Hyppää sisältöön

Syrjäsalmen ratasillan ja alikulkusillan ratalinjamuutos rataosalla 1705 välillä Kesälahti - Puhos, ratasuunnitelma; Kitee

Ratahanke Suunnitteilla Pohjois-Karjala

Ilmakuva Syrjäsalmen sillasta.

Nykytila

Suunnittelukohde sijaitsee rataosalla 1705 Parikkala-Säkäniemi. Suunnittelualue alkaa Syrjäsalmen kohdalla ratakilometriltä 444+000 ja päättyy ratakilometrille 446+900. Nykyinen ratasilta on huonokuntoinen.

Hankkeen sisältö

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa uusia ratasilta nykyisen ratasillan ja maantien väliin 45 m nykyisen ratasillan länsipuolelle  ja korvata nykyinen Huovilan alikulkusilta, rakentamalla uusi alikulkusilta uuden raidegeometrian mukaisesti.

Suunnittelun aikainen vuorovaikutus

 

Aloituskuulutus

Ratasuunnitelma aloituskuulutus on julkaistu 25.10.2023 Väyläviraston kuulutussivuilla.

Vuorovaikutustilaisuudet

Suunnittelukohteen vuorovaikutustilaisuus, arvioitu ajankohta 2/2024. 

Suunnitelman nähtäville asettaminen

Suunnitelma on nähtävillä nykyarvion mukaan 8/2024.

Suunnitelman hyväksyminen

Arvioitu hyväksyminen 12/2024.