Hyppää sisältöön

Muut käynnissä olevat tiehankkeet Pohjois-Pohjanmaalla

Nykyisellä väylänpidon rahoituksella on ensisijaista turvata väylien päivittäinen liikennöitävyys, varmistaa liikenteen ajo-olosuhteet ja toimivuus sekä pitää huolta liikenneturvallisuudesta. Parantaminen keskittyy keskeisen väyläverkon kunnon parantamiseen.

Alueellisina investointeina toteutetaan pieniä liikenneturvallisuutta parantavia hankkeita ja liikennejärjestelyjä. Oulun seudulla toteutetaan maankäyttöä, asumista ja liikennettä tukevia MAL-hankkeita yhdessä kuntien kanssa.  Lisäksi EU-ohjelmakauden (2014 – 2020) rahoituksen turvin on pystytty viime vuosina parantamaan pk-yritysten kilpailukyvyn kannalta tärkeitä liikenne ja logistiikkayhteyksiä.

Tieverkon suuret kehittämishankkeet ovat eduskunnan päättämiä ja valtion talousarviossa erikseen nimettyjä hankkeita, joilla parannetaan tie- ja liikenneoloja valtakunnallisesti merkittävillä väylillä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on tällä hetkellä käynnissä kaksi suurta kehittämishanketta: Vt 4 Oulu - Kemi sekä Hailuodon kiinteä yhteys.

Vuonna 2020 Pohjois-Pohjanmaalla on käynnistymässä useita investointi-, tievalaistus- ja siltahankkeita. Hankkeiden käynnistyessä niiden tiedot löytyvät tältä sivulta.