Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Hankevastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Kuhmon kaupunki

Maanmittausinsinööri

Mika Hakkarainen

  • 044 7255 258

WSP Finland Oy

Projektipäällikkö

Viljo Heikkinen

  • 040 5667 034

Maantien 900 (Hyryntie) parantaminen välillä Kantolankuja-Pajakkakosken silta, Kuhmo

Tiehanke Valmistunut Kainuu

Kuhmon kaupunki, sovittuaan asiasta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa, on laatinut tiesuunnitelman maantien 900 (Hyryntie) parantamisesta välillä Kantolankuja - Pajakkakosken silta Kuhmon kaupungissa.

Suunnittelukohde sijaitsi Kuhmon kaupungin asemakaava-alueella, maan­tiellä 900 välillä Kantolankuja - Pajakkakosken silta.

Hankkeen tavoitteena oli mahdollistaa Kuhmo Oy:n sahalaitoksen toimintojen laajeneminen. Tavoitteen saavuttamiseksi maantien 900 tielinjausta muutettiin noin 1,4 km:n matkalla ja maantien suuntaisen jalankulku- ja pyoräilyväylan linjausta noin 500 metrin mat­kalla.

Toimenpiteillä parannettiin jalankulun ja pyoräilyn sekä ajoneuvoliikenteen turvallisuutta.

Hanke on valmistunut vuonna 2024.

Ajankohtaista hankkeessa

Ajankohtaista hankkeessa