Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

projektipäällikkö

Antti Pönni

  • 050 380 8177

Nurmijärven kunta

liikenneinsinööri

Pia Korteniemi

HTJ Oy

turvallisuuskoordinaattori

Markku Jylhä

  • 050 410 6592

HTJ Oy

valvoja

Juha Taiponen

  • 0400 553 489

Destia Oy

työpäällikkö

Mika Kallioväli

  • 0400 430 490

Destia Oy

työmaapäällikkö

Kim Peltonen

  • 040 6617 740

Mt 132 JKPP-tie väli Aittakalliontie–Nummenpääntie, Nurmijärvi

Tiehanke Käynnissä Uusimaa

Hankealue ilmasta ksäsin aurinkoisena kesäpäivänä.

Hankkeen sisältö

Rakennushanke sijaitsee Nurmijärven kunnassa. Maantielle 132 (Lopentie) rakennetaan jalankulku- ja pyörätie Aittakalliontien ja Nummenpääntien väliselle osuudelle. Lisäksi parannetaan maantien 132 nykyisiä liittymäjärjestelyjä ja linja-autopysäkkejä sekä rakennetaan kaksi uutta alikulkukäytävää. Alikulkujen kohdalla on työnaikaiset kiertotiet. 

Alikulkukäytävät ovat tyypiltään 1-aukkoisia teräsbetonisia ulokelaattasiltoja, jotka perustetaan paaluille. Luhtajoen kohdalle rakennetaan kevyenliikenteen vesistösilta, joka on puukantinen, paaluille perustettava teräspalkkisilta. Luhtajoen ylittävä Kosken sillan peruskorjaus jätetään hankkeesta pois ja toteutetaan erillisenä kohteena myöhemmin.

Rakennustöihin sisältyy lisäksi mm. stabilointeja, kevennyksiä, työnaikaisia pontituksia, Nurmijärven Veden runkolinjan siirtoja, tiekaiteita, uutta valaistusta ja vanhan valaistuksen uusimista.

Hankkeen aikataulu

Työnaikaisia liikennejärjestelyjä toteutettiin urakka-alueella viikolla 26 ja varsinaiset rakentamistyöt alkoivat 4.7.2022. Rakennusurakan arvioidaan olevan täysin valmis kesäkuussa 2024. Rakentamisurakka jäi talvitauolle joulukuussa 2023 ja työt jatkuvat keväällä 2024 viikolla 11. Osa jalankulku- ja pyörätiestä otettiin käyttöön jo lokakuussa 2023 välillä Aittakalliontie-Hongisojantie ja välillä Uotilan koulutie-Nummenpääntie.

Ilmakuva hankkeelta, rakennustyö käynnissä kevään lumisessa maisemassa.

Kuva: Rakentaminen käynnissä huhtikuussa 2023. Kiertotie rakenteilla tulevan alikulun kohdalla.