunnitelma; Kokemäki järjestettiin 8.6.2022 klo 17:00-18:30, Teams-etäyhteydellä.

Tilaisuudessa oli mahdollista tutustua suunnitelmaluonnoksiin, ja esittää niistä mielipiteensä. Tilaisuus oli avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Kutsu vuorovaikutustilaisuuteen löytyy oheisen linkin takaa.

Vuorovaikutustilaisuuden palautteet tuli antaa 24.6.2022 mennessä.

Suunnitelman nähtävilläolo

Väylävirasto julkaisi kuulutuksen 23.11.2022 ratasuunnitelman nähtäville asettamisesta Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Kuulutus julkaistiin myös Sydän Satakunta -lehdessä 24.11.2022.

Ratasuunnitelma oli nähtävillä 23.11.2022 - 23.12.2022 välisen ajan. 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on ollut mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on pitänyt toimittaa Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on pitänyt liittää asian asianumero VÄYLÄ/6145/04.01.01/2021 (ratalaki 22 §).

Kuntatiedote

Hankeorganisaatio julkaisi kuntatiedotteen suunnittelun ja rakentamisen tilasta 17.5.2023.

Tiedotteen voi lukea alta löytyvästä linkistä.

Kokemäki kuntatiedote